Høyre ignorerte økonomer og eksperter. Prioriterer igjen skatteletter til de rikeste

Foto: Bart

"Norges superrike kan igjen sprette champagnen: I statsbudsjettet for 2016 foreslår Regjeringen milliardlettelser i den omstridte formuesskatten - for tredje året på rad."

Isak Lekve
Om Isak Lekve (26 artikler)
Aktivist, skribent, sosiolog - og sosialist.

Slik starter VG’s artikkel om lekkasjene i neste års statsbudsjett. Sjeldent presist fra den kanten.

Statsbudsjett for rike
Mens vi de siste dagene har sett målrettede lekkasjer knyttet til bistand,  samferdsel  og vårt kjære vestlandske universitets infrastruktur  for å søke å holde på en velgerskare som er i ferd med å våkne for omfanget av det borgerlige vanstyret i flere av Norges største byer – med et Bergen på vei mot konkurs som et enestående eksempel – så er det, når støyen fra valget har lagt seg og den virkelige retningen skal pekes ut, igjen de helt på toppen som blir favorisert i Høyre og FrPs statsbudsjett for 2016.

Valgomatene bommer på realitetene
I seg selv er det ikke noe galt i dette. Politikk handler nettopp om å prioritere, og skillene mellom partier går hovedsakelig på hva de velger å bevilge penger til. Dermed kan det både stå i partiprogrammet til samtlige partier på Stortinget at de er for å øke noe slikt som studiestøtten, samtidig som ingenting likevel skjer – helt uavhengig av om vi har blå-gul, rød-grønn eller blå-lå regjering (med unntak for syv år med rødgrønn indeksregulering) – til tross for kvalitetsreformen i 2003 og de voldsomme ambisjonene om «heldagsstudenten» (for øvrig lenge siden vi har hørt noe om dette mislykkede prosjektet).

LES OGSÅ: Skattesvin på skogen

Det skyldes nettopp at når det kommer til stykket, er det ingen som prioriterer dem. Illustrerende for forskjellen mellom realpolitikk og retorikk, en forskjell de drevne politiske journalistene som lager valgomater ser ut til å totalt ignorere, og i stedet for å lage dem i forhold til hva partier faktisk prioriterer, velger å lage dem hovedsakelig ut fra partiprogram – fylt opp som de er med «alle gode formål» 

Skatteletter gir ikke arbeidsplasser
At Høyre og FrP slik velger å la de rike sprette champagnen i stedet for noe slikt som feks økt studiestøtte, er med andre ord i seg selv ikke noe problem, men tvert imot akkurat slik politikk fungerer. Det som imidlertid er ille med denne prioriteringen, er begrunnelsene som er brukt og brukes. Høyre har hele tiden hevdet at skatteletter vil gi økte investeringer og flere arbeidsplasser, og at målsetningen slik ikke i seg selv er å bidra til å sprette champagne, men å få folk i arbeid . Vel og bra. Men hvorfor velger en så å ignorere alle faglige råd om sammenhengen mellom skatt og investeringsvilje?

LES OGSÅ: De store utgiftene til lille Norge

Høyres desperate søken etter eksempler på bedrifter som ble rammet av eiendomsskatten , ble etter hvert en parodi i valgkampen for to år siden, hvor stadig nye bedrifter ble forsøkt stilt opp – før en grundigere undersøkelse viste at omstendighetene ikke var slik som hevdet. Jeg vet fremdeles ikke om de noensinne fant et eneste skikkelig eksempel. Tenk det!

Vil ikke se, vil ikke høre
En masteroppgave konkluderte like negativt om formueskattens effekter. De var minimale – og ble av den kommende statsministeren og lederen for det selverklærte «kunnskapspartiet» degradert til en «studentoppgave» (Dagsrevyen 12. august). Og slik har det fortsatt. Tidligere Høyre-minister Victor Norman ble ignorert,  og Scheel-utvalgets råd ble en «meny» hvor man, ifølge Siv Jensen, kunne plukke som man ville. Motstanderne har blitt forsøkt diskreditert, og da en rekke økonomer tidligere i år gikk ut og krevde handling (for eksempel i Klassekampen 12. mai) – valgte regjeringen i stedet å bestille sin egen rapport fra det private utredningsinstituttet Menon.

Bestillingsrapport konkluderte feil
Om dette kan sikkert mye sies. La meg nøye meg med å peke på at analysen Menon leverte regjeringen ikke baserer seg på empiri om norske forhold, men «empiriske estimater fra internasjonale studier og teoretiske resonnementer,» som de selv skriver i forordet. Det bør det selvsagt få det til å blinke røde varsellamper for de fleste. Rent teoretisk fundert økonomi har det med å forutsette «perfekte markeder» og «rasjonelle aktører» – og lede oss inn i finanskriser og kuttpolitikk.

Men ok, selv denne rapporten – spesielt bestilt for å støtte regjeringens syn – hevder altså at formueskatten er ganske uvesentlig – og hiver seg i stedet på Scheel-utvalgets anbefaling om at om det virkelig er investeringsviljen vi søker å øke – så er det den internasjonale skattekonkurransen om bedriftsbeskatningen vi må hive oss på.

Lyver om formueskatten
Konklusjonen etter alt dette, når selv ikke regjeringens beste venner, som tidligere Høyre-statsråd Victor Norman, Scheel-utvalget, med turboliberalist Peter Birch Sørensen (bare les den danske produktivitetskommisjonen, som han ledet, og kritikken av denne) og altså heller ikke Menon støtter politikken – i tillegg til alle de økonomer og andre som hele tiden har advart mot dette ensidige fokuset på skattelettelser – må være at formålet med lettelsene i formueskatten ganske enkelt må være noe annet enn det som hevdes.

LES OGSÅ: En regjering i de priviligertes tjeneste

Jeg ser rett og slett ingen grunn til å tro på at Høyre som vanligvis er så glade i å bruke økonomer til å underbygge sine argumenter, tror at de kjenner bedre sammenhengen mellom skatt og investering enn den yrkesgruppen som skal være eksperter på nettopp slike sammenhenger.

Holder de superrike flytende
Retorikken i Høyres program er en ting, men realpolitisk analysert, så gjør de tydelige prioriteringer. Og sannsynligvis vet Høyre akkurat hva de gjør – og hva de ikke gjør – når de velger å bruke opp handlingsrommet på å redusere formueskatten. De øker ikke sysselsetningen, de sikrer ikke velferdsstaten – men de gir tilbake til de velgjørerne som holder partiet og dets ideologiske støttespillere flytende – de superrike.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.