Havnearbeidere konfronterer oslobyråd fra Venstre på valgstand

Tommy Torgersen (t.h) og Lars M. Johnsen i opphetet fiskusjon med byråd Guri Melbye. Foto: Christian Boger

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melbye (V) mener det tyrkiske selskapet Yilport driver containerterminalen forsvarlig. Hun rettferdiggjør at selskapet kvittet seg med havnearbeiderne med tariffavtale.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger (tekst og foto)

Byråden, som vanligvis ikke liker å snakke om forholdene ved Oslo havn og containerterminalen på Sjursøya, ble lørdag konfrontert av de utestengte bryggesjauerne og deres støttespillere. Det skjedde på Venstres valgstand i Oslo sentrum. Melbye er klar på at hun mener Yilport ikke brøt noen regler da de nektet å inngå tariffavtale med de vel førti havnearbeidere.

— Containerterminalen drives forsvarlig og Yilport har som operatør av terminalen full rett til å bestemme hvordan de ønsker å drive den, understreker hun.

Oslo havn er en offentlig havn
Byråden ble av nestleder i Oslo Bryggearbeideres forening, Tommy Torgersen, og 1. nestleder i Norsk Transportarbeiderforbund, Lars M. Johnsen, konfrontert med arbeidsrettens nylige avsagte dom, hvor det slås fast at havnearbeiderne har fortrinnsrett til lasting og lossing i alle offentlige havner. Hun vedgår at hun ikke kjente godt nok til dommen, men mener likevel at en annen arbeidsrettsdom, fra september 2014, viser at Yilport kunne opptre som de gjorde.

LES OGSÅ: Sa opp havnearbeidere – bruker ulovlig overtid

— Her er det helt klart at byråden blander kortene. Dommen hun refererer til gjelder en privat havn og kan ikke benyttes i tilfellet Oslo havn, påpeker Johnsen.

Melbye innrømmet etterhvert på valgstanden at det var mulig at hun tok feil om premissene i dommen hun henviste til.

— Det er godt å se at byråden innser at Oslo havn er en offentlig havn. Nå får vi bare håpe dette fører til at man vil følge spillereglene for slike havner, sier Torgersen.

Benekter kjennskap til hemmelig notat
Et av de store stridsspørsmålene i havnekonflikten i Oslo har vært havnestyrets utilslørte ønske om å kvitte seg meg de organiserte havnearbeiderne. I et strateginotat fra 2012 trekker havnestyrets leder Bernt Stilluf Karlsen og havnedirektør Anne Sigrid Hamran opp en rekke forslag til strategier for hvordan man i samarbeid med NHO og andre aktører kan kvitte seg med havnearbeiderne. Dette omstridte dokumentet hevder Melbye hun ikke har noen kjennskap til.

— Det dokumentet dere skisserer for meg her og nå har jeg ingen kjennskap til. Jeg har heller ikke hatt noen kommunikasjon med verken havnestyret eller havnedirektøren om dette, slår hun fast.

Nestlederen i Transportarbeiderforbundet mener det er tydelig at byråden forsøkte å fraskrive seg ansvar for noe hun burde kjenne til.

— Det er trist men ikke uventet at en byråd ikke tar et større ansvar, sier Johnsen.

— Driften har ikke endret seg
Yilports viktigste argument for å kvitte seg med de organiserte havnearbeiderne var at de ønsket å innføre en ny og mer effektiv driftsform ved terminalen. Nå, vel åtte måneder etter at firmaet overtok driften ved terminalen, viser det seg at det meste er ved det gamle.

— Vi har snakket med folk som forteller at det ikke har skjedd store forandringer ved driften ute på Sjursøya. Pausene er kanskje flyttet noe, men bortsett fra det er alt som tidligere, sier Torgersen.

Han mener dette viser at Yilports argumenter for å kvitte seg med havnearbeiderne ikke var reelle. Siden overtakelsen har det vært en stor økning i antallet nestenulykker ved terminalen. Senest torsdag i forrige uke fant det sted en alvorlig nestenulykke da en av de store containerkranene var i ferd med å knekke under lossing.

LES OGSÅ: Men selvfølgelig er det havnearbeiderne som er streikende pøbler her

— Det er tydelig at den nye organiseringen av arbeidet, med bruk av innleid arbeidskraft og vikarer, har ført til stadig flere nestenulykker. Dette viser behovet av å ha fagfolk som bryggesjauerne ved slike terminaler, understreker han.

Byråd Melbye er derimot klar på at hun ikke er bekymret for utviklingen.

— Ulykker kan skje, og jeg er ikke i tvil om at containerterminalen i dag drives på en forsvarlig måte, konkluderer hun.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned