Kollektivselskap anklages for å sette sjåførenes liv i fare etter anbud

Foto: Wikimedia Commons

Kollektivselskapet Kolumbus setter så harde krav til sjåførene i en ny anbudsrunde at det kan gå på liv og helse løs. Nå varsler Norsk Transportarbeiderforbund politianmeldelse av selskapet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

 

Av Christian Boger

Utspillet fra lokale tillitsvalgte og Transportarbeiderforbundet kommer i forbindelse med utlysningen av ny anbudsrunde for busstrafikken på Nord-Jæren og i Dalane. I forbindelse med anbudet mener kritikerne at oppdragsgiver Kolumbus setter umenneskelige vilkår for avtale som skal inngås.

— Opplegget som ligger i anbudet er slik vi ser det i strid med både vegtrafikk- og arbeidsmiljøloven, sier forbundssekretær i NTF, Jan Sivertsen.

Sivertsen og forbundet mener tidsrammene som er lagt inn i anbudet, og som de ser som helt urealistiske å innfri for sjåførene, vil føre til at sjåførene blir både slitne og stresset på grunn av de trange rutetidene de må følge.

– Sjåførene kan bli en trafikkfelle
— Rutetidene man er pålagt i anbudet vil gjøre sjåførene slitne og stresset og dette vil føre til at de kan utgjøre en fare i trafikken. I tillegg vil føringene i anbudsrunden også føre til at arbeismiljøet for sjåførene blir dårligere enn hva det er i dag.

Forbundet har nå sendt brev til Kolumbus hvor de informerer om sin bekymring rundt hva de nye anbudskrvene kan føre til for sjåfører og trafikksikkerhet.

— Ansvaret for sjåførenes ve og vel og trafikksikkerheten ligger hos Kolumbus og dette er et ansvar de ikke kan lure seg unna. Blir ikke føringene i anbudet endret vil vi vurdere å politianmelde selskapet, understreker Sivertsen.

Testkjøring viser umulige rutetider
Den store striden rundt anbudsdokumentene går på tiden som er allokert flere av rutene som er involvert. Mange mener at rutetidene, som er oppgitt i anbudet, er umulige å følge. En testkjøring som Stavanger Aftenblad har foretatt av flere av rutene viser også at dette fort kan bli virkeligheten. Heller ikke lokaltillitsvalgt hos dagens ruteoperatør Boreal Transport Sør, Jon Arild Svendsen, mener rutetidene som ligger inne i dagens anbud er forsvarlige.

— Kolumbus må være villig til å justere rutetidene, slik at de er realistiske. Og om ikke Kolumbus gjør dette på egen hånd, må fylkeskommunen komme på banen som eier. De kan ikke organisere seg vekk fra at de har et ansvar for at norsk lov overholdes, sier han til Stavanger Aftenblad.

— Kriteriene kan ikke endres
Til tross for den sterke kritikken som nå kommer mot kravene i anbudsdokumentene vil Kolumbus ikke endre disse.

— Vi tar med oss den kritikken som har kommet, men vi kan ikke gå inn i en anbudsrunde og endre kriteriene for den, sier Kolumbus-direktør Odd H Askland.

Askland mener heller ikke selskapet har noe å frykte i forhold til den varslede politianmeldelsen.

— NTF må gjerne få politianmelde oss, men jeg er dypt uenig i at det er noe med vilkårene i anbudsdokumentete som er ulovlig. Det er således den som vinner anbudet som er ansvarlige for at skiftplanene blir lagt slik at lover og regler overholdes, sier han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned