Tøffe krav til den nye byregjeringen

Den nye byregjeringen møter harde krav fra den jevne osloborger og fagbevegelsen.

Raymond Johansen, Marianne Borgen og resten av den nye byrådet, som nå skal hete byregjeringen, får ikke hvile på laubærene etter valget. Vi har spurt ti engasjerte Oslo-borgere om hva de krever og forventer av det nye byrådet. 

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Ingrid Kvamme Fredriksen og Anders Høilund (tekst) og Christian Vassdal (foto)

Simon Malkenes, lektor i videregående skole forfatter av boka Bak fasaden i Osloskolen:
Jeg håper og tror at byrådet gjennomfører det retningsskiftet innen skole som det står i byrådserklæringen. Slik jeg forstår det forlater byrådserklæringen det den kaller «puggeskolen», en skole bygget på Søgnen-utvalget som kunnskapsgrunnlag. Den er nå, ifølge det nye byrådet, gammeldags. Den nye Osloskolen skal bygges på kunnskapsgrunnlaget fra det nye Ludvigsen-utvalget. Dybdelæring, kritiske tenkning og en vektlegging av at alle fag er likeverdige blir sentralt.

For å få til det må en ha lærerene på laget. Det skal derfor blir spennende å følge hvordan en bygger en skole med tillit til læreren og lærernes profesjonalitet. For der den gamle Osloskolen kontrollerte og styrte læreren fra byråkratisk og politisk hold vil det nye byrådet sette læreren fri, slik at han kan gjøre jobben han kan best, å hjelpe eleven til å lære. Jeg håper at alle barn i Oslo får gå på en skole som er til barns beste. Og der de voksne i skolen ikke konkurrerer seg imellom men bruker all sin tid og alle sin omtanke på å hjelpe barna å lære. Den nye Osloskolen vil også kunne stå modell for andre, spesielt når det gjelder åpenhet og tillit til lærerprofesjonen. Det vil gi en god skole for alle barn i Oslo og en god skole og jobbe i for alle de voksne i Osloskolen. Det er mitt håp.

Silje Kjosbakken, driver bloggen Bryggesjauerfrue:
Jeg har jo såklart forventninger til at vi vil få et mer rettferdig styre i Oslo kommune nå. Mer åpenhet og hensyn til demokratiske prosesser er viktige punkter for meg. Vi (havnearbeiderne og familiene deres, red. anm.), og mange andre, har opplevd en kommuneledelse som kun har løpt arbeidsgiveres ærend. Vi trenger en ledelse som også hører de som faktisk holder samfunnet i gang noe jeg tror vi har fått nå.

Jeg er veldig spent. Byrådet har sagt mye viktig. Blant annet skal ILO-konvensjon nr. 137 gjelde på Oslo havn. Havnearbeiderne må komme tilbake i jobb igjen. Jeg håper også at havnestyret blir byttet ut. Det er et styre som ikke bryr seg om havna og havnearbeiderne, bare om å øke kapitalen, og som ikke ivaretar det Oslo havn en gang sto for. Vi må få inn folk som vet hva de snakker om. Som ikke snakker gjennom pr-rådgivere og bare vil ha gevinst.

Jeg håper at de vil legge til rette for en varslingsordning som er bedre enn i dag. At varslere kan føle seg trygge og ikke trenger å være redde for represalier. I dag er det mye frykt i kommunen.

Jeg har tro på skiftet som kommer – og at de som er valgt blir flinkere til å lytte til de gruppene som blir berørt av politiske endringer.

Gabba fra Vestbredden vel vel i Hausmannskvartalet:
Vi har en del forventninger. De rødgrønne partiene har lovet hjelp i vår sak i forhold til hussalget. Flere partier var på besøk og pratet med naboer på vårparten. Da likte de prosjektet, og a lovte de hjelp og støtte. Kjetil, naboen min ringte etter valget og minnet dem på hva de hadde sagt . De har sagt at de støtter oss, og vi fikk inntrykk av at de vil se saken på nytt.

Kommunen har innstilt en kjøper (av bygningen Vestbredden vel vel holder til i, red. anm.) , som nå skal godkjennes. Jeg regner med at det blir en del kritiske spørsmål og at man velger å gå gjennom saken gjennom en gang til. Jeg vil bli veldig overrasket om det ikke er det som skjer. Marianne Borgen lovte radikale forandringer. Vi får se hvor radikale de er.

Vi føler at vårt prosjekt er langt innenfor det som skal være den rødgrønne pakka. Vi ser frem til å jobbe med noen som vil jobbe med oss og ikke mot oss!

Heidi Marie Kriznik, forfatter av blant annet boka Den delte byen, og småbarnsmor på Tøyen:
Jeg er glad for at det omsider blir et skifte i politikken Oslo. Marianne Borgen var politisk initiativtaker til det politiske forliket om et løft på Tøyen. Nå som ordfører, og sånn sett en frontfigur for Oslo, forventer jeg at hun er pådriver for å forlenge og videreføre avtalen om Tøyenløftet. Jeg forventer av det nye byrådet at de skal gjøre aktive grep for å motvirke de økende forskjellen i Oslo by, med blant annet satsning på skoler med utfordringer, og gjøre aktivitetsskolen gratis sånn at alle har råd til å benytte seg av tilbudet.

Einar Berntsen, pensjonert overtrykker:
Jeg har jo visse forhåpninger til byregjeringen. Det var jo derfor jeg stemte som jeg gjorde. Først og fremst forventer jeg at privatiseringen av barnehager og sykehjem blir stoppet. Jeg håper også at det innføres eiendomsskatt, spesielt for sekundærboliger for å unngå boligspekulasjon. Jeg forventer også en større satsing på kollektivtrafikk, og at det blir gjort tiltak for å rydde opp i byggebransjen.

Karoline Røsand, bibliotekar på Deichmanske bibliotek Furuset:
Jeg forventer at det nye byrådet jobber hardere med å ruste opp Groruddalen og øker bevilgningene til Groruddalsatsingen som et virkemiddel til å utligne de store forskjellene mellom øst og vest med tanke på levekår- og alder. Som bibliotekar på Deichmanske bibliotek på Furuset er jeg glad for bydel Alna sitt store, bankende hjerte for bibliotek, og gleder meg til nyåret når Furuset Bibliotek- og aktivitetshus åpner.

Det blir et helt nytt innslag på Furuset der det opprinnelige biblioteket blir dobbelt så stort, samtidig som det samorganiseres med ungdomsklubb, frivilligsentral og kafė. Jeg er også glad for at Trygve Lies plass skal pusses opp. Jeg ønsker meg videre lokk over E6, stor svømmehall og sykkelvei fra sentrum til Furuset.

Ane Volla, leder i Oslo Natur og Ungdom:
Først av alt må jeg si at det er en god byrådserklæring, som viser at det nye byrådet tar miljø på alvor. NU håper at byrådet nå vil følger opp det de sier her. Vi krever at de reforhandler Oslopakke 3, og står ved at det ikke skal skje en kapasitetsøkning på E18, og at det ikke skal komme nye bilfelt.

Å redusere biltrafikken med en femtedel i løpet av byrådsperioden er et godt mål, fordi det krever konkrete tiltak som fungererer. Vi er også fornøyd med at kommunen skal trekke alle investeringsmidler ut av fossil energi.

Jeg savner mer konkrete tidspunkt for mange av planene til byrådet, ikke bare at ting skal gjennomføres i løpet av byrådsperioden. Vi forventer at byrådet følger Ruters anbefalinger når de skal utføre planene for kollektivtrafikken, og bruker datoene deres. Det er den eneste måten å få ned forurensningen så mye som byrådet ønsker. Bilundersøkelsen må også bli tatt på alvor, for at Oslo skal bli en triveligere by å bo i for alle.

Elling Fragatas, rapper og AKS-arbeider, «Norges nest kjekkeste kommunist»:
Det er en lettelse for Oslo å endelig bli kvitt det høyreorienterte byrådet. Erklæringa til «byregjeringa» inneholder noen fine reformer. Derfor er det fort gjort å la seg rive med av sykkelstier, offentlige barnehager, gratis kjernetid på AKS, bilfri by og sånne greier. Men Arbeiderpartiet er det viktigste partiet i byregjeringa, og den forrige gangen Arbeiderpartiet styrte Oslo, la de ned så mange fritidsklubber de klarte, og starta den paranoide kampanjen mot «tagging» blant annet.

Vi bør uten tvil ta en skål eller tolv for at FRP og Høyre er foreløpig ute av dansen, men kan regne med at det blir noen demonstrasjoner de neste fire åra også.

Randi Hammerstrøm, daglig leder i Oslo Røde Kors:
Oslo Røde Kors synes det er svært positivt at det nye byrådet sier det vil satse tungt på frivilligheten. Vi har store forventninger på dette området, og ser frem til konkrete tiltak. I tillegg er vi spesielt opptatt av integreringsarbeidet i Oslo fremover. Vi ønsker en helhetlig integreringspolitikk, der frivillig sektor blir sett på som en sentral samarbeidsaktør. Vi møter mange som, til tross for at de har gjennomført Introduksjonsprogrammet, ikke snakker godt nok norsk og ikke har opparbeidet seg et sosialt nettverk. Med alle de flyktningene som skal bosettes de neste årene håper vi at det nye byrådet vil ta tak i dette og andre utfordringer knyttet til integrering. Vi og våre engasjerte frivillige er klare for å bidra.

Roy Pedersen, leder i LO Oslo:
I utgangspunktet er vi veldig glade for at det borgerlige flertallet i Oslo er brutt. Det er bra at høyresida ble svekket. Vi stilte 46 spørsmål til alle partiene i Oslo som vi ba dem svare oss på. Alle partiene svarte oss, bortsett fra Høyre, Venstre og Frp. På to tredjedeler av spørsmålene har Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne svart ja – på de samme spørsmålene. Vi valgte å ta inn 15 punkter vi ville fokusere på i valgkampen, alle disse er nevnt i den nye avtalen. Det er et rimelig bra utgangspunkt for å få uttelling for våre krav.

Oslo er en klassedelt by. Folk vi oppfordret folk i valgkampen til å stå sammen for felles interesser. Vi ville utfordre kuttpolitikken, som må stanses. Dette oppfatter vi ligger i bunn i den nye avtalen. Vi ønsket en eiendomsskatt med en sosial profil, og selv om vi foreslo en annen innretning tror jeg at den nå vil føre til en mer rettferdig fordeling. Vi ivret for gratis kjernetid i barnehagen og gratis aktivitetsskole. Begge deler kommer nå – for deler av Oslo. Vi ønsket å redusere velferdsprofitten, det kommer nå til å skje.

Vi ønsker at det nye byrådet tar et krafttak for faglige rettigheter, og er positive til en tillitsreform i kommunen. Vi er også for satsningen på kollektivtrafikk – og gode transportløsninger for personer og gods. Vi ønsker en skrinlegging av den foreslåtte nye E18. Vi ser nå tilløp til endring i måten Osloskolen er styrt på og å motvirke markedsstyringen. Dette er vi veldig for. Vi ønsker å spille en kritisk og konstruktiv rolle fremover. Vi vil være med å gjøre jobben, og passe på at det ikke bare blir med erklæringer i dokumentene.

Les alle LO Oslos 15 krav til politikerne her.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned