Syklistene tar trafikksikkerhetsansvar – bilistene må bli flinkere

Foto: Eirik Yven

En ny norsk undersøkelse viser at norske syklister er flinke til å ta ansvar for sin egen sikkerhet når de ferdes i trafikken. Bilistene må derimot ta mer hensyn til syklistene.

Nyhet
About Nyhet (761 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger

For mange som sykler til og fra jobben daglig er dette det farligste de gjør i løpet av en dag. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) for 2014 viser at tolv syklister ble drept i trafikken. I tillegg ble 555 syklister skadet. Nå viser ny norsk forskning, til tross for tallene fra SSB, at norske syklister er flinke til å tenke sikkerhet før de beveger seg ut i trafikken.

Syklister er flinke til å ta ansvar for sin egen sikkerhet, men dette varierer fra syklist til syklist, sier forsker ved Transportøkonomisk Institutt, Torkel Bjørnskau til forskning.no.

Bjørnskau og hans kolleger har i en ny rapport undersøkt sikkerhetskulturen blant norske syklister og funnene i rapporten er langt på vei positive.

Omgangskretsen avgjør
Selv om rapporten viser at norske syklister langt på vei er både forsiktige og sikkerhetsorienterte når de begir seg ut i trafikken, gjelder ikke dette alle. Forskerne fant gjennom undersøkelsen at det er store forskjeller mellom syklister. Forskjellene skyldes gjerne påvirkning fra omgangskretsen til hver enkelt.

— Det vi har sett gjennom denne undersøkelsen er at sikkerhetskulturen går «i arv». Er samboeren din eller naboen opptatt av sikkerhet når de er ute å sykler, blir gjerne også du opptatt av sikkerhet. Dette gjelder alt fra nære venner og kolleger til ektefeller og barn.

Undersøkelsen vier også at de nye «hipstersyklistene», de som sykler i vanlige klær og med klassiske sykler, ofte tenker mindre på sikkerheten enn andre syklister.

— Vi ser at denne gruppen gjerne er mindre opptatt av sikkerheten enn andre når de er ute i trafikken. Denne gruppen sykler gjerne også uten både fungerende lys på sykkelen og sykkelhjelm.

— Bilistene må ta større ansvar
Det faktum at syklister her til lands stort set er flinke til å eke sikkerhet må ikke bli noen sovepute i trafikksikkerhetsarbeidet, mener forsker ved NTNU, Aksel Tjora. Han er opptatt av at trafikksikkerheten må sees i et større perspektiv og at bilførere må ta mer ansvar for å skape et trygt trafikkbilde en hva de gjør i dag.

— Tryggheten til syklistene må, slik jeg ser det, knyttes til bilistenes adferd i trafikken, og bilistene må derfor ta hovedandelen av sikkerhetsansvaret når de møter syklister ute i trafikken.

Tjora mener syklister bør oppføre seg som bilistene, slik at dise blir mer vant til å ta sikkerhetsansvar i trafikken.

— Dersom alle syklister oppfører seg som bilister i trafikken vil bilistene bli mer vant til syklistene og ta mer hensyn i trafikken. På denne måten kan vi skape en kollektiv trygghet i trafikken som kommer alle parter til gode.

Dårlig infrastruktur skaper problemer
En av de største utfordringene for å løse sikkerhetsproblemene i forhold til sykling og bilkjøring er ifølge undersøkelsen den dårlige infrastrukturen.

— Det er helt klart et problem, når det gjelder sikkerhetstenkning, at dagens trafikale infrastruktur er med på å skape tvil blant syklister og andre om hvordan man skal opptre i trafikken, understreker Bjørnskau.

Han etterlyser en mer helhetlig tenkning hvordan infrastrukturen for syklister utformes rundt om i landet.

— Vi har i Norge ingen konsekvent struktur eller én måte vi lager sykkelanlegg på. Det gjør det bare mer forvirrende for alle trafikanter, slår han fast.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned