Den falske tryggheten

En kvinne går tur med hunden sin, dagen etter terrorangrepene i Paris. Vi har sett livet fortsette i USA etter 11. september 2001, i Spania etter 11. mars 2004 og Storbritannia etter 7. juli 2005", skriver Lars Gule. Foto: Maya-Anaïs Yataghène, Wikimedia Commons

Etter terrorattentatet i Frankrike må vi holde hodet kaldt, bevare fokuset på borgernes rettssikkerhet og erkjenne at vi aldri kan overvåke og kontrollere oss bort fra risiko og terror.

Lars Gule
Om Lars Gule (5 artikler)
Filosof, samfunnsdebattant og førsteamanuensis ved OsloMet – storbyuniversitetet. Han har tidligere vært generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Mange er villige til å gi politi og sikkerhetsmyndigheter utvidede fullmakter. I Frankrike er det innført unntakstilstand, hvilket i seg selv innebærer at vanlige rettssikkerhetsgarantier oppheves eller svekkes. Slike utvidede fullmakter som en del av en unntakssituasjon eller vår framtidige hverdag, er likevel ingen garanti mot ny terror.

Demokratiet overlever terror
Det er ikke mulig å kontrollere og overvåke seg til trygghet og sikkerhet. Til og med PST forteller oss dette. Det er også verdt å merke seg at det stabile demokratiet – slike vi har i de flest land i Europa – tåler terroranslag. Våre samfunn er robuste nok til å absorbere slike sjokk og fortsette normale liv etterpå. Det viste 22. juli-terroren oss i Norge. Og vi har sett livet fortsette i USA etter 11. september 2001, i Spania etter 11. mars 2004 og Storbritannia etter 7. juli 2005.

Nye fullmakter til politi og PST vil undergrave friheten
Men at stabile og moderne demokratiske samfunn er robuste nok til å tåle omfattende angrep, er ikke noe argument for å unnlate å ta fornuftige forholdsregler. Det er ingen grunn til å være naive. Det er også mulig å bli mer effektive i det vi gjør gjennom kompetent politiarbeid og internasjonale samarbeid.

Det betyr likevel ikke at vi stadig utvider fullmaktene til politi og sikkerhetstjenestene. Det vil bare undergrave friheten. Det innebærer nemlig stadig mer kontroll, stadig mer overvåkning, flere intervensjoner i borgernes liv – lagring av data om oss alle, mulighet til å kombinere informasjon fra ulike databaser, flere overvåkningskameraer omkring oss, ID-kontroller, ny grensekontroll osv. I tillegg kommer de reduserte beviskrav som gjerne følger når det er snakk om de mest alvorlige forbrytelser. Sammen med den moralske panikken som legitimerer slik inngrep, nye lover og færre rettssikkerhetsgarantier, undergraves både rettsvern og rettssikkerhet. Og derfor også borgernes frihet.

Lær av Guantanamo
USA innførte tortur og rettsløse tilstander – Guanantamo – i kampen mot terror. Så disse refleksjonene er ikke overspent hysteriske. Også land i Europa har vært med på den lovløsheten amerikanerne satte i gang, ved blant annet å delta i renditions (ulovlige utleveringer til tortur) av europeiske borgere, ved å være til stede under tortur av egne lands borgere, og ved å unnlate å protestere mot Guantanomo.

Væpnet politi stopper ikke terror
I Norge argumenteres det for fortsatt bevæpning av politiet som del av en økt sikkerhet mot terror. Men dette er en illusjon – en falsk trygghet. Terrorangrep har ikke blitt avverget som følge av væpnet politi. På tross av væpnet politi i Frankrike – til og med på vakt uten for Charlie Hebo-redaksjonen i januar – har det skjedd terrorangrep. Det er absolutt ingen grunn til å tro at dette kan unngås i Norge heller, dersom terrorister velger vårt land som mål. Tvert imot kan terroren bli verre – nettopp fordi terrorister dermed vil velge de aller mykeste målene. For væpnet politi kan uansett ikke være til stede over alt. Det ville da heller ikke være ønskelig. Dermed står vi igjen med et væpnet politi som ikke hindrer terror, men som kan begå fatale feilvurderinger i ordinære konfliktsituasjoner. Da har også borgernes sikkerhet blitt redusert, kanskje av et nervøst politi i en spent terrorsituasjon (slik som i London etter 7/7 – hvor en uskyldig person ble skutt).

Vi kan miste både frihet og sikkerhet
Det er all grunn til å advare mot den falske tryggheten man vil oppnå ved væpning av politiet, utvidede fullmakter til PST, mer overvåkning av oss alle, endrede lover og straffebestemmelser mot meninger og såkalte forberedelser. Det er nå det er viktig å holde hodet kaldt, bevare fokuset på borgernes frihet, rettsvern og rettsikkerhet, samt erkjenne at vi aldri kan overvåke og kontrollere oss bort fra risiko og terror i et åpen og fritt samfunn.

For den som tror man øker sikkerheten ved å redusere friheten, vil raskt oppdage at vi mister både frihet og sikkerhet når friheten innskrenkes.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.