Oslo slutter seg til internasjonalt fredsnettverk

Foto: Bird


Oslo blir en del av det internasjonale nettverket Mayors for Peace. Ordfører Marianne Borgen mener medlemskapet vil styrke hovedstadens rolle som internasjonal fredsby.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Øivindsønn Boger

Det verdensomspennende nettverket Mayors for Peace ble startet av Hiroshimas ordfører Takeshi Arak i 1982. Siden den gang har nettverket, som jobber for fred og avskaffelse av verdens atomvåpen, spredt seg til nesten 7000 byer i 161 land. Nå mener Oslos nye ordfører, Marianne Borgen (SV), at det er på tide at også Oslo blir medlem i organisasjonen.

— Vi skal utnytte vertsbyrollen Nobels Fredspris har gitt oss til å bli en aktiv aktør som fredsby. Jeg ser det som naturlig oppfølging av dette initiativet at vi søker om medlemskap i organisasjonen, sier hun til Radikal Portal.

Tar avstand fra atomvåpen
Medlemskap i Mayors for Peace innebærer at hovedstaden forplikter seg til å stille seg bak organisasjonens krav om en avskaffelse av de atomvåpen som finnes i verden i dag.

— Aktivitetene medlemskapet omfatter dreier seg først og fremst om å stille opp på medlemskongressen, som finner sted hvert fjerde år. I tillegg er vi forpliktet til å stille oss bak organisasjonens arbeid i kampen mot atomvåpen.

I tråd med ønsket fra den nye ordføreren vedtok forretningsutvalget forrige mandag, mot stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Vestre, at byrådet nå utarbeider en sak for behandling i bystyret med tanke på at Oslo skal bli medlem av nettverket.

Byrådet har dermed fått i oppgave å utarbeide og fremme en sak om dette for bystyret. Når denne vil foreligger, er foreløpig ikke klart.

Kommer sent men godt
I Norges Fredsråd, paraplyorganisasjonen for fredsbevegelsen i Norge, er man godt fornøyd med at byrådet ønsker medlemskap i organisasjonen.

— Vi synes det er svært gledelig at Oslo nå ønsker medlemskap i Mayors for Peace, men hadde gjerne sett at dette hadde skjedd mye tidligere, sier daglig leder i Fredsrådet, Hedda Bryn Langemyr.

Hun håper Oslo gjennom sitt varslede medlemskap kan være med på å sette fokus på kampen mot atomvåpen.

— Når en ser på den utviklingen vi har sett fra den sittende regjeringen i slike spørsmål den siste tiden, er det viktig at vi igjen får kampen mot atomvåpen på agendaen. Her håper jeg Oslos varslede medlemskap kan være med å øke bevisstheten rundt disse spørsmålene.

Fredspolitikk på gale veier
Langemyr og Fredsrådet er svært betenkt over retningen den nye regjeringen legger opp til innen spørsmål som omhandler freds- og sikkerhetspolitikk, og mener man nå er i ferd med å undergrave det gode arbeidet som er gjort fra norsk side tidligere.

— Det er skremmende å se hvilken holdning vi som nasjon nå er ferd med å innta i FN og andre organer når det gjelder spørsmål knyttet til fred og nedrustning. Den retningen regjeringen nå beveger seg i er en helt annen en hva som er folkeviljen, mener hun.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned