– Radikalisering skjer sjelden i moskeene

Franske myndigheter har tatt til ordet for å stenge det de anser som 'farlige' moskeer etter terroren som rammet Paris. Tiltaket vil være til liten nytte da radikaliseringen sjelden ser i moskeene, mener forsker.

Nyhet
Om Nyhet (717 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Øivindsønn Boger

Terrorangrepene mot Paris tidligere denne måneden ble utført av franske og belgiske statsborgere som har kriget for ISIS i Syria og Irak. Etterforskningen etter angrepene har vist klare bånd mellom terrorgruppen og de som stod bak angrepene. Som et tiltak for å forhindre slike terroraksjoner i framtiden har franske myndigheter nå foreslått å stenge såkalte farlige moskeer hvor man antar at mye av radikaliseringsprosessen terroristene gjennomgår skjer. Nå advarer terrorforskere mot forslaget og peker på at svært lite av radikaliseringen i Europa skjer i moskeene.

Det er svært sjelden at radikaliseringen faktisk finner sted i moskeene og enda mer uvanlig at denne prosessen finner sted ved hjelp av anonyme rekrutteringsagenter eller fremmede, sier professor og forskningssjef ved Centre National de la Recherche Scientifique i Paris, Scott Atran ifølge forskning.no.

Rekrutteres gjennom venner og familie
Atran og hans forskerkolleger la tirsdag, under et møte arrangert av FNs sikkerhetsråd i New York, fram et stort og komplisert forskningsmateriale rundt rekrutteringen av fremmedkrigere og hvordan verdenssamfunnet kan bekjempe fenomenet. Atran og hans kolleger mener forskningen viser at de aller fleste fremmedkrigerne rekrutteres gjennom familie og venner.

— Det er helt klart at hovedårsaken til at folk blir fremmedkrigere er innflytelse fra venner og familie., påpeker han.

Tallene viser at tre av fire rekrutteres gjennom venner mens hver femte fremmedkriger er rekruttert gjennom familiemedlemmer.

— Dette viser at rekrutteringsagenter eller moskeer spiller en overraskende liten rolle i rekrutteringsarbeidet, sier han.

Atran og hans kolleger hevder også at det først er når de som uttrykker radikale meninger utvises fra moskeene at faren er tilstede for at de blir terrorister.

Konvertitter – de mest hensynsløse
Atran og hans kolleger har gjennom sitt forskningsprosjekt intervjuet en rekke fremmedkrigere på bakken i Syria og Irak. Konklusjonen forskerne har kommet til vil kanskje overraske noen, men de hevder at krigere med ikke-muslimsk bakgrunn er de mest hensynsløse og farligste.

— Fremmedkrigere med kristen bakgrunn utmerker seg på slagmarken og framstår som mer brutale enn noen andre, konstaterer han.

Atran viser også til at forskningen klart gir uttrykk for at disse krigerne stort sett er uten noen kunnskap om islam og dens historie med unntak av hva man har fått indoktrinert gjennom propagandaen fra ISIS.

— Når en spør hva islam er blir gjerne svaret at islam er livet mitt. Dette er unge mennesker som ikke har særlig kunnskap om verken Koranen eller islams tidlige religiøse historie. Alt de har lært er ISIS eller Al-Qaida sin tolkning av islam, påpeker han.

Forbrødring mellom ateister og terrorister
I sin tale til sikkerhetsrådet peker Atran på at man nå er i ferd med å se en allianse mellom ateisme og en xenofobisk nasjonalisme og blodig jihad blant europeiske ungdom.

— Undersøkelser gjort både i Frankrike og Spania viser at det er en økende tendens til at unge ateister finner sammen med voldelige islamske jihadister.

Atran mener denne utviklingen nå kan være i ferd med å destabilisere hele den europeiske middelklassen, på samme måte som facismen og kommunismen gjorde i mellomkrigsårene, om den får fortsette.

— Store deler av dagens ungdom i Europa er ikke villige til å ofre noe for sin egen liberalistiske frihet. De er mer villige til å sloss for det muslimske kalifatet ISIS tror på.

Ungdom ved et veiskille
Forskningen som ble presentert tirsdag viser også at flesteparten av fremmedkrigerne som er rekruttert fra Europa er ungdom som egentlig er mer interessert i å hjelpearbeid enn krig men som ser på ISIS og lignende organisasjoner som sin «nye familie».

— De som rekrutteres fra Europa er gjerne studenter eller ungdom som kan beskrives som rotløse. De har gjerne et ønske om å drive hjelpearbeid, men tiltrekkes av vennskapet og familiefølelsen organisasjoner som ISIS og Al-Qaida spiller på.

Fransk-amerikaneren mener bombekrig og strengere lover på ingen måte er veien å gå for å løse problemene rundt rekrutteringen av fremmedkrigere i Europa. Han mener det nå, tvert i mot, er viktig å begynne å fokusere på hva som kan gjøres for å bedre forholdene for europeisk ungdom slik at de ikke tiltrekkes av slike organisasjoner.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.