Stormarkering for havnearbeiderne

Fagforeningsnestor Vegard Holm savner solidaritet med bryggesjauerne i deres kamp for å få jobbene ved Oslo Havn tilbake. Foto: Christian Vassdal

Havnekonflikten i Oslo er på vei inn i sin tiende måned uten at man har funnet noen løsning. 4. desember blir det stormarkering på havna til støtte for de utestengte havnearbeiderne.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger og Christian Vassdal (foto)

Etter at den tyrkiske havneoperatøren Yilport overtok driften ved containerterminalen på Oslo havn i februar har havnearbeiderne vært ulovlig utestengt fra sine jobber. Den siste tiden har det vært avholdt forhandlingsmøter for å forsøke å få til en løsning på konflikten, slik at bryggesjauerne kan komme tilbake i arbeid. Men forhandlingene har vært resultatløse.

– Vi har vært i et par forhandlingsmøter med Yilport, men disse har det ikke kommet noe ut av, forteller nestleder i Oslo Bryggearbeiderforening, Tommy Torgersen, til Radikal Portal.

LES OGSÅ om uenigheter i LO grunna havnekonflikten LO: Fagbevegelsen har mistet solidaritetsprinsipppet

Savner solidariteten
Forhandlingsmøtene kom til etter at Yilport overfor Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) signaliserte at de kunne være interesserte i å løse konflikten gjennom forhandlinger. Etter forbundets nye tiltakspakke for å få løst konfliktene i norske havner er forhandlinger med arbeidsgiversiden et av tiltakene man ønsker å se nærmere på.

– Etter at representantskapet i NTF tidligere i høst kom til enighet om en tiltaksplan for havnekonfliktene er det godt å se at vi har et samlet forbund i ryggen, sier frontfigur for bryggesjauerne, Vegard Holm.

Han savner likevel solidariteten fra fagforeningskamerater rundt om i landet for den kampen havnearbeiderne i Oslo og andre havner nå utkjemper.

– Solidaritet har alltid vært et nøkkelord for bryggesjauera, og de har alltid stått først i køen når det gjelder å yte hjelp til kamerater i konflikt. Derfor synes jeg det er trist at ikke fagbevegelsen kan stå samla bak bryggesjauera i deres kamp i dag, sier fagforeningsveteranen.

Stormarkering 4. desember
Fredag 4. desember arrangeres en storstilt solidaritetsmarkering for de utestengte bryggesjauerne ved Oslo havn. Her blir det under hele dagen appeller, kulturinnslag, og det håpes på storinnrykk av aksjonister og andre både fra fjern og nær. Under Nordisk transportarbeiderkonferanse, som ble avholdt i Sarpsborg i helgen, ble det vedtatt en resolusjon som oppfordrer alle medlemmer i den skandinaviske Transportarbeiderføderasjonen om å støtte opp om arrangementet i Oslo og norske havnearbeideres kamp for å få tariffavtale og sikre jobber.

– Vi, havnearbeiderne, kjemper en felles kamp over hele verden. Vi må derfor jobbe for å samordne kampene, og støtte de havnearbeidere som tar kampen uansett hvor i verden. Solidaritet over landegrensene er mer viktig enn noen gang. Akkurat nå står kampen skarpest i Norge. Derfor er det svært viktig at havnearbeidere, andre transportarbeidere og alle fagorganiserte i våre tre land blir med og gir sin praktiske støtte ved å delta på aksjonsdagen i Oslo den 4. desember, heter det i resolusjonen fra konferansen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned