Den falske tryggheten

En kvinne går tur med hunden sin, dagen etter terrorangrepene i Paris. Vi har sett livet fortsette i USA etter 11. september 2001, i Spania etter 11. mars 2004 og Storbritannia etter 7. juli 2005", skriver Lars Gule. Foto: Maya-Anaïs Yataghène, Wikimedia Commons

Etter terrorattentatet i Frankrike må vi holde hodet kaldt, bevare fokuset på borgernes rettssikkerhet og erkjenne at vi aldri kan overvåke og kontrollere oss bort fra risiko og terror.

Lars Gule
Om Lars Gule (5 artikler)
Filosof, samfunnsdebattant og førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har tidligere vært generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Mange er villige til å gi politi og sikkerhetsmyndigheter utvidede fullmakter. I Frankrike er det innført unntakstilstand, hvilket i seg selv innebærer at vanlige rettssikkerhetsgarantier oppheves eller svekkes. Slike utvidede fullmakter som en del av en unntakssituasjon eller vår framtidige hverdag, er likevel ingen garanti mot ny terror.

Demokratiet overlever terror
Det er ikke mulig å kontrollere og overvåke seg til trygghet og sikkerhet. Til og med PST forteller oss dette. Det er også verdt å merke seg at det stabile demokratiet – slike vi har i de flest land i Europa – tåler terroranslag. Våre samfunn er robuste nok til å absorbere slike sjokk og fortsette normale liv etterpå. Det viste 22. juli-terroren oss i Norge. Og vi har sett livet fortsette i USA etter 11. september 2001, i Spania etter 11. mars 2004 og Storbritannia etter 7. juli 2005.

Nye fullmakter til politi og PST vil undergrave friheten
Men at stabile og moderne demokratiske samfunn er robuste nok til å tåle omfattende angrep, er ikke noe argument for å unnlate å ta fornuftige forholdsregler. Det er ingen grunn til å være naive. Det er også mulig å bli mer effektive i det vi gjør gjennom kompetent politiarbeid og internasjonale samarbeid.

Det betyr likevel ikke at vi stadig utvider fullmaktene til politi og sikkerhetstjenestene. Det vil bare undergrave friheten. Det innebærer nemlig stadig mer kontroll, stadig mer overvåkning, flere intervensjoner i borgernes liv – lagring av data om oss alle, mulighet til å kombinere informasjon fra ulike databaser, flere overvåkningskameraer omkring oss, ID-kontroller, ny grensekontroll osv. I tillegg kommer de reduserte beviskrav som gjerne følger når det er snakk om de mest alvorlige forbrytelser. Sammen med den moralske panikken som legitimerer slik inngrep, nye lover og færre rettssikkerhetsgarantier, undergraves både rettsvern og rettssikkerhet. Og derfor også borgernes frihet.

Lær av Guantanamo
USA innførte tortur og rettsløse tilstander – Guanantamo – i kampen mot terror. Så disse refleksjonene er ikke overspent hysteriske. Også land i Europa har vært med på den lovløsheten amerikanerne satte i gang, ved blant annet å delta i renditions (ulovlige utleveringer til tortur) av europeiske borgere, ved å være til stede under tortur av egne lands borgere, og ved å unnlate å protestere mot Guantanomo.

Væpnet politi stopper ikke terror
I Norge argumenteres det for fortsatt bevæpning av politiet som del av en økt sikkerhet mot terror. Men dette er en illusjon – en falsk trygghet. Terrorangrep har ikke blitt avverget som følge av væpnet politi. På tross av væpnet politi i Frankrike – til og med på vakt uten for Charlie Hebo-redaksjonen i januar – har det skjedd terrorangrep. Det er absolutt ingen grunn til å tro at dette kan unngås i Norge heller, dersom terrorister velger vårt land som mål. Tvert imot kan terroren bli verre – nettopp fordi terrorister dermed vil velge de aller mykeste målene. For væpnet politi kan uansett ikke være til stede over alt. Det ville da heller ikke være ønskelig. Dermed står vi igjen med et væpnet politi som ikke hindrer terror, men som kan begå fatale feilvurderinger i ordinære konfliktsituasjoner. Da har også borgernes sikkerhet blitt redusert, kanskje av et nervøst politi i en spent terrorsituasjon (slik som i London etter 7/7 – hvor en uskyldig person ble skutt).

Vi kan miste både frihet og sikkerhet
Det er all grunn til å advare mot den falske tryggheten man vil oppnå ved væpning av politiet, utvidede fullmakter til PST, mer overvåkning av oss alle, endrede lover og straffebestemmelser mot meninger og såkalte forberedelser. Det er nå det er viktig å holde hodet kaldt, bevare fokuset på borgernes frihet, rettsvern og rettsikkerhet, samt erkjenne at vi aldri kan overvåke og kontrollere oss bort fra risiko og terror i et åpen og fritt samfunn.

For den som tror man øker sikkerheten ved å redusere friheten, vil raskt oppdage at vi mister både frihet og sikkerhet når friheten innskrenkes.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

6 kommentarer på Den falske tryggheten

 1. Det virker som om Gule bor på et kontinent hvor kardemommeloven fortsatt gjelder og ikke evner å ta inn over seg at det finnes så mange radikaliserte i feks Frankrike at overvåkningsorganene ikke klarer å gjøre jobben sin. Informasjonsmengden blir for stor og terrorceller slipper unna nettmaskene.

  Jeg tror heller at folk flest er villige til midlertidig å gå litt på akkord med personvernet når gevinsten er å finne og utslette grupper som angriper tog, fotball- og konsertarenaer. Motsatsen er at folk stadig oftere lar vær å oppsøke offentlige steder. Og da har i allefall våre samfunn gitt etter for frykt.

 2. AvatarAnders Eriksson // 2015-11-18 kl 23:35 //

  Gule skriver at «Terrorangrep har ikke blitt avverget som følge av væpnet politi.».

  Men dette er jo helt feil. For bare noen få måneder siden kunne politiet i Texas avverge et muslimsk angrep på sivile før de fikk gjort noen skade.

  Det er jo forsåvidt ikke så rart at ikke Gule har hørt om dette, for avvergede terrorangrep er jo ikke akkurat førstesidestoff, så disse sakene omtales ikke så bredt. Samtidig skulle man tro en forsker ville være litt interessert i å ha belegg for påstandene sine.

  Eller kanskje ikke; Gule har jo pyntet litt på fakta også før for å få det til å passe inn i hans virkelighetsforståelse. Dette er neppe siste gang.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-11-19 kl 00:22 //

   Skjedde dette fordi politiet hadde våpen i beltet?

   • AvatarAnders Eriksson // 2015-11-19 kl 16:39 //

    Det er ikke helt åpenbart for meg hvordan politiet skulle kunnet gjengjelde ilden umiddelbart om det ikke var fordi de var bevæpnet. Kanskje du og Gule kan koke sammen en eller annen forklaring?

    Væpnet politi reddet i dette tilfellet livet til mange fredelige sivile, og det er langt fra det eneste eksempelet. I Israel ser vi for tiden for eksempel mange muslimske angrep på sivile jøder, der skadeomfanget blir begrenset takket være tilgang på våpen.

    Så har jo selvfølgelig dette en bakside også, men det betyr ikke at Gule har noe belegg når han påstår at «Terrorangrep har ikke blitt avverget som følge av væpnet politi.». Påstanden er direkte feil.

    • AvatarJoakim Moellersen // 2015-11-22 kl 17:34 //

     Israel og USA kunne bare avsluttet okkupasjonen sine, så hadde de sluppet både våpen og sinte muslimer. Det var altså sterkt våpenrelaterte årsaker til problemet som de nå vil løse med flere våpen. Det er bar tåpelig og ganske ironisk. Politiet i Norge har hatt nok med å skyte speil, seg selv og en dame med tomatkniv (hvor politiet for øvrig har skiftet forklaring). Ingenting har blitt tryggere heller mer utrygt.
     Har ingen anelse om hvilken hendelse i Texas du snakker om og det blir derfor umulig å debattere den med deg.

     • AvatarAnders Eriksson // 2015-11-25 kl 20:45 //

      Mange tror man kan skylde denne religiøse terroren på USA eller vestlig innblanding, og jeg hadde ingen illusjon om at denne billige forklaringsmodellen ikke skulle være høyt ansett også blant gamle radikalere i redet deres.

      Andre vet at «sinte muslimer» eksisterer helt uavhengig av vestlig innblanding. Du har kanskje ikke fått med deg at de steileste konfliktlinjene i denne terrorkrigen går mellom sunni og shia? Knapt noen samfunn i verden kan måle seg med de muslimske når det kommer til intoleranse ovenfor annerledestenkende, være seg politisk, religiøst, filosofisk, seksuelt eller vitenskapelig.

      Jeg hadde likevel en illusjon om at dere kunne lese embeddede lenker. Og gjøre enkle google-søk. Skuffende…

      Gjør følgende Joakim: før musepekeren din over mitt første innlegg der jeg skriver «kunne politiet i Texas avverge et muslimsk angrep på sivile før de fikk gjort noen skade.». Klikk med venstre museknapp. Du kommer da til en artikkel i Jerusalem Post.

      Nå valgte jeg nettopp JP ettersom jeg antok at Gule ville bli rasende og påstå at artikkelen ikke var troverdig, før jeg kunne lenket til andre kilder, som Guardian, CNN eller omså Wikipedia. (Merk: embeddede lenker!)

      Er du en redelig fyr, så innser du at Gule tok feil her. Det koster ikke noe annet enn litt stolthet, og du kan faktisk vinne litt integritet.

Kommentarfeltet er lukket.