Byrådet med historisk satsing på barn og unge

Oslo kommende ordfører Marianne Borgen ved siden av påtroppede byregjeringsleder Raymond Johansen.

Oslos nye byråd lanserer en historisk satsing på hovedstadens barn og unge. Satsingen skal være med på å hjelpe integreringen og minske de sosiale forskjellene i byen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger og Christian Vassdal (foto)

SISTE: Rødt i Oslo har mandag kveld bestemt seg til å si ja til en samarbeidsavtale med de tre byrådspartiene. Dette betyr at det parlamentariske grunnlaget for byrådet er sikret for de kommende fire årene . Gruppeleder for Rødt, Bjørnar Moxnes, er svært fornøyd med at en avtale nå har blitt en realitet.

Helt siden forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV og MdG om å danne et nytt byråd i Oslo startet rett etter valget har spenningen rundt forhandlingsresultatet og den politiske plattformen for samarbeidet vært stor. Mandag ble plattformen presentert på Østmarksetra og ved siden av et sterkt varslet miljøløft for byen var den store nyheten en historisk satsing på hovedstadens yngste.

— Jeg er veldig stolt over at vi har fått gjennomslag for at stort sett all den politikken vi ønsker å få gjennomslag for som vil legge forholdene bedre til rette for dagens barn og unge, også i framtiden, sier påtroppende ordfører, Marianne Borgen (SV) til Radikal Portal.

Storsatsing på aktivitetsskole og barnehage
Hjørnesteinen i den nye stasinga på barn og unge er forankret i en storsatsing på skole og barnehage. Her tar det nye byrådet til ordet for å bygge 3000 nye barnehageplaser, samtidig som man skal innføre gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen i de bydelene hvor deltagelsen er lavest.

— For oss har det vært viktig å gjøre noe med de stadig økende sosiale forskjellene Oslo sliter med. For å få til dette har vi innsett at vi er nødt til å starte arbeidet med å motarbeide disse forskjellene så tidlig i folks livsløp som mulig, og som et resultat av dette presenterer vi nå denne satsingen, sier påtroppende byråds-/byregjeringsleder, Raymond Johansen.

Den nye satsingen vil, ifølge de tre byrådspartiene, bli et viktig våpen i kampen mot segregering og sosiale forskjeller i hovedstaden framover.

— Vi har sett hvor vellykket satsingen på gratis kjernetid har vært på Tøyen. Nå ønsker vi å videreføre dette til andre bydeler hvor vi ser at det er store utfordringer i forhold til det å få barn med i Aktivitetsskolen. Jo flere barn vi klarer å få med jo bedre blir integreringen og mer kan vi utjevne de sosiale forskjellene, sier Borgen.

På barnehagesiden vil det nye byrådet videreutvikle prosjektet med gratis kjernetid i barnehagen og innføre to årlige barnehageopptak. Den fornyede satsingen vil også bety at man opphever det borgerlige byrådets forbud mot å etablere nye kommunale barnehager.

— Kommunen skal ha hovedansvaret for å bygge barnehager og i tett samarbeid med ideelle og private aktører sørge for å opprette det antallet plasser det til en hvor tid er behov for.

14.000 får gratis aktivitetsskole
Den nye storsatsingen på gratis kjernetid i Aktivitetsskolen gjør at vel 14.000 barn fra 1.-4, klase i løpet av de neste fire årene vil få tilbud om gratis halvdagsplass. Den første bydelen som vil få tilbudet er bydel Alna og andre bydeler i Oslo øst, indre by og Oslo sør vil følge etter fram til 2018. Kritiske røster vil ha det til at dette bare er en satsing på byens østkant, men Borgen hevder dette ikke stemmer.

– Vi starer utrullingen av tilbudet i de bydelene hvor vi ser at behovet er størst ut i fra sosioøkonomiske årsaker. På sikt håper vi å kunne gjøre dette til en ordning for hele byen, påpeker hun.

Borgen sier satsingen på Aktivitetsskolen vil være et viktig verktøy for at byens unge skal kunne utvikle ferdighetene sine på en bedre måte en hva som er tilfellet i dag.

Flere lærere, mindre tester
Det nye byrådets satsing på barn og unge vil også føre til store endringer i hverdagen for hovedstadens elever. Endringene, det nye byrådet varsler, vil bety mindre testpress og flere lærere.

— For oss er det viktig å satse mer på tidlig innsats i skolen. Derfor vil vi på barnetrinnet i løpet av perioden ansette minst 200 flere lærere enn hva det økede behovet skulle tilsi, sier Johansen.

Ansettelsen av de ekstra, lærerne, vil etter modell av hva som skjer i Aktivitetsskolen, skje i de bydelene hvor utfordringene i skolen er størst.

— Ved å sette inn ekstra innsats der man trenger den mest ønsker vi også å få mest mulig ut av de tiltakene vi setter inn, forklarer Borgen.

I tillegg til satsingen på lærerne ønsker man nå å redusere testpresset på elevene i Osloskolen. Dette skal gjøres ved gjøre «Osloprøvene», med unntak av naturfagsprøven, frivillig for skolene. I tillegg ønsker man at Oslo ikke lengre skal delta i det såkalte storby-PISA.

— For oss er det viktig at lærerne har kompetanse og tid til å se hver enkelt elev. For å få til dette er det viktig å redusere kravene til dokumentasjon og rapportering i Osloskolen, sier den påtroppende byrådslederen.

Det nye byrådet er også svært opptatt av at skolene nå skal få en større mulighet til selv å vurdere og velge hvilke metoder og kartlegginger som er best egnet i den enkelte skoles pedagogiske arbeid.

— Vi ønsker nå å starte en forskningsbasert evaluering av kravene til kartleging og dokumentasjon i Osloskolen, sier Johansen.

— Barnevernet må styrkes
Som en forlengelse av stasingen på barn og ungdom ønsker det nye byrådet også en ny satsing på barnvernet. Her er man klar på at det ikke minst er  viktig med en økning av etatens kunskap når det gjelder det flerkulturelle samfunnet Oslo er blitt.

— I dagens samfunn er det viktig å styrke barnevernets kulturkompetanse og flerkulturelle forståelse og ikke minst det å skape grobunn for en økt dialog mellom innvandrergrupper og barnevernet, sier Borgen.

Hun mener også det er svært viktig å senke terskelen når det gjelder det å sende bekymringsmeldinger til barnevernet og byrådet vil arbeide for å utvikle samarbeidet mellom barnevernet og grupper som har meldeplikt for å få senket denne terskelen.

Styrket barne- og ungdomskultur
Gjennom sin tiltaksplan for den oppvoksende generasjon ønsker det nye byrådet også å sørge for en styrking av barne- og ungdomskulturen i byen ved å sørge for at gruppen får flere plattformer for framvisning av sin egen kultur.

— Vi vil legge til rette for en økt satsing på et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge. For å få til dette vi vi styrke Oslo musikk- og kulturskole samtidig som vi ønsker å inngå en forpliktende avtale om kulturskoleavdelinger i alle bydeler, konkretiserer den nye byrådslederen.

Byrådet vil i den kommende perioden også legge til rette for opprettelse av kommunale ungdomsklubber i samtlige bydeler, gi barnehager og skoler gratis tilgang til museer på dagtid og bedre byens barneteatertilbud.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned