— Eldreomsorgen skal ikke styres av multinasjonale selskaper

Foto: Kristin Brenna

En norsk tilslutning til handelsavtalene TISA/TTIP vil føre til en deregulering av regelverket innen offentlige velferdstjenester. Norsk Tjenestemannslag frykter det vil bli umulig å sikre gode velferdstjenester dersom Norge sier ja til avtalene.

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Øivindsønn Boger

Forhandlingene om rundt de omstridte transnasjonale handelsavtalene TISA og TTIP fortsetter med uforminsket kraft. Fra regjeringens side blir det gitt lite eller ingen informasjon om avtalene og hvilke områder avtalene vil få innvirkning på. Det som har lekket ut, gjennom WikiLeaks og andre kilder, viser at tjenestefeltet, og da spesielt innen offentlig sektor, vil stå overfor sterke angrep med tanke på struktur og eierskap. Nå frykter den norske fagbevegelsen at et ja til disse avtalene vil føre til en stadig økende og irreversibel privatisering av de offentlige velferdstjenestene her til lands.

— TISA legger til rette for en liberalisering og privatisering innenfor den offentlige velferden som vi enda ikke kjenner følgene av. Derfor er det viktig, om vi vil sikre gode og sikre velferdstjenester, at vi sier nei til disse avtalene, sier nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), Kjersti Barsok, til Radikal Portal.

Har sett hva privatisering fører til
Barsok var en av flere hundre mennesker som lørdag ettermiddag viste sin motstand mot TSA og TTIP utenfor Stortinget. Hun påpeker at vi, innen norske velferdstjenester, allerede har sett et uheldig frislipp av private aktører og hevder denne utviklingen bare vil bli forsterket om vi sier ja til de nye avtalene.

— Vi har allerede sett hvor uheldig en privatisering av velferdstjenestene kan være. Blir de nye avtalene innført vil denne uheldige utviklingen bare fortsette å forsterke seg. Det er noe verken vi eller brukerne av tjenestene fortjener.

Barsok er ikke alene i å være red for utviklingen man vil se innen velferdstjenstene om TISA-avtalen blir en realitet. Stortingsrepresentant og tidligere leder av Senterpartiet, Liv Signe Navarsete (Sp), frykter at multinasjonale storkonsern, med avtalen på plass, vil sørge for at profitt vil bli viktigere enn kvaliteten på tilbudene til våre eldre og pleietrengende.

— Hvem tror vel et stort internasjonalt konsern vil høre på en klage fra en bruker i lille Norge? Godtar vi disse avtalene vil vi også sørge for at offentlige velferdstjenester blir en handelsvare. Dette er en utvikling jeg tror svært få virkelig ønsker, sa en bekymret Sp-politiker fra talerstolen.

— Kan ikke leve med usikkerhet
Både Barsok og Navarsete er svært skeptiske til hemmeligholdet rundt avtaleforhandlingene og mener at vi som nasjon ikke kan leve med at det finnes så lite opplysninger om hva som egentlig inngår i avtalene.

— Det er ingen tvil om at alt hemmeligholdet rundt TISA er en trussel mot demokratiet. Her sitter våre myndigheter å framforhandler en avtale vi vet svært lite og og som den egentlig ikke har noe politisk mandat til å inngå, sier Barsok.

Den tidligere Senterparti-lederen frykter på sin side Norge nok en gang er i ferd med å gi fra seg nasjonal råderett på en rekke viktige områder.

— Før vi fikk EØS-avtalen fikk vi høre at denne på ingen måte ville overkjøre lover og regler som allerede var på plass. Dette viste seg å bare være en bløff. Nå opplever vi nok en gang at en vil innføre en avtale som vil sette til side norske lover og regler på viktige samfunnsområder. Nå vil man nok en gang at vi ikke skal vite hvilke lover og regler vi kan bevare og hvilke som blir spist opp av en ny avtale. Denne usikkerheten må vi få en slutt på og forhandlingsgrunnlaget må fram i lyset, understreker Navarsete.

Frykter private skolekonsern
Det er ikke bare innen velferdstjenestene vi kan få store endringer ved en inngåelse av TISA og TTIP også innen skoleverket viser lekket informasjon at man kan bli nødt til å tillate full konkurranseutsetting. Dette er, med utgangspunkt i erfaringer fra Sverige, en situasjon som bekymrer Barsok.

— Ser en til Sverige, hvor privatiseringen i skolesektoren har gått mye lengre enn her hjemme, ser en at utdanningskonsern går konkurs eller legger ned når inntjeningen ikke er god nok og elever dermed blir satt på gata. En slik situasjon vil vi kunne få også her hjemme når disse avtalene vil kreve konkurranseutsetting av høyere utdanning også her hjemme.

Hun mener det nå blir viktig å forhindre at slike tilstander også blir en del av hverdagen her hjemme.

— Med det politiske ståstedet regjeringen har er det ikke rart at den ikke bryr seg om den demokratiske utviklingen vi ser innen disse feltene og disse avtalene. Derfor er det nå viktig at står sammen mot disse avtalene og får skjermet både norske velferdstjenester og utdanningsinstitusjoner fra denne utviklingen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 Comment on — Eldreomsorgen skal ikke styres av multinasjonale selskaper

  1. Lab Roy // at //

    TISA avtalen dreier seg om liberalisering av tjenester. En sentral problemstilling er hvilke tjenester som skal være i offentlig regi og hvilke tjenester som skal være i privat regi. Dette er en veldig viktig debatt.

    Men dette med tjeneste-liberalisering må vel også bety at TISA-avtalen dreier seg om fri flyt av arbeidskraft innenfor TISA-området? TISA avtalen kan kanskje bli som en slags parallell til EØS-avtalen når det gjelder tjenester. Både Tyrkia og Pakistan deltar i forhandlingene om TISA sammen med bla EU og USA. En TISA-avtale vil derfor kunne ha samme effekt som at Tyrkia og Pakistan skulle bli medlemmer av EØS. Er dette en riktig tolkning av TISA-avtalen? I såfall kan det ligge an til ganske mye sosial dumping fremover. Og i praksis kan vi i hele EU/EØS-området få fri innvandring fra Tyrkia og Pakistan?

Comments are closed.