Færre liv kan gå tapt i Middelhavet hvis vi åpner for humanitært visum

Foto: Ruby Goes

Muligheten for mennesker på flukt for å søke om humanitært visum når de er utenfor Norge kan redde menneskeliv.

Cathrine Linn Kristiansen
About Cathrine Linn Kristiansen (2 Articles)
Statsviter og talsperson for Feministisk initiativ Oslo.
Ximena Azzari Støen
About Ximena Azzari Støen (1 Articles)
Statsviter og listekandidat for Feministisk initiativ Oslo.

Vi kunne igjen lese om det i nyhetene. 25 mennesker mistet livet i det de førsøkte å ta seg fram til Europa over Middelhavet. I løpet av de siste månedene har vi fått høre utallige historier akkurat sånn som denne. Grusomme fortellinger om mennesker som drukner i Middelhavet på vei til det som var deres eneste mulighet for å overleve. Det er fortellinger om mennesker som flykter fra en desperat situasjon og som er villig til å risikere sine liv i håp om et bedre liv, fri fra krig og konflikt.

Så lenge verden er splittet og preget av urettferdighet- krig, tortur, miljøkatastrofer, undertrykkelse, forfølgelse, fattigdom, vold, hat, seksuelle overgrep og statsløshet – kommer det til å være mennesker som blir tvunget til å flykte på tvers av landegrenser for å søke beskyttelse og et verdig liv. Det må være ethverts menneskes rett.

LES OGSÅ: Norge – En nasjon med hyklere

Så langt i år har mer enn 2.000 båtflyktninger druknet på vei til Europa ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Det finnes i dag ingen juridiske veier for å søke seg til Europa og Norge. Man må ha visum for å få lovlig krysse en grense og man kan ikke søke asyl i ambassader. Den eneste måten å forhindre at flere drukner i forsøket på å ta seg fram til Europa i skrøpelige og overfylte farkoster er å gi disse mennesker muligheten til å flykte på lovlig vis. Dette kan oppnås ved å åpne opp for muligheten til å søke humanitært visum på ambassader og konsulater.

Vi må finne juridiske trygge ruter for mennesker med behov for internasjonal beskyttelse. I en situasjon der flere enn noen gang siden andre verdenskrig er på flukt, har vi alle et ansvar som medmennesker for å hjelpe. Vi må møte mennesker i nød med respekt og omsorg. Menneskelig sikkerhet må aldri settes på spill. Retten til beskyttelse mot forfølgelse og grove menneskerettighetsbrudd kan ikke forhandles bort av nasjonalistiske og økonomiske argumenter. Vi må skape muligheter for at mennesker i nød skal kunne søke asyl lovlig, og komme til Norge på en sikker måte. Vi kan ikke snu ryggen og overlate disse menneskene til menneskehandlere og ødelagte gummibåter.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned