Havnearbeidere i Mosjøen hevder arbeidsgiver framprovoserte arbeidskonflikt – varsler stevning

Foto: Basketbread

De utestengte havnearbeiderne i Mosjøen hevder arbedsgiveren, Mosjøen Industriterminal, framprovoserte havnekonflikten ved å ikke betale egne fakturaer. Nå kan saken havne i rettssystemet.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Havnearbeiderne ved Mosjøen losse- og lastekontor har siden 8. mai 2014 vært utestengt fra arbeidsplassene sine på grunn av en pågående konflikt med havneeier Mosjøen Industriterminal (MIT). Konflikten oppstod som et resultat av at MIT skyldte laste- og lossekontoret vel 600.000 kroner. Resultatet av konflikten ble at havnearbeiderne ble utestengt fra sine jobber på havna og dermed gjort arbeidsløse. Både havnearbeiderne og NTF har hele tiden ment at konflikten er tariffstridig og NTF har nå varslet at de vil gå til rettssak for å få rettslig få slått fast at havnearbeiderne har rett til å få sine jobber tilbake.

LES OGSÅ: Havneblokaden mot Yilport trappes opp i Sverige

Fakturarot for å skape konflikt
Konfliktens sentrale tema har vært MITs  manglende betaling av fakturaer fra lasse- og lossekontoret. Nestleder i Norsk Havnearbeiderforening og bryggesjauer i Mosjøen, Pål Aanes, hevder overfor Radikal Portal at rotet fra MIT har pågått i flere år.

— Vi kan dokumentere at MIT over mange år har rotet påfallende mye med fakturering av jobber vi har gjort, spesielt i forhold til fastlagte frister for betaling. Verst var det i 2013. Da fikk vi for seint utbetalt penger hele 108 ganger, men vi har også bevis for fakturarot og for sene betalinger helt tilbake til 2007.

Aanes mener fakturarotet kan ha vært MITs måte å framprovosere en konflikt med havnearbeiderne på.

— Vi mistenker at MIT bevisst har surret med betalingsfristene, til tross for at de selv har vært med på å vedta regelverket rundt fakturafristene. Vi tenker at hensikten kan ha vært å provosere for å skape en konfliktsituasjon, for igjen å kvitte seg med losse- og lastearbeiderne. Vi ser den samme tendensen fra arbeidsgiversiden i flere havner i Norge.

LES OGSÅ: Sa opp havnearbeiderne – bruker ulovlig overtid

Beskydt for ulovlige aksjoner
I tillegg til fakturarotet skal ledelsen ved MIT ved flere anledninger ha forsøkt å skape konflikter med havnearbeiderne ved å beskylde dem for å ha utført ulovlige aksjoner mot arbeidsgiver.

— Vi får høre at vi skal ha gjennomført flere gå-sakte- aksjoner. Vi kan derimot dokumentere at forsinkelser i arbeidet skyldes helt andre forhold, forteller bryggesjauer Håkon Pettersen.

Havneeier MIT tilbakeviser alle beskyldninger om rot og at de skal ha framprovosert konflikten.

— Det som betegnes som rot skyldes rett og slett feil ved fakturaene og vi har klare bevis for at arbeidet har tatt mye lengre tid enn hva som er nødvendig, sier styreleder Rune Birkeland til lokalavisa Helgelendingen/Rana Blad.

Varsler rettslig stevning mot arbeidsgiver
Etter over 14 måneder uten arbeid begynner nå tålmodigheten hos de utestengte bryggesjauerne å bli tynnslitt, og nå varsler Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) på vegne av de utestengte at det kan bli aktuelt å ta ut en rettslig stevning mot MIT for å sørge for at de utestengte arbeiderne får rett til å gå tilbake til arbeidet igjen.

— Det er foreløpig ikke tatt ut noen stevning mot MIT men det jobbes intenst med saken fra forbundets side, og jeg regner med at det vil komme en stevning rett etter ferien, sier Aanes.

Det har grunnet ferieavvikling ikke vært mulig å få noen kommentar til saken fra NTF sentralt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Havnearbeidere i Mosjøen hevder arbeidsgiver framprovoserte arbeidskonflikt – varsler stevning

 1. AvatarSvein Lundeng // 2015-07-23 kl 12:49 //

  Informasjonsskriv angående lockouten i Mosjøen Havn

  Det florerer dessverre så mange fakta feil, misforståelser og rykter om
  hvorfor og hvordan vi havnearbeidere ble utestengt fra jobben her i
  Mosjøen. Men tiltros for alle forsøk på å forklare ting, så fortsettes
  det å spres desinformasjon.

  Her skal vi prøve å kutte det ned så det blir så forståelig som mulig. Først vil vi ta for oss en del rykter:

  * Rykte: Dere nektet å redusere bemanningen deres fra 7-5mann per skift.

  * Fakta: Fra uke 47 2013 og fram til utestengelsen 8.Mai 2014 var vi
  5-mann per skift i henhold til bestillingene fra MIT, og dette kan
  selvsagt dokumenteres ganske lett.

  * Rykte: Dere er jo i streik, derfor måtte MIT får andre til å arbeide for å berge forsendelsene til ALCOA

  * Fakta: NEI, ALCOA fikk dispensasjon for sympatistreiken, vi er i en
  Lockout på grunn av at MIT stengte oss ute, isteden for å betale oss
  lønn etter gjeldende avtaler. Utrolig JA men sant!.

  * Rykte: MIT og NHO hevder at arbeidsrettsdommen fra 8.oktober 2014, gjør at dem ikke lenger trenger å bruke oss.

  * Fakta: Arbeidsrettsdommen gjelder ikke Sør & Nord avtalen,
  dessuten kommer denne dommen 5 måneder etter utestengelsen av oss. Vi
  mener også at NHO fortolker denne dommen feil.

  Hva skjedde i forbindelse med den varslende sympatistreiken og hvorfor ble dere utestengt da kan man jo spørre seg??

  Havnearbeiderne gikk aktivt inn for å gi ALCOA dispensasjon, slik at de
  ikke ble skadelidende da dette er hjørnesteinsbedriften i kommunen.

  ALCOA fikk selvfølgelig dispensasjon for sympatistreiken. Arbeidet på
  kaiet fortsatte som vanlig, ingen konflikter og godt miljø på kaiet.

  Så skjer det ubegripelige, 8 måneder senere den 8. Mai 2014 etter møte
  med daglig leder i Mosjøen Industriterminal (MIT), der det ble gitt
  beskjed at man ville ha garantier for at arbeiderne fikk lønnen sin.
  Mosjøen Industriterminal skyldte da rundt 600.000 kr for utført arbeid. I
  stedet for å komme med garantier og gjøre opp for seg, ble vi sendt ut
  porten og utestengt fra havna, adgangskort og ISPS til samtlige blir
  slettet.

  Man skulle ikke tro slik kunne skje i Norge og i 2014. Men MIT fikk det til.

  Helt fram til utestengelsen hadde man problemer med å få utbetalt lønn
  til rett tid, og dette skyldtes selvsagt for at MIT ikke betalte
  fakturaene når dem skulle, dette har vært et problem for vårt
  regnskapskontor i flere år. Bare i 2013 var det over 100 fakturaer som
  var for sent betalt.

  Alt dette er vell dokumentert.

  Vi
  fikk innbetalt mesteparten av det utestående beløp den 9 og 16 mai,
  dette var penger vi skulle hatt utbetalt som lønn den 9 mai, men
  fortsatt står det 91,400 kr som ikke er betalt inn pga at MIT
  feilfortolker avtaler som har fungert uten problemer i alle år.

  2
  dager etter at vi ble utesteng, den 10 mai 2014 signeres en ny
  tariffavtale for havnearbeiderne i Mosjøen og Mosjøen industriterminal
  som gjelder til 2016. Men fortsatt bruker dem andre til å gjøre vår
  jobb, til tross for at dem har signert en avtale som gjelder til 2016.

 2. AvatarOve Hauan // 2015-07-23 kl 21:46 //

  ser at MIT, som leier en del av kommunalt kai, ikke vil godta det som er avtalen, eksempel feil på faktura, skal behandles i kontroll-utvalget. Dette utvalget består av 2 fra arbeidsgiverne, 2 fra sjauerne, her bestemmes alle praktiske rutiner i havna. I dette utvalget ble også forfallet på fakturaer fra sjaueran, til MIT satt til 5 dager, det har MIT skrevet under på, plutselig gjelder det ikke, så det er innlysende at dette ble brukt til å provosere frem en konflikt.

Kommentarfeltet er lukket.