Folkelig samling

Foto: Leonid Mamchenkov

Syrizas venstrefløy har forlatt partiet og med det blitt den tredje største gruppen i det greske parlamentet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
Av Stathis Kouvelakis

Tidlig i morges (21. august) forlot tjuefem av Syrizas parlamentsmedlemmer parlamentet for å opprette et nytt parti ved navn ’Popular Unity’ (Folkelig samling). En stor andel av de tjuefem er tilknyttet venstreplattformen, mens andre tilhører grupper som Vangelis Diamantopoulos eller Rachel Makri (sistnevnte samarbeider tett med Zoe Konstantopoulou). Dette er en betydelig utvikling innen gresk politikk, og spesielt for den radikale venstresida, i Hellas så vel som i resten av verden.

Tre ting må imidlertid understrekes.

For det første så er Folkelig samling navnet på den nye politiske fronten som vil omgruppere tretten venstreradikale organisasjoner – de som signerte dokumentet utstedt 13. august, og som krevde at Nei-vedtaket skulle grunnlovfestes. Denne fronten er dermed det første håndfaste resultatet av omorganiseringa av Hellas’ radikale venstreside – et arbeide som har pågått de fem siste åra, med Syrizas erfaring i posisjon og i den påfølgende katastrofen.

Målet til Folkelig samling dreier seg imidlertid om mer enn omorganisering. Partiet ønsker å sette ord på sosiale krefter som ikke nødvendigvis identifiserer seg med venstreaksen, men som fremdeles ønsker å motarbeide innstramminger og kutt i sosiale tjenester, EUs memoranda, og da spesielt videreføringen av det såkalte troikaveldet (sammensetninga av EU, IMF og ECB).

Frontens andre mål er å representere Nei-et som den greske befolkningen utrykte både ved valget i januar og folkeavstemninga 5. juli.

Hjertesakene til Folkelig samling er å bryte med innstrammingspolitikken og memorandaene, hindre privatisering og heller nasjonalisere strategiske økonomiske sektorer. Her er banksystemet første punkt på lista. Partiet ønsker å slette en stor andel av den greske gjelden og vil i første omgang fryse nedbetalinga. I store trekk vil partiet etablere et sett med radikale tiltak som skal endre maktbalansen til fordel for arbeiderklassen, og legge til rette for en progressiv gjenoppbygging av landet, økonomien og de greske institusjonene.

Som den nylige katastrofen tydelig viser, kan ikke disse målene realiseres med mindre Hellas forlater eurosonen og bryter med reglementet EU har institusjonalisert. Folkelig samling vil også mobilisere for et enhetlig, internasjonal arbeid for felles mål på europeisk og internasjonalt nivå. Partiet støtter forslaget om å forlate NATO og vil bryte dagens avtale mellom Hellas og Israel og konsekvent og iherdig motarbeide imperialistiske kriger og militær inngripen. Folkelig samlings overgangsprogram er skapt i lys av sosialisme i det tjueførste århundre.

Det tredje punktet som er verdt å merke seg, er at den nye parlamentariske gruppen er den tredje største gruppen i det greske parlamentet, med større oppslutning enn Golden Dawn, det neonazistiske partiet. Dette innebærer at Folkelig samlings leder, Panagiotis Lafazanis, i løpet av de neste dagene vil få et mandat til å danne en regjering som vil kunne vare i tre dager, i tråd med den greske grunnloven.

Etter Tsipras-regjeringen gikk av, gikk dette mandatet til andrepartiet, New Democracy, som er den høyrevridde opposisjonen. Tiden framover vil Folkelig samling bruke på å skape bred debatt, og til å mobilisere de sosiale kreftene som ønsker å bekjempe innstramminger og memorandaene, de gamle så vel som de nye.

Et konkret partiprogram og en oversikt over de som utgjør partiets støttespillere blant ledende greske personligheter på venstresida, som virker lovende, vil bli offentliggjort i begynnelsen av neste uke.

 

Oversatt av Marie F. Jones

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned