Endelig er arveavgiften fjernet – på tide å fjerne arveretten!

Arvet rikdom er et stort tabu i det norske samfunnet. Gjennom historien har verdier gått i arv fra en generasjon til en annen. Slik har vi bygget landet og samfunnet vi lever i. Men noe har forandret seg. Store verdier betyr i økende grad mer makt.(Illustrasjon Steve Rotman/flickr.com)

Vi lever i en tid der halvparten av jordas befolkning eier mindre enn en liten elite som får plass i et partytelt på Frogner. For å flytte makten fra adelen til folket må vi fjerne arveretten.

Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien
Om Kay Asbjørn Knutsen Schjørlien (8 artikler)
Kay Asbjørn Schjørlien er uavhengig bydelspolitiker i Gamle Oslo og medstifter av partiet Alternativet.

Arvet rikdom er et stort tabu i det norske samfunnet. Gjennom historien har verdier gått i arv fra en generasjon til en annen. Slik har vi bygget landet og samfunnet vi lever i. Men noe har forandret seg. Store verdier betyr i økende grad mer makt. De demokratiske prinsippene om folkestyre står for fall. Nå er det lobbyvirksomhet og økonomiske interesser som styrer samfunnsutviklingen, og Norges adel har tredoblet sin rikdom i løpet av noen få år.

Makt ble flyttet fra en elite til folket

Som republikaner, er jeg som mange andre opptatt av at makt ikke skal arves. Akkurat som de fleste politiske partier i Norge, mener jeg at idealene fra den franske revolusjonen var viktige for å bygge opp reelle demokratier. Noe av det mest grunnleggende med den franske revolusjonen var at makten ble tatt fra kirke, adel og konger i Europa. En gruppe som hadde styrt kontinentet gjennom føydalisme og slaveri i århundrer. Et direkte resultat av den franske revolusjonen var at makt ble flyttet fra en elite til folket gjennom demokratiske prinsipper og institusjoner. Nye grunnlover som bygget på frihet, likhet og brorskap ble tatt i bruk over hele verden i århundrene etter revolusjonen.

Vår situasjon minner mye om tilstanden før den franske revolusjonen. Forskjellene har igjen blitt store og vi har fått en elite på en prosent som sitter med størstedelen av verdens verdier. Makt er blitt penger, eiendom og verdier. Forskjellen er at de som sitter med disse formuene i dag ikke har krone på hodet.

Så, hva kan man gjøre for å flytte makten over fra den lille eliten og til folket?

LES OGSÅ: Kay Asbjørn Schjørliens kommentar om teknokratiet som har tatt over makten i landet vårt

Fjern arveretten

Jeg foreslår å fjerne arveretten. Thomas Piketty skriver i boken «Kapital i det tjueførste århundre» at arv igjen er blitt nøkkelen til rikdom. Piketty hevder at når rikdom er konsentrert og avkastningen på kapitalen er høyere enn økonomiens vekst, slik han har vist, vil arvet rikdom vokse raskere enn det som stammer fra arbeid. Dermed skaper vi et samfunn av «gold diggers», der den eneste veien til økonomisk sikkerhet er å gifte seg med dem som arver størst verdier. Piketty antyder at andelen personer som arver en sum som er større enn det vanlige folk tjener i løpet av hele livet, nå er på samme nivå som før den franske revolusjonen. Dette er hyggelige nyheter for vår regjering, som først og fremst representerer adelen, men en katastrofe for alle som bryr seg om likhet.

Les også: Mer fritid, en form for rikdom — sterke argumenter for en sekstimers arbeidsdag

Ja, jeg ser verdien av en familiebedrift
Jeg ser også verdien av arv. Det er ikke gårdsbruket i Gudbrandsdalen, barndomshjemmet på Frogner, hytta på Synnfjellet, frisørsalongen på Tøyen, bilverkstedet i Tromsø eller bokhandleren på Odda som skal overtas av fellesskapet. Alle skal ha mulighet til å bygge opp en familiebedrift eller et hjem. For det er ikke de som eier slike verdier som truer om utflagging og sikrer millionbeløp til Høyre og Frp i valgkampen. Jeg foreslår derfor at det skal være et bunnfradrag som følger verdien av Norges dyreste bolig, omtrent 50 millioner kroner i dag. Likevel vil de gigantiske verdiene som er bygget opp gjennom fellesskapets arbeid for adelen kunne gå tilbake til fellesskapet som offentlige, åpne, samfunnsstyrte eller arbeiderstyrte virksomheter.

I etterkrigstiden ble de aller rikeste beskattet med opptil 90 prosent. Dette var med på å flytte verdier fra de få til fellesskapet. Det var disse pengene som var med på å bygge opp landet og også en pengesterk arbeiderklasse. Det høye forbruket vi har i dag, handler om at vi har en ressurssterk arbeiderklasse og middelklasse. I dag er størstedelen av befolkningen med på å konsumere og opprettholde vårt høye forbruk. Og paradoksalt nok er det nettopp dette løftet som har gjort de rikeste i landet så rike som de er. Hadde det vært mulig for Rema-Reitan å slå seg opp på måten han har gjort, hvis ikke nordmenn hadde hatt penger til å handle på butikkene deres?

Les også: Uførebløffen, om hvordan elitene skaper et bilde av late uføre som lever livets glade dager med penger de ikke må jobbe for

Forskjellene har aldri vært større

Jeg leste nylig om André Pedersen, den heldige arbeidssøkeren som blant 400 utfordrere evnet å kapre en deltidsstilling hos Rema 1000 i Porsgrunn. Han må jobbe på Rema i 4000 år for å tjene like mye som det Rema-Reitan tjener i løpet av ett år! Forskjellene har aldri vært større mellom lensherren på toppen og trellen på bunnen. Men i dag konkurrerer trellene også mot hverandre og presser lønningene ned. Å vinne kampen om jobben skaper lykke og mestringsfølelse, men er disse forskjellene noe å bli lykkelig av? Er det rettferdig at så mange i dag ikke har en lønn å leve av? Er det riktig at helt vanlige skattebetalere må subsidiere de rike gjennom sosiale ytelser til folk som får en alt for dårlig lønn av lensherren sin?

Vi må ta tilbake makten

Målet må være å ta noen av disse verdiene tilbake til fellesskapet og fjerne makten fra de få eller de som har aller mest. Vi må få en slutt på at adelen og eierklassen, bare fordi de har så mye penger som de har, kan sette annonser i media og fortelle hvorfor de stemmer Frp eller Høyre, slik at de selv kan spare flere hundre millioner i skattelette på egen formue. Vi må en slutt på de gigantiske lønningene og heller dele lønningene utover til folk slik at det faktisk går an å overleve på den lønnen man får for sitt arbeide.

Det skal være folket som dikterer skattene i Norge, ikke de aller rikeste. 77 av Norges 100 rikeste har arvet sin formue. Rikdom går med andre ord i arv. Det gjør også fattigdom. Vi må ta tilbake makten, ved å fjerne arveretten.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.