Lærerorganisasjon: –Utdanningsetaten bagatelliserer trakassering ved Uranienborg skole

Foto: Herald Post

Skolenes Landsforbund bekrefter bildet av Uranienborg skole som en skole preget av kontroll og konflikter. -- Oppsiktsvekkende og alvorlig at Utdanningsetaten bagatelliserer dette, mener nestleder Terje Moen.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Ingrid Kvamme Fredriksen og Anders Høilund

Uranienborg skole mottok Benjaminprisen i år for aktivt å ha arbeidet mot rasisme og mobbing ved skolen. Osloportalen har tidligere skrevet flere artikler om Uranienborg skole, hvor arbeidsmiljøet i følge tolv tidligere lærere var preget av kontroll og konflikter. Mer enn 80 prosent av lærerne skal ha sluttet i løpet av mindre enn fem år under skolens nåværende ledelse. Særlig mottaksklasselærerne har rapportert om forskjellsbehandling. Lærerorganisasjonene Skolenes Landsforbund og Utdanningsforbundet bekrefter ovenfor Osloportalen at de har mottatt klager på arbeidsmiljøet fra sine tillitsvalgte på skolen. Byrådet har nå bedt Utdanningsetaten om å følge opp skolen.

Utdanningsetaten bagatelliserer
Skolenes Landsforbund (SL) går nå langt i å si at Utdanningsetaten ikke tar saken på alvor. Nestleder i SL, Terje Moen, mener det er uforståelig at Utdanningsetaten bagatelliserer situasjonen ved Uranienborg skole:

— Svaret fra etaten er mildt sagt underlig. Det er klart de kjenner lærerflukten fra denne skolen. I SL har vi rista på hodet over hvordan Uranienborg har fått utmerkelser som Benjaminprisen, sier han til Radikal Portal.

LES OGSÅ: Skolen hvor nesten alle lærerne sluttet

I en tidligere sak ble Utdanningsetaten konfrontert med blant annet lærerflukten ved skolen, og trakasseringssaker som ble meldt videre til Utdanningsetaten, tilsynelatende uten at det har fått noen konsekvenser. Svaret deres var at de per i dag ikke har saker til behandling om personalsituasjonen, og at de ikke kjenner seg igjen i bildet om lærerflukt. De mente Uranienborg ikke skiller seg ut på statistikken i Oslo over turnover blant ansatte. Dette svaret reagerer SL sterkt på.

— Det er uforståelig at de kan si at det er helt normalt. Slik skal det ikke være. Hvis det er slike tilstander ved alle skoler, er det oppsiktsvekkende.

Han bekrefter at SL har tatt opp saker med Utdanningsetaten.

–Vi har måttet bringe saker inn til etaten om trakassering og uverdig maktbruk fra rektors side. Som forbundsnestleder kan jeg si at SL mener det er helt uforståelig at etaten bagatelliserer dette. Etaten er godt kjent med sakene på skolen, og det er både alvorlig og oppsiktsvekkende at de uttrykker at dette er ganske normalt.

— Alle medlemmer har forlatt skolen
Fylkesleder i SL, Ulrich Vollmerhaus, som har behandlet en del av sakene tilknyttet Uranienborg skole, bekrefter at arbeidsmiljøet på Uranienborg har vært anstrengt.

— Det var i hvert fall slik SL-medlemmene på skolen oppfattet situasjonen. Det har vært flere saker meldt inn til SL fra medlemmene. Som en følge av dette kontaktet SL Utdanningsetaten.

SL har ikke lenger noen medlemmer på Uranienborg sier Vollmerhaus.

— De som var der er pensjonerte eller har søkt seg til andre skoler. Noen søkte og fikk jobb på andre skoler, noen ble førtidspensjonerte eller uføretrygdede. En god del ble syke på grunn av behandlingen de fikk av ledelsen. Det tok vi opp med Utdanningsetaten.

LES OGSÅ: Uranienborge skole er en uverdig vinner av Benjamin-prisen

Vollmerhaus kan, av hensyn til personvern, ikke kommentere de enkelte tilfellene som det refereres til på Radikal Portal. På spørsmål om sakene de har tatt opp har vært alvorlige eller om det er vanlig med den typen saker, svarer han imidlertid:

— Den behandlingen våre medlemmer på Uranienborg har fått, er ikke vanlig i Oslo-skolen. En del av våre medlemmer ble sykemeldte etter møter med ledelsen.

Sakene han kjenner til har gått gjennom flere år, forteller han, og de har hatt møte med Utdanningsetaten sammen med fagorganisasjonen Utdanningsforbundet. På grunnlag av det som kom frem i møtet lovte Utdanningsetaten å følge opp skolen. Ettersom Skolenes Landsforbund ikke lenger har medlemmer ved skolen, har han ikke kunnet følge utviklingen videre.

Kjente ikke til forhold før Uranienborg fikk Benjaminprisen
Sekretariatsjef Lars Erik Wærstad i Utdanningsforbundet bedyrer at juryleder fra Utdanningsforbundet, som var med å gi Benjaminprisen til Uranienborg skole, ikke hadde kjennskap til de forholdene som beskrives på Radikal Portal.

— Juryen baserer seg på det vi får fremlagt fra sekretariatet for Benjaminprisen. De iverksetter ikke egne undersøkelser. De har ikke vært kjent med det som fremgår i artiklene.

–Hvis fakta er tuklet med for å tilegne seg prisen, er dette sterkt beklagelig, sier Wærstad.

Utdanningsforbundet sentralt har lite å gjøre med enkeltsaker, forteller Wærstad.

– Utdanningsforbundet er en stor organisasjon, med et godt utbygd fylkesapparat. Det er de som håndterer sakene. Oslo-avdelingen følger opp saker koblet mot enkeltskoler. Vi vil løse sakene på lavest mulig nivå, det har vi gode og omfattende rutiner på. Først forsøker tillitsvalgt å løse saken i samarbeid med rektor, så kan tillitsvalgt bringe saken til lokallaget, i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo.

Utdanningsforbundet bekreftet at de har mottatt saker, men vil ikke kommentere dem.

— Vi ønsker ikke å kommentere saken utover det som har blitt sagt sentralt i Utdanningsforbundet. Saker som angår medlemmer er taushetsbelagte, sier Aina Skjefstad Andersen, nestleder i Utdanningsforbundet i Oslo.

Hun kan ikke si noe om forbundet fremdeles har saker på Uranienborg. Hun kan imidlertid bekrefte at Utdanningsforbundet fortsatt har medlemmer ved skolen.

LES OGSÅ: Manipulering av mobbetall ved Uranienborg skole

Byrådet: Har bedt Utdanningsetaten sjekke forholdene
Morten Bakke, byrådssekretær for kunnskap og utdanning (H), forteller til Radikal Portal at byrådet nå har bedt Utdanningsetaten om å sjekke forholdene ved Uranienborg skole.

— Det er Utdanningsetaten som har ansvar for drift, utvikling, oppfølging og veiledning av Osloskolene innenfor de lover, rammer og retningslinjer som nasjonale og kommunale myndigheter fastsetter. Etter at Radikal Portal tok opp forhold ved Uranienborg skole tidligere i september har Utdanningsetaten blitt bedt om å sjekke forholdene ut fra de påstander som har fremkommet. Jeg er kjent med at etaten har opplyst at de ikke kjenner seg igjen i bildet som beskriver lærerflukt fra denne skolen. Uranienborg skole skiller seg heller ikke ut på statistikken over turnover blant ansatte.

Radikal Portal har forsøkt å få en kommentar fra Utdanningsetaten, blant annet om hvordan de har jobbet med tidligere saker og hvordan de vil følge opp skolen nå. Kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik, forteller at de ikke har noen kommentar i denne saken.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned