Mørkhudede arresteres oftere i Storbritania enn i USA

Foto: Alisdare Hickson

Mørkhudede arresteres og fengsles stadig oftere i England og Wales. Utviklingen kan gi en god grobunn for radikal islam mener kritikerne.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Mange kritikere av det amerikanske politi- og justissystemet hevder en uforholdsvis stor prosent av de som arresteres og fengsles i USA er fargede eller har minoritetsbakgrunn. Denne trenden ser nå også ut til å ha spredt seg til England og Wales hvor en ny rapport offentliggjort av avisa The Guardian viser at sjansene for at fargede eller personer med minoritetsbakgrunn nå har en større sjanse til å bli arrestert på de britiske øyer enn hva tilfellet er i USA.

Rapporten som er utarbeidet av den britiske menneskerettighetskommisjonen viser at antallet fanger med afrikansk eller afrikansk-karibisk bakgrunn er mer enn syv ganger høyere enn hva gruppenes andel av befolkningen skulle tilsi.

Minoriteter overrepresentert
Funnene i rapporten viser dermed at personer med ikke-vestlig bakgrunn i klart oftere erutsatt for arrest og fengsling enn borgere med vestlig bakgrunn.

— Innsatte med minoritetsbakgrunn er helt klart svært overrepresentert i det britiske fengselssystemet når en ser på hvilken andel disse utgjør av den totale befolkningen i England og Wales, heter det i rapporten.

Rapporten viser videre at mange av de innsatte med etnisk minoritetsbakgrunn gjerne sliter med psykiske helseproblemer, lærevansker og ofte har opplevd mishandling tidligere i livet.

Et rasistisk system
Kritikere av og eksperter på det britiske fengselssystemet reagerer nå med sjokk på funnene i rapporten og mener dette viser at det britiske rettssystemet, til tross for å ha gjennomgått en rekke reformer, fortsatt er svært rasistisk.
— Dette er tall som vil og bør sjokkere de som leser dette. Vi har lenge trodd at våre systemer er mye bedre enn hva tilfellet er, for eksempel i USA, men denne rapporten viser at det til tross for flere reformer fortsatt eksisterer et stort problem med rasisme i det britiske fengselssystemet, sier direktør for The Prison Reform Trust, Juliet Lyon til The Guardian.

Kan skape ekstremisme
Opplysningene i rapporten viser at 25 prosent av de innsatte i britiske fengsler nå er ikke-etnisk britiske og av disse igjen er 12 prosent muslimer. Labour-politiker og «skyggeminister» Diane Abbot frykter nå at denne praksisen kan føre til økt radikalisering i fengslene.
— Det har aldri vært gjort noen grundig vurdering av praksisen med å fengsle en hel generasjon av unge, svarte menn. Vi ser nå at mange av disse, under fengselsoppholdet, konverterer til islam og dette er en skummel utvikling med tanke på den fare radikal islam i dag utgjør for hele verden, sier hun.
Abbot etterlyser nå en grundig gjennomgang av problemet som kan gi gode løsninger på hvordan man unngår at utviklingen en ser i dag fortsetter.
— Vi kan ikke bare stå og se på det som skjer og si at vi ikke har noen løsning å problemene. Nå må vi få en skikkelig gjennomgang av hva vi kan gjøre for å snu denne uheldige utviklingen, konkluderer hun.

Arresteres oftere
Det er ikke bare blant de innsatte at ikke-etniske briter er overrepresentert på statistikken. Også når det gjelder hvem som stoppes og tiltales av politiet viser en kraftig overrepresentasjon av mørkhudede. Tall fra det britiske justisdepartementet viser at personer fra denne gruppen har tre ganger så stor sjanse til å bli stoppet og arrestert av politiet enn hva som er tilfellet for hvite.
Den britiske politiministeren, Damian Green, reagerer nå på disse tallene og lover bedring fra myndighetenes side.
— Ingen skal stoppes av politiet bare på bakgrunn av hudfarge eller etnisitet, understreker han overfor BBC.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Mørkhudede arresteres oftere i Storbritania enn i USA

 1. Avatarlovåundre // 2015-11-12 kl 21:07 //

  «Rapporten som er utarbeidet av den britiske menneskerettighetskommisjonen viser at antallet fanger med afrikansk eller afrikansk-karibisk bakgrunn er mer enn syv ganger høyere enn hva gruppenes andel av befolkningen skulle tilsi.»

  Og så står det lenger nede på siden,…

  » Også når det gjelder hvem som stoppes og tiltales av politiet viser en kraftig overrepresentasjon av mørkhudede. Tall fra det britiske justisdepartementet viser at personer fra denne gruppen har tre ganger så stor sjanse til å bli stoppet og arrestert av politiet enn hva som er tilfellet for hvite.»
  …Jeg antar at det her også er tatt hensyn til gruppens andel av befolkningen.

  Bare 3 ganger så stor sjanse for å bli stoppet, men alikevel 7 ganger flere innsatte….

  Jeg skulle anta at hvis mørkhudede ble stoppet for ofte uten grunn,så ville vel det vise seg på domfellelsesstatistikken ved at de mørkhudede ble skjeldnere domfelt i fohold til arrestasjonshyppigheten.

  Her er det motsatt…

Kommentarfeltet er lukket.