Stakkars Høyre-politikere

Foto: Tore Alvheim

Jeg håper at bergenspolitikerne fortsatt har til smør på skiva når den ny lønna deres blir kuttet ned til bare millionen.

Assad Nasir
Om Assad Nasir (11 artikler)
Assad Nasir er lærer i samfunnsfag og norsk. Han har vært redaktør i ungdomsmagasinet Lixom og Tidsskriftet Premiss, og var fast spaltist i Utrop fra 2005 til 2012. Blogger på http://assadnasir.wordpress.com/.

Bergensavisen rapporterer at politikere fra Høyre og Fremskrittspartiet i Bergen protesterte mot kutt i egen lønn. Dag Skansen i Bergen Høyre mener kuttet er lite prinsipielt.

Det er nesten så tårene triller her jeg sitter i Oslo. Det er virkelig synd på disse stakkarene som, i motsetning til folk flest, får lov til å fastsette sin egen lønn. Her blir jeg, borger og arbeidstaker, ved hvert lønnsoppgjør formanet til å vise moderasjon. Politikere derimot meler sin egen kake, og sutrer når noen foreslår å kutte litt i nestenmillionlønnen.

Lederne må vise moderasjon

I 2009 sa Høyres finanspolitiske talsmann følgende: Når LO så tydelig viser moderasjon, er det viktig at også ledere i privat næringsliv viser moderasjon i forhold til egen lønnsutvikling. Hva gjelder politikere sies det ingenting om. Men hvis vi ser til i fjor, kunne vi lese i VG at Stortingets lønnskommisjon sier at politikernes lønn allerede neste år kan øke med mer enn oppgjørene i stat og kommune. Som de skriver, lønnskommisjonen er usikker på langtidsvirkningen av en slik praksis (red. anm. at politikerne får samme prosentvise lønnsøkning som lønnsoppgjøre i stat og kommune). Hva de mener med det er ikke lett å vite. Det kan jo virke som om de mener det ikke er holdbart at politikere bare får samme prosentvise lønnsøkning om ansatte i stat og kommune. At de fortjener mer. Ja, noe annet hadde vel vært urimelig, man må jo få mer enn folk flest.

Les også Radikal Portals avsløring: Spor av kapitalismen fastslått i markedsøkonomien

Forskjell på folk og fe

Ifølge Bergensavisen får de lokale politikerne lønn etter hva stortingsrepresentantene tjener. Ordføreren for eksempel får 120 prosent av hva en stortingsrepresentant tjener. Det skulle jo være rett og rimelig ikke sant? Mens komitéledere får det samme som stortingsrepresentantene. Det skulle vel også bare mangle. Men hvis man ser på lønnsutviklingen til politikerne, så har stortingsrepresentantene økt sin egen lønn med 276 100 kroner i løpet av de siste 10 årene. Det er en økning på 46,88 prosent, altså nesten en fordobling på ti år. Til sammenligning har for eksempel lektorer fått en lønnsøkning på 28 prosent i løpet av samme periode. Sammenligner man med medianinntekten i Norge blir sagaen enda mer begredelig. Det er med andre ord forskjell på folk(evalgte) og fe.

Les også hvordan man i dag skjuler formue og skattbar inntekt: Skattesvin på skogen

Bare en million i lønn

Men de blå-blå politikerne er prinsippfaste og har ikke lyst til å gå ned i lønn. Hvem vil vel det egentlig? I hvert fall ikke når man har kjørt kommuneøkonomien nesten i grøften og må kutte i offentlige utgifter. Man skulle jo tro at det prinsipielt riktige som politiker hadde vært å kutte i sin egen lønn, men den gang ei, skal vi tro Skansen og kompani. Der i gården står man fast på prinsippene, kanskje om egen fortreffelighet, og nekter å godta kutt i egen lønn.

Vi får bare håpe at bergenspolitikerne fortsatt har til smør på skiva når den ny lønnen er litt under eller litt over en million kroner i året.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned