Miljøpartiet for menn

Foto: April Spreeman

Miljøpartiet de Grønne må få på seg feministbrillene.

Cathrine Linn Kristiansen
Om Cathrine Linn Kristiansen (2 artikler)
Statsviter og talsperson for Feministisk initiativ Oslo.

MDG har hatt en imponerende utvikling de siste årene. Fra å tilhøre kategorien «de Andre» på valgmålingene er de nå Oslos tredje største parti, og de har klart å få miljø inn i den politiske debatten. Allikevel er det noe som skurrer hos de unge grønne.

Ser vi på programmet til MDG med feministbrillene på, så blir det mange blanke ark. Likestilling er ikke nevnt en eneste gang i det 42 sider lange Oslo-programmet. I arbeidsprogrammet dukker likestilling opp kun én eneste gang.

LES OGSÅ: Feminisme er blitt et spottord

Det kan virke som om MDG fullstendig mangler et likestillingsperspektiv. Dette blir særdeles synlig i to av forslagene deres, som uten tvil vil ramme kvinner hardest.

Lavtlønte kvinner ned i forbruk
MDG ønsker en 6-timersdag uten lønnskompensasjon. En slik endring vil starte i offentlig sektor, med andre ord i kvinnedominerte yrker. Kvinnedominerte yrker, for eksempel i helse og omsorg, har lavere lønn enn typisk mannsdominerte yrker. Kvinner er overrepresentert på fattigdomssatstikken, og langt flere kvinner enn menn er enslige forsørgere. Ved å gi disse kvinnene 6-timersdag uten lønnskompensasjon, vil mange bli sendt rett ut i fattigdommen eller bli enda mer økonomisk avhengig av partnerens inntekt. Økonomisk avhengighet kan ha høye kostnader for kvinner i voldelige forhold. Derfor er økonomisk selvstendighet grunnlaget for all selvstendighet.

Mener MDG at disse kvinne, som allerede har minst fra før, skal være de første som minsker forbruket sitt?

MDG mot sexkjøpsloven
MDG har også vedtatt at de ønsker å fjerne sexkjøpsloven. De mener tydeligvis at menn skal ha muligheten til å kjøpe kvinners kropper og ikke bli straffet for det. Ser vi til Tyskland og Nederland, hvor sexkjøp er tillatt, så kan vi se de katastrofale konsekvensene. I Tyskland kjøper 1 million menn sex av 400 000 kvinner hver eneste dag. Bakmenn, halliker og bordelleiere tjener svimlende summer på en industri som utnytter millioner av mennesker. Resultatet har også blitt at trafficking har økt dramatisk i disse landene.

LES OGSÅ: Den nye feministbevegelsen: bølge eller krusning?

Prostitusjon er en av de mest ekstreme formene for menns vold mot kvinner. Kvinner blir objektivert og får en prislapp på seg. Mener MDG at det er sånn vi ønsker å ha det i vårt samfunn?

Kjønnsbrillene må på
En betydelig del av miljøpolitikken er formulert og definert av menn i maktposisjoner, basert på̊ deres egne premisser og behov. MDG, som er et ungt parti med miljø og bærekraftig utvikling som utgangspunkt for sin politikk, bør legge større vekt på kjønnsperspektiv og likestilling i utforming av sin politikk. Vi vet at klimaendringene kommer til å ramme fattige kvinner hardest. For å takle de eksisterende miljøproblemene trenger vi et likestillingsperspektiv og en helhetlig tilnærming. Klimaendringene må løses i et globalt perspektiv, i et klasseperspektiv og i et kjønnsperspektiv. De som har mest, det vil si rike menn i vesten, må gå mest ned i forbruk.

Miljøspørsmål angår oss alle og er for viktig til å bli avgjort av dem som har den sterkeste stemmen eller den høyeste kjøpekraften.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

29 kommentarer på Miljøpartiet for menn

 1. AvatarFrank Follestad // 2015-09-10 kl 18:54 //

  Sannsynligvis har MDG klokelig nok droppet disse ekstremistsakene for å unngå å bli det nye SV.

 2. AvatarTom Dahle // 2015-09-10 kl 19:05 //

  Du glemte kontantstøtten. 😉

 3. AvatarFrank Follestad // 2015-09-10 kl 19:34 //

  For øvrig fantastisk morsomt å se at den totalitære venstresiden lever i beste velgående på en slik side der moderator fjerner innlegg med uønskede meninger.

  Det er ikke rart at flere med meg fryder oss over at ikke et eneste parti til venstre for AP kommer inn på tinget ved neste valg 🙂

 4. AvatarThomas Johansen // 2015-09-10 kl 19:45 //

  Grønn Ungdom vedtok i år et radikalfeministisk program, og når vi ser hvilken bakgrunn de fleste av de som har hoppet på den grønne bølgen har, er jeg redd det bare er snakk om tid før mer venstreradikal politikk blir programfestet også for moderpartiet.

  https://www.gronnungdom.no/blog/2015/03/landsmotet-ny-likestillingspolitikk-na/

  Jeg kunne gjerne tenke meg å bli med i et helgrønt parti, men MDG har, slik jeg ser det, tatt et veivalg det er vanskelig å reversere, og det er dessverre ikke den veien jeg ønsker å gå. Det er ikke sikkert at den kommende tydeliggjøringen av dette veivalget vil påføre dem betydelig skade med utgangspunkt i nåværende oppslutning, men det vil hemme deres mulighet for videre vekst. Det hadde vært så mye bedre dersom feministene kunne holdt seg til Rødt og SV – og eventuelle nye promillepartier de måtte ønske å danne.

  • AvatarFrank Follestad // 2015-09-10 kl 22:17 //

   Tipper det går samme veien med MDG som med attac i sin tid – en annen organisasjon som ble kuppet av ytre venstre.

   • AvatarJoakim Moellersen // 2015-09-10 kl 23:55 //

    Attac ble startet på initiativ av Ignacio Ramonet, daværende redaktør i den venstreadikale Le Monde Diplomatique. Organisasjonen ble dannet i kjølvannet av de enorme protestene mot nyliberalistisk økonomisk globalisering vi så over hele Vesten på slutten av ’90-tallet og begynnelsen av ’00-tallet. Man kan ikke kuppe noe man starter.
    Det virker som du vet like lite om Attac som du gjør om MdG.

  • AvatarDespotas // 2015-09-10 kl 23:15 //

   Dette viser at du har fulgt MDG svært dårlig! I motsetning til hva du sier har MDG tilpasset seg mer og mer sentrum og er nå et ganske ordinært systemparti. De har kastet alle analyser om årsakene til symptomene de beskriver. Altså; MDG beskriver en hel del korrekte utviklingstrekk som blant sammenhengen med veksttvangen og miljøødeleggelsene, men problemet er at MDG overhodet ikke har noen idè om hva som forårsaker veksten: nemlig kapitalakkumulasjonen. Deres insistering på at de kan samarbeide med begge «blokker» viser jo at deres forståelse av miljøproblemene er løsrevet fra en større sammenheng – dermed kan de forhandle fra sak til sak uten å ha noen overordnet ideologisk kompass (nei, det å gjenta grønn i det uendelige har ingenting med ideologi å gjøre, det er bare proklamering) – i praksis, og dette bekreftes også fra Anders Skyrud Danielsen, at MDG gjerne kan gå med på skattekutt om de får noen «grønne» innrømmelser fra de blå.

   MDGs søsterparti og forbilde, De Grünen, samarbeider flere steder med CDU, og var også avgjørende ved innføringa av de markedsliberale Hartz-reformene. I tillegg står de også bak Die Energiewende som er en MASSIV subsidiering av velståsende villaeiere som kan legge solcellpaner eller mini-vindmøller på taket. Subsidieringen blir gjort av de fattige gjennom dyrere strøm.

   Avslutningsvis kan jeg nevne at MDG har fullstendig forlatt sin tidligere pasifistiske profil og har tilsluttet seg NATO-konsensusen. Rasmus Hansson har heller ikke tatt seg bryet med å være kritisk til Norges folkerettstridige innblanding i Syria-konflikten.

   Mvh

   Einar Jacobsen

   • AvatarVegard Bilsbak // 2015-09-11 kl 08:37 //

    Er veldig bevisst på at kapitalakkumulasjon, gjennom positiv rente på gjeldsbaserte pengar, er med på å drive veksten, men ein får ikkje gjort så mykje med pengepolitikken på lokalt nivå – med mindre ein jobber for lokale, komplementære valutaer så klart 😉

    Generelt vil eg sei at manfaldet som bur i MDG ikkje alltid er synleg utad, t.d. når det gjeld nytenking rundt økonomi, men det er der!

    • AvatarDespotas // 2015-09-11 kl 11:11 //

     MDGs program, og uttalelser fremstår ikke som om de er veldig bevisste på kapitalakkumulasjon, for da ville MDG måtte endret retorikken sin til å kritisere systemet som nødvendiggjør dette. Som Wikipedia skriver: «Accumulation of capital is the basis of capitalism». Altså, skal man stagge kapitalakkumulasjon må man også kvitte seg med det kapitalistiske systemet. Dette nekter MDG for er nødvendig, det er helle ikke så rart, for da ville MDG blitt et venstresideparti og kunne ikke legitimert sin posisjonering «uten for blokkene». Så der har vi paradokset til MDG, dere maser og maser om økologi, bærekraftighet og vekstvang, men i det øyeblikket dere går til angriper årsaken til disse problemene opphever dere samtidig deres eget eksistensgrunnlag. Når dere ikke angriper årsaken vil MDG posisjonere seg som et helt ordinært systemparti, slik vi ser MDG gjør i større og større grad. Erfaringene med de grønne partiene fra resten av Europa viser nettopp at det er en slik utvikling som skjer.

     Mvh

     Einar Jacobsen

     • AvatarVegard Bilsbak // 2015-09-12 kl 00:23 //

      «Dette nekter MDG for er nødvendig, det er helle ikke så rart, for da
      ville MDG blitt et venstresideparti og kunne ikke legitimert sin
      posisjonering «uten for blokkene».»

      Har du kjelde for «Dette nekter MDG…»?

      Må ein vera eit venstreparti for å vera antikapitalistisk?

     • AvatarDespotas // 2015-09-12 kl 13:04 //

      Vel, jeg gidder ikke å søke opp noen kilder akkurat nå, men det er en kjent sak at MDG ikke går inn for opphevelse av privat eiendomsrett, i tillegg til at dere ønsker å ta i bruk markedskreftene for å løse miljøkrisa. Kapitalakkumulasjon handler om at det investeres for å skape merverdi på den investerte kapitalen – for så gjenta dette i nye sykluser. Jeg har ikke sett noe sted at MDG går inn for å bryte denne syklusen som er konstituerende for kapitalisme.

      Rasmus Hansson viser eksempelvis at han ikke forstår hva kapitalisme er når han skriver:

      «Vi har utviklet en økonomi som vokser uten at veksten er foranket i reelle verdier. Vi har fått en vekstkapitalisme som ikke forholder seg til naturens tåleevne.»

      Når han sier vekstkapitalisme, impliserer det at det finnes en kapitalisme som ikke må vokse, men det er selvsagt feil. Kapitalisme MÅ per definisjon vokse. Det ligger i kapitalismens natur. Dersom man tar kapital ut av sirkulasjon oppheves også kapitalismen!

      Til ditt siste spørsmål; ja. Et antikapitalistisk parti må nødvendigvis plassere seg på venstresida. Men dersom man er et antikapitalistisk parti MÅ man også ha en analyse i bunn av maktforholdet arbeid- og kapital og være imot privat eiendomsrett. Dette finner jeg ikke hos MDG, partiet fremstår derfor som et overfladisk parti som ikke tar konsekvensen av sin egen retorikk.

      Mvh
      Einar Jacobsen

   • Avatarantisvada // 2015-09-15 kl 18:03 //

    Kapitalakkumulasjon er helt klart en motor i dagens miljøødeleggende politikk. Men opphevelse av kapitalismen og innføring av kommunisme har alltid vært at alle skal få spise så mye boller og cola de vil, bo i kjempedigre palasser og suse rundt med jetpack på ryggen. Dette er ikke miljøvennlig. Man får bare bare litt andre miljøproblemer med andre årsaker.

    • AvatarDespotas // 2015-09-15 kl 18:11 //

     Vel, nå dreier kommunisme, i hvertfall i teorien, seg om å demokratisere produksjonsmidlene gjennom sosial kontroll. Det er ikke så mange samfunn, selv om det er enkelte, som har gjort det. Selv om Sovjet og Kina, var/og er revolusjonært inspirerende, er de ikke et eksempel til etterfølgelse når det gjelder dette punktet. Ingen av landene har innførte kommunisme i den betydningen jeg gir her.

     • Avatarantisvada // 2015-09-15 kl 18:18 //

      Selv ikke som drøm eller utopi har hensynet til miljø vært viktig i kommunismen. Kommunisme er boller og brus i store mengder til alle. Det nærmeste vi kommer realisert kommunisme finner vi i de områdene som ble kontroller av de anarkistiske arbeiderorganisasjonene under den spanske borgerkrigen. Der økte produksjonen og industrialiseringen når arbeiderne begynte å administrerte seg selv på demokratisk vis.

      Arbeidere vil bo i kjempedigre slott, spise digre biffer og fly med jetpack. Ikke asketiske sysler som fisketurer, fabrikkarbeid og lese filosofi som Marx trodde. Aller helst vil arbeiderne at robotene skal overta alt arbeidet slik at produksjonen kan øke ytterligere uten innsats fra arbeiderklassen. Bare middelklassen romantiserer arbeidet og askesen.

     • AvatarDespotas // 2015-09-15 kl 18:28 //

      Her sauser du sammen en god del og motsier deg selv. Kommunisme dreier seg nettopp om å sosialisere produksjonsmidlene slik at man i fellesskap man bestemme hva samfunnet trenger å produsere. Dersom du leser essayet «Den tyske ideologi» av Marx, som helt klart var kommunismens teoretiske far, ser du at menneskets forhold til naturen er svært sentralt. Det er også noe han kommer inn på med begrepet fremmedgjøring. Måten man produserer på i et kapitalistisk samfunn er fremmedgjørende både med hensyn til vår relasjon til naturen, og vår med hensyn til vår relasjon til hverandre, grunnet arbeidsdelinga og varegjøringa.

      Nå har jeg tilfeldigvis «Det kommunistiske manifest» foran meg, så du kunne jo være vennlig å vise til hvilket sidetall dette med boller og brus står.

 5. AvatarMarion Godager Tveter // 2015-09-10 kl 23:05 //

  Hei Cathrine Linn!

  Politikk justeres mellom landsmøter. MDGs landsstyre har vedtatt at vår politikk er følgende: Vi anser sexhandel
  som et likestillingsproblem og et fattigdomsproblem, og ønsker at fokuset rettes særlig mot forebygging, exit-tiltak og tiltak for å bygge
  likeverdige, respektfulle mellommenneskelige relasjoner. Vi ønsker ikke å avvikle sexkjøpsloven nå, og vi anerkjenner alvoret i situasjonen. Hele resolusjonen finner du her:
  https://docs.google.com/a/mdg.no/file/d/0BxX6XKQcdOYhU0RZLWV5YVYzRUE/edit

  Selv er jeg for sexkjøpsloven, ikke minst fordi jeg mener at den begrenser menneskehandelen. De av partikollegaene mine som er mot sexkjøpsloven, sier ofte at de tror forholdene for de prostituerte blir verre av å forby sexkjøp. Jeg mener at evalueringen viser at de ikke blir det, men jeg har stor respekt for at enkelte av mine medpolitikere, som på samme måte som meg er opptatt av politikkens konsekvenser, ikke er overbeviste om sexkjøpslovens funksjon. Så er det opp til oss som mener at konsekvensene av sexkjøpsloven i hovedsak er positive å argumentere for dette framover. Min erfaring fra arbeid mot menneskehandel er at det er mange andre ting som må gjøres samtidig som vi har den riktige lovgivningen; ikke minst må vi sørge for at de som bistår kvinner som ønsker å komme seg ut av prostitusjonen har forutsigbar finansiering. Usikre inntekter har vært et problem for organisasjonene som jobber med
  dette både under blåblått og under rødgrønt styre.

  Kritikk om at vi er for lite synlige i likestillingsspørsmål tar vi på alvor. Men så er det også sånn at vi har tatt et valg om å ha klima og miljø som hovedsak fordi vi befinner oss ved et veiskille der det er avgjørende at vi tar en del riktige valg, og i Norge har det vært nødvendig å sette dette på agendaen så tydelig som vi har gjort. Du finner ingenting hvis du søker på ordet likestilling i osloprogrammet. Men du kan søke på kjønn, LHBTQ, samtykkebasert forebyggende opplæring om voldtekt eller tvangsekteskap og finne en del:
  http://oslo.mdg.no/files/2015/03/MDG_Osloprogram_2015-2019_v2.pdf

  Vi vet at klimaendringene rammer kvinner hardest. Norge har mulighet og evne til å jobbe mot både diskriminering og klimaendringer, og vi er allerede et foregangsland på kvinnesatsning i bistanden. Mange jenter i verden går på skolen fordi vi i Norge i hovedsak er enige om at det er noe vi vil satse på. Vi er derimot ikke et foregangsland på å kutte forurensende råvareeksport. Om en ønsker å bidra til at Norge tar betimelig ansvar for å bringe seg selv og verden gjennom et skifte til et mer bærekraftig samfunn, med alt det innebærer av omlegging og tilrettelegging for nysatsning, er det bare ett parti som har vår tids største utfordring som hovedsak.

  Det er ikke rike menn som har skrevet og vedtatt programmet vårt. Det er blant annet meg. Jeg er enslig forsørger, jobber med bistand og er femtekandidat til bystyret for Oslo MDG. Jeg er opptatt av Norges bidrag til å stoppe klimaendringene, jeg er opptatt av hvordan vi håndterer flyktningekrisa, men jeg er også opptatt av sykkelveien til skolen og jobben, og av barnehageungenes mulighet til å være ute i ren og frisk luft og bli kjent med oslomarka.

  Vi kommer ikke til å tvinge noen til å gå ned i lønn, og vi har målrettet politikk for å gjøre livet lettere for lavtlønte kvinner. Vi vil ha
  gratis fleksitid i barnehagene for familier med lav inntekt, vi vil jobbe for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker og
  har en skattepolitikk som klart tilgodeser lavtlønte. Dette kan du sjekke opp i vårt alternative statsbudsjett.

 6. Avatareivindtraedal // 2015-09-11 kl 00:54 //

  Det er mange som har misforstått vårt forslag til reduksjon av arbeidstid som erstatning for lønn. MIljøpartiet De Grønne går ikke inn for sekstimersdag uten lønnskompensasjon, men for gradvis reduksjon av arbeidstid som del av lønnsforhandlingene. Det er en viktig forskjell. Programpunktet er som følger:

  «Endre arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven slik at nedtrapping av normalarbeidstiden erstatter
  reallønnsøkning som hovedregel. Innenfor dette rammeverket må partene som før forhandle
  om årlig størrelse på og fordeling av arbeidstidsreduksjoner. Tallgrunnlaget for tariff-forhandlingene
  må utvides med indekser for økologisk bærekraft og sosial rettferdighet.»

  Dette er en prosess som i prinsippet kan føre til sekstimersdag, men det vil skje i samråd med fagbevegelsen, og altså på grunnlag av prinsipper om sosial rettferdighet. I tillegg har vi programfestet å:

  «Arbeide for reell lønnsutjevning til fordel for kvinnedominerte yrker. Det betyr at vi må gi like
  vilkår for turnusarbeid i helse- og sosialsektoren som for skiftarbeid i industrien.»

  Dermed framstår påstanden om at vi vil gi lavere lønn til kvinenr i lavtlønnsyrker som temmelig grunnløs. Jeg anbefaler alle å lese programmet vårt før man analyserer det. Det øker presisjonsnivået i det som ellers er en viktig debatt!

 7. Veldig bra skrevet, Cathrine! Viktig at feminisme gjennomsyrer all politikk.

 8. AvatarPer_Person // 2015-09-15 kl 09:39 //

  Jeg håper MDG innser at det er en grunn til at SV har mistet voldsomt med støtte de siste årene, og at de heller ikke vil lykkes hvis de legger seg for tett opp mot venstresidens politikk.

  Mange i Norge kan enes om miljøsaken, at den er for lavt prioritert, og så lenge MDG ikke roter seg bort i alle sakene hvor disse folka ellers er rivende uenige, kan de samle mange stemmer, men hvis de blir en blåkopi på SV, Rødt, AP og de andre, vil de bli helt marginale igjen.

  Oppslutningen om MDG må også forstås som en protest mot de andre partiene, og politikken de fører.

  Personlig stemmer jeg for tiden MDG, men jeg er en fanatisk humanist som ikke finner meg i at folks rettigheter, plikter og vern avgjøres av deres kjønn, rase, legning, politiske eller religiøse overbevisning.

  Forskjellsbehandling basert på kjønn er følgelig helt uaskeptabelt for meg, og slik forskjellsbehandling i form av sær-rettigheter for kvinner er desverre en politikk som det jevnt over er enighet om i det politiske landskapet, foruten på ytterste høyre, hvor de for eksempel fører en miljøpolitikk jeg ikke kan stille meg bak.

  Jeg vil heller avstå fra å stemme enn å støtte et parti som for eksempel går inn for særskildte rettigheter for kvinner, og er nok ikke alene om det. Det bør MDG notere seg, hvis de ønsker gjennomslagskraft i årene som kommer.

Kommentarfeltet er lukket.