Uførebløffen

Politikere og næringslivstopper skaper et bilde av late uføre som lever livets glade dager med penger de ikke må jobbe for. Et bilde få uføre kjenner seg igjen. Stadig hører vi at flere og flere naver, flere og flere blir uføre, og alle disse menneskene koster oss så mye at de setter velferdsstaten i fare. Skremselspropagandaen forteller oss at statskassen snart er tom, de trygdede tømmer den i en fart vi ikke klarer å forestille oss, noe vi umiddelbart må gjøre noe med! Middelet er å sette strengere krav for å få innvilget uføretrygd, og redusere utbetalingene til de som allerede mottar ytelser, slik at ytelsene ikke blir så fristende at de tiltrekker seg folk som egentlig kan jobbe. Hvis det stemmer at en større andel enn tidligere faller ut av arbeidslivet, så må vi selvfølgelig sette søkelys på det. Men før vi begynner å gjøre noe, må vi kanskje undersøke hvem som påstår dette, hvem som faller ut av arbeidslivet og om det i det hele tatt stemmer at trygdeandelen øker. Late snyltere setter velferdsstaten i fare Når vi hører påstander fra politikere, næringslivstopper og andre som gis mulighet til å uttale seg i medier, må vi spørre oss … Fortsett å lese Uførebløffen