Støtt Bjørnar Moxnes

Foto: Einar Aslaksen / Rødt.no

I stedet for å rydde opp i falske draps- og voldtektsbeskyldninger har bystyrerepresentanter fra AP, MDG, V, KRF, Høyre og FRP valgt å politianmelde Bjørnar Moxnes, som avdekket sannheten i skandalen ved Lindeberg Omsorgssenter.

Stig Berntsen
Om Stig Berntsen (4 artikler)
Stig Berntsen er hjelpepleier, hovedtillitsvalgt og faglig sekretær i Fagforbundet Helse,

I fjor vedtok et nesten samlet bystyre å politianmelde Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Bakgrunnen var at Rødt valgte å offentliggjøre en nedsladdet versjon av kommunerevisjonens rapport om Lindebergsaken.

Torsdag 3. september må Bjørnar Moxnes møte i Oslo tingrett, tiltalt for brudd på lovbestemt taushetsplikt. Jeg vil her etter fattig evne forsøke å gi min subjektive versjon av hva saken dreier seg om.

Falske anklager
Saken startet i november 2011 da Sykehjemsetaten fremmet falske anklager om at jeg skulle ha voldtatt demente pasienter ved Lindeberg Omsorgssenter. Sykehjemsetaten politianmeldte meg for voldtekt, og tok ikke noe forbehold om at jeg kunne være uskyldig. Politiet valgte raskt å sikte meg i saken. Samtidig omplasserte Sykehjemsetaten meg til en annen avdeling ved Lindeberg Omsorgssenter. Min arbeidsgiver hadde tilsynelatende ingen motforestillinger mot at jeg som voldtektssiktet skulle fortsette å pleie pasienter ved samme sykehjem som de beskyldte meg for å ha voldtatt pasienter.

Kunne være skyldig i drap
Etter kort tid sto områdedirektør Sølvi Karlstad i Sykehjemsetaten og daværende seksjonsleder i Oslo politiet, Hanne Kristin Rohde, fram i media og antydet en omfattende overgrepssak.

LES OGSÅ: Mistenkt leder ved sykehjem satt til å etterforske seg selv

Mens dette pågikk ble min daværende avdelingsleder suspendert for brudd på reglene for medikamenthåndtering. Institusjonssjef og leder for fagavdelingen blei også suspendert med samme begrunnelse. Byrådet politianmeldte min tidligere avdelingsleder og sendte ut pressemelding hvor de antydet at sykepleieren kunne være skyldig i drap på pasienter. Opplysningene i pressemeldinga gjorde det mulig, for dem som ønsket, å identifisere min tidligere avdelingsleder.

Saken ble henlagt
Det var Rødt-leder Bjørnar Moxnes som først tok saken opp i bystyrets organer. Eldrebyråd Aud Kvalbein vekslet mellom å bløffe og å nekte å svare på de spørsmålene som ble stilt. Etter hvert dannet det seg en «uhellig» allianse av Rødt, FRP og SV som til slutt klarte å presse bystyret til å vedta at kommunerevisjonen måtte granske saken.

I mellomtiden hadde politiet henlagt saken mot meg, etter drøye 7 måneders etterforskning. Seinere ble også politianmeldelsen mot min tidligere avdelingsleder henlagt.

Etter politiets henleggelse nektet Sykehjemsetaten, med begrunnelse i den henlagte overgrepssaken, å gi meg tilbake jobben som hjelpepleier. Til slutt tok Fagforbundet ut søksmål mot Oslo kommune for ulovlig oppsigelse. Etter to runder med rettsmekling fikk jeg endelig jobben min tilbake. I ettertid viste det seg at Sykehjemsetaten brøyt med det inngåtte forlik på en rekke punkter. Anklagene ble gjentatt offentlig, det blei trukket feriedager for dagene etter at jeg blei voldtektsanmeldt og de nekta å stille opp på møter for å oppklare uenigheter rundt forståelsen av forliket.

Hemmeligholdt rapporte
I juni 2013 kom kommunerevisjonens rapport om Lindebergsaken. Kritikken var knusende mot Oslo kommune, helt fra min tidligere avdelingsleder og i hele kjeden opp til byrådsleder Stian Berger Røsland. Kommunen valgte fra første stund å hemmeligholde store deler av rapporten. Etter iherdig press fra Rødt, SV og FRP blei etter hvert mer av rapporten offentliggjort. Hemmeligholdet var imidlertid fortsatt omfattende. Så da Rødt valgte å publisere en nedsladda versjon av kommunerevisjonens rapport i januar 2014, ble jeg glad.

LES OGSÅ: Eit varsko til faglege tillitsvalde

Rødt sin offentliggjøring viste blant annet at arbeidsgivers påstander om at pasienter hadde retta voldtektsbeskyldninger mot meg ikke var sanne. Derimot hadde en sykehjemsoverlege og min tidligere avdelingsleder endret på pasientutsagn sånn at det framsto som voldtektsanklager retta mot meg.

Dette var det meninga å skjule for offentligheten.

De visste bedre
Videre kommer det fram at Byrådsleder Røsland visste at det ikke var noe seriøst grunnlag for å rette drapsmistanke mot min tidligere avdelingsleder på det tidspunkt byrådslederen offentliggjorde mistankene i en pressemelding. Dette var også opplysninger kommunen ville holde hemmelig.

Rødts offentliggjøring tegnet også et ellers et lite flatterende bilde av Sykehjemsetaten. Det beskrives blant annet hvordan Sykehjemsetaten trekker tilbake en tjenestepåtale mot en sykehjemsoverlege for at hun skal samarbeide med etaten i en annen sak. Det framkommer også at Sykehjemsetatens ledelse stiller til møte i viktige personalsaker med referater ferdigskrevet før møtestart.

Kostet millioner
De sentrale personene i Sykehjemsetatens ledelse har ikke måttet gå fra sine stillinger. Byrådsleder Røsland har heller ikke blitt straffet for offentliggjøringen av drapsbeskyldninger mot en lett gjenkjennelig ansatt. I løpet av de nesten fire årene siden november 2011 har saken kostet kommunen millioner av kroner. Dette er penger som skulle vært brukt på gode helsetjenester på byens sjukehjem. I tillegg kommer belastningene for pasienter, pårørende og ansatte.

Saken kommer i retten
I stedet for å rydde opp i ukulturen har bystyrerepresentantene fra AP, MDG, V, KRF, Høyre og FRP valgt å politianmelde den enkelte representanten som har gjort mest for å få fram sannheten om denne skandalen. De hevder at Moxnes har gjort det mulig å identifisere sjukehjemspasienter og underordna ansatte. Hvorfor dette er feil skal jeg forklare i mitt vitnemål i tingretten torsdag 3.september.

LES OGSÅ: Feilaktig beskyldt for seksuelle overgrep

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

9 kommentarer på Støtt Bjørnar Moxnes

 1. AvatarRoy Sigurd Karlsbakk // 2015-08-31 kl 13:54 //

  Takk for denne.
  Det er alt jeg har å si.

 2. AvatarLuminous // 2015-09-02 kl 00:57 //

  Virkelig skremmende lesing! Takk for at du er åpen om dette.

  Dette er nok ikke et enestående eksempel og hvem er den neste som blir utsatt for lignende beskyldninger?

  Kan du navngi de som hadde mot til å være med i denne alliansen?
  «Etter hvert dannet det seg en «uhellig» allianse av Rødt, FRP og SV som til slutt klarte å presse bystyret til å vedta at kommunerevisjonen måtte granske saken.»

  • AvatarStig Berntsen // 2015-09-02 kl 16:16 //

   Hei! Det var Ivar Johansen(SV) og Carl. I Hagen(FRP) i tillegg til Bjørnar Moxnes og Rødt sin bystyregruppe.

   • AvatarLuminous // 2015-09-02 kl 17:27 //

    Takk,det var interessant. Kan du opplyse om der er en kopling mellom deg og partiet Rødt? Årsaken til at jeg spør, er at jeg er litt nysgjerrig på hvorfor og hvordan politikere engasjerer seg i slike saker.

    Forøvrig vil jeg gi ros til Moxnes for sitt engasjement i saken.
    Det er godt mulig han har brutt flere regler men kanskje kan han bli betraktet som en varsler?
    Taushetsbelagte opplysninger skal man respektere for der er gode grunner til at de nettopp er taushetsbelagte. Når dette derimot blir brukt til å dekke over det som jeg oppfatter som grov uforstand (mildeste uttrykket jeg fant) så er det noe helt annet.

    Så langt som det er mulig skal jeg følge denne saken, for med den tilgjengelige informasjonen så tyder det på at der sitter noen svært inkompetente personer i ledende stillinger, som får misbruke den makten de bestitter i form av sine posisjoner.
    Det er dessverre ikke oppsiktsvekkende og Erling Folkvord holder foredrag om akkurat slike og andre graverende forhold i Oslo.

    Lykke til i morgen.

    • AvatarStig Berntsen // 2015-09-02 kl 17:37 //

     Takk!
     Jeg er sjøl medlem i Rødt., noe jeg aldri hadde lagt skjul på. I denne saken har jeg hatt kontakt med både SV,FRP og Rødt og tatt i mot den støtta jeg har kunnet få. Det er nå engang venstresida som har tradisjon for å være opptatt av urett mot arbeidsfolk. Trur heller ikke jeg hadde fått disse beskyldningene mot meg hvis jeg ikke hadde vært den jeg er. 🙂

     • AvatarLuminous // 2015-09-02 kl 18:43 //

      Det er enklere å engasjere seg i noen man har en relasjon til og hovedårsaken er nok tilgang på informasjon og kjennskap til person.

      Det var gledelig å se at personer fra det andre»ytterpunktet» i norsk politikk støttet deg. Det viser at partitilhørighet ikke forteller så mye men at det er enkeltpersoners holdninger og integritet som betyr noe.
      Dette vil også variere i hva sakene gjelder, så den som er inne i varmen i en sak står plutselig utenfor i en annen.
      (Det har også jeg fått erfare, for vanligvis blir jeg korrigert av en av moderatorene på dette «forumet»men det har vært stille så langt.)

      Jeg har ikke funnet min plass i det politiske landskapet så jeg flyter litt rundt…

      Der er nok enda flere enn du tror som støtter deg og det er jo litt greit å ta med seg!

     • AvatarLuminous // 2015-09-15 kl 20:16 //

      Gratulerer med frifinnelsen av Moxnes, den var veldig viktig! Dette må føles godt for deg også!

 3. AvatarTom Olsen // 2015-09-03 kl 02:03 //

  Spørsmålet er, hvilke tær er det tråkket på som fører til at noen kommer med slike beskyldninger som dette mot en hjelpepleier? Noen som har mer informasjon om dette. All ære til de som kjemper det godes kamp.

 4. AvatarMotstand2 // 2015-09-03 kl 23:54 //

  På den annen side er elefanten i rommet, spesielt på venstresiden, makten og våpenet mot menn som ligger i en voldtektsanklage. Ingen burde egentlig være overrasket av at dette blir urettmessig brukt med et vikarierende motiv. Det mest skremmende er egentlig at det er ingen over hodet som snakker om denne problematikken.

Kommentarfeltet er lukket.