– LO-ledelsen tar ikke sosial dumping på alvor

Foto: Christian Boger

Håndteringen av konflikten på havna viser at LO-ledelsen ikke har noen strategi for å bekjempe sosial dumping, mener lederen for LO i Oslo.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger (tekst og foto)

Lederen for LO i Oslo, Roy Pedersen, kom med skarpe utfall mot egen ledelse under en appell på solidaritetsmarkeringen til støtte for bryggearbeiderne i går:

–Konflikten mellom norske havnearbeidere og deres arbeidsgivere er et klart tegn på at LO-ledelsen lar sosial dumping skje uten å ha noen strategi for å bekjempe dette, sa Pedersen.

Han hevdet at LO-ledelsen ikke ser at maktforholdet i arbeidslivet er i ferd med å skifte, og at forbundstoppene på Youngstorget sitter og ser på at arbeidsgiversiden får mer og mer makt.

— Det er trist å se at LO-ledelsen bare sitter og ser på styrkeforholdet mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne er i ferd med å endre seg. Det virker nesten som man, med sin passive linje overfor de trendene vi ser i dag, er i ferd med å akseptere at det foregår sosial dumping på det norske arbeidsmarkedet.

Han er bekymret for at denne holdningen vil føre til at NHO stadig vil forsøke å få gjennomført flere angrep på «den norske arbeidslivsmodellen.»

— Skal vi få satt en stopper for de stadig økende angrepene på arbeidstageres rettigheter, er det nå på tide at vi står sammen og bruker de kampmidler som vi har.

LES OGSÅ: — Politiet avbrøt lovlig havneaksjon

Maner til sympatistreik
Pedersen ønsker at LO får satt i gang sympatistreiker og dermed markerer at også LO sentralt ønsker å tvinge fram en løsning på konfliktene ved norske havner.

–Det eneste Yilport og andre arbeidsgivere skjønner er det som rammer dem økonomisk. Derfor er det nå viktig at vi kan få en samlet fagbevegelse til å sette i gang sympatiaksjoner for å tvinge fram en løsning på konflikten i havnene.

Ønsket om igangsetting av sympatiaksjoner fikk støtte under appellen til nestleder i Norsk Havnearbeiderforening, Pål M. Aanes.

— Uten streikevilje står vi uten vårt viktigste kampmiddel og kan like godt legge ned hele fagbevegelsen. Derfor er det nå viktig at vi står sammen i denne kampen for våre faglige rettigheter, fastslo han.

Glad for støtten
Utålmodigheten med LOs engasjement i havnekonfliktene er ikke bare stor blant fagforeningstoppene. De siste dagene har Radikal Portal snakket med en rekke havnearbeidere og sympatisører som mener det er svært uheldig hvor lite synlig LO sentralt har vært i denne konflikten.

Nestleder i Oslo Bryggearbeideres Forening, Tommy Torgersen, er glad for støtten han og hans kolleger får fra LO i Oslo. Også han etterlyser et sterkere engasjement fra LO sentralt for å få tvunget fram en slutt på konflikten i Oslo og ellers i landet.

— Både vi sjauere og familiene våre begynner å kjenne på kroppen at denne konflikten har pågått i to år nå. Nå er det jaggu på tide at vi får et sterkere press fra LO sentralt slik at vi kan få en verdig avslutning på konflikten, slik at vi kan gå tilbake til jobbene våre, sier han.

LES OGSÅ: Sa opp havnearbeidere – bruker ulovlig overtid

LO stiller opp for havnearbeiderne
Nestleder i LO, Tor Arne Solbakken, kjenner seg ikke igjen i kritikken. Han mener LO stiller opp for havnearbeiderne.

— Når det gjelder havnearbeiderne og deres kamp har vi stilt opp både med juridisk hjelp og ellers når de har bedt om det. Det er ellers en stor misforståelse at LO kan sette i gang en sympatistreik, det er det eventuelt medlemsforbundene som må gjøre, sier han i en epost til Radikal Portal.

Han understreker at LO ikke anbefaler igangsetting av sympatistreiker eller aksjoner når man mener at en slik aksjon vil ha en minimal effekt.

Solbakken tilbakeviser på det sterkeste at LO-ledelsen ikke tar sosial dumping i arbeidslivet på alvor.

— Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er en av de viktigste oppgavene for fagbevegelsen i dag, og foregår på mange fronter, understreker han.

«Den nordiske modellen» under angrep
Også i Sverige merkes et økende press mot havnearbeiderne. Bjørn A. Borg fra det svenske havnearbeiderforbundet, snakket under sin appell mandag om at vi nå ser er et angrep på den nordiske modellen.

— Vi har sett angrep på arbeidernes rettigheter i europeiske havner i noen år nå, og nå er trenden også kommet til våre nordiske havner. Dette er en farlig trend og et angrep på den nordiske modellen. Det er derfor viktig at fagbevegelsen nå gjør alt den kan for å stå i mot disse angrepene.

— Vi vil gjennomføre den boikotten av Yilport som vi har lovet og vi håper dette kan være med på å sende et klart signal om at vi ikke finner oss i at selskaper som Yilport vil bryte ned de rettigheter havnearbeiderne har opparbeidet seg gjennom tariffavtaler.

De svenske havnearbeiderne har varslet boikott av å håndtere containere som skal transporteres mellom Oslo og svenske havner. Boikotten vil berøre mellom 60-70 containere per uke som ikke bli lastet på eller av lasteskip i svenske havner.

Vil ha havna inn i valgkampen
Pedersen etterlyser ikke bare et sterkere engasjement fra egen ledelese, men også politisk engasjement for havnearbeidernes rettigheter ved Oslo Havn. Pedersen er svært kritisk til hvor lite oppmerksomhet konflikten i Oslo havn har fått hos byens politikere.

— Det har vært veldig lite politisk engasjement rundt havnekonflikten i Oslo. Derfor håper jeg nå opposisjonen kan ta saken inn over seg og gjøre dette til en viktig sak i valgkampen.

Han mener det nå er viktig at lokalbefolkningen krever engasjement og svar fra politikerne i havnekonflikten.

— Ved valget til høsten er det viktig at velgerne stiller politikerne til veggs og krever at det foretas endringer som gjør at Oslo havn igjen kan bli en god og forutsigbar arbeidsplass for de ansatte.

Rødt er det av det av Oslo-partiene som har tatt klarest standpunkt i havnestriden, men også SV har fattet vedtak om at Oslo havn ikke kan opphave tariffavtalen uten samtykke fra sjauerne. Rødts gruppeleder i bystyret, Bjørnar Moxnes, har gitt havnearbeiderne partiets støtte i kampen for å få sine jobber tilbake.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

14 kommentarer på – LO-ledelsen tar ikke sosial dumping på alvor

 1. Og hva med AP-ledelsen? Hva mener Raymond om denne saken og om sosial dumping?

  Det kan se ut som om det er greit at slike yrker som malere og renholdere over tid har havnet på øst-europeisk lønnsnivå i Norge. Men synes Ap at det er greit at dette utvides til også å omfatte andre yrker? Man skal være klar over at noe lignende også skjer innenfor helt andre typer yrker slik som i IT-bransjen hvor feks indiske IT-folk med oppdrag i Norge har omtrent halv betaling i forhold til hva norske IT-folk har (enten arbeidet blir utført fysisk i India eller fysisk i Norge). I alle bransjer hvor det er mye manuelt arbeid er man for tiden utsatt for sosial dumping.

  • AvatarIvan Olsen // 2015-06-24 kl 02:49 //

   Jeg er ikke i Arbeiderpartiet, og skal ikke svare hverken for Rasymond eller noen andre i AP, men et par misforståelser kan jeg bidra til å oppklare:

   Jeg tror ikke du hasr dekning for påstanden om at «yrker som malere og renholdere over tid har havnet på øst-europeisk lønnsnivå i Norge», og du har i alle fall ikke dekning for å hevde at det generelt anses som «greit».

   Allmenngjøring av tariffavtalene er gjennomført både i bygg og renhold, og dersom noen i de nevnte yrkene lønnen på øst-europeisk nivå i Norge, så er dette altså i strid med gjeldende norsk lov.

   Man kasn sikkert anklage Ap for mye rart, men når det kommer til spørsmålet om sosial dumping, leverte arbeiderpartistatsråder i den rødgrønne regjeringen tre handlingsplaner mot sosial dumping, breddfulle av ulike tiltak, utarbeidet og foreslått i nært samarbeid med fagbevegelsen. Alt i alt synes jeg det er grunn til å oppsummere at Ap, sammen med en rekke LO-tillitsvalgte, har vært helt sentrale i det som er konkret gjort for å bekjempe sosial dumping etter 2004, da østeuropeerne ble en del av det europeiske og norske arbeidsmarkedet.

   Jeg kjenner ikke godt til IT-bransjen, men det er meningsløst å kalle det sosial dumping når et arbeid som utføres i India lønnes på indisk nivå. Du vet, alt som produseres av varer og tjenester i Kina eller India, og etterpå selges til Norge, er arbeid som lønnes på kinesisk og indisk nivå. Noe annet er det hvis indiske arbeidstakere jobber i Norge på indiske lønninger. Nå har vi ikke felles arbeidsmarked med India, slik vi har med Polen eller Litauen, så det fins neppe horder av indere som utfører manuelt arbeid i Norge. Men i den grad noe slikt forekommer, er jeg temmelig sikker på at det skal være mulig å få Ap med på å treffe tiltak for å bekjempe det.

   Som sagt er jeg ikke tilknyttet Arbeiderpartiet på noen måte, men jeg reagerer på at du mistenkeliggjør partiet i spørsmålet om sosial dumping. Dersom vi ser på hva som faktisk har vært gjort for å bekjempe sosial dumping i Norge, tror jeg det er riktig å si at Arbeiderpartiet har jobbet mer målrettet med slike saker enn noe annet parti, både på venstre og høyre side.

   Det er mye man både kan og bør kritisere både LO og Ap for, men innsatsen mot sosial dumping er noe de har grunn til å være stolte av, og bør få ros for.

   • Hadde det bare vært så vell.

    Det ser ut som at mye av det som skjer i IT-bransjen går helt under radaren.

    Noen konkrete eksempler:
    IT-selskapet Accenture påtar seg oppdrag for sine kunder i Norge (feks Telenor) om å utvikle IT-systemer hos sitt datterselskap i India. Er kunden heldig betaler kunden halv pris for dette i forhold til hva det vil koste å gjøre det samme i Norge.

    Et større norsk IT-selskap har gått til det skritt å opprette et eget datterselskap i India for sine IT-oppgaver. Man regner med å halvere kostnadene på dette vis. IT-personell som ansettes i det norske selskapet i Norge (feks folk som har studert IT-fag flere år på universitet) får beskjed om at selskapet på sikt planlegger å flytte all sin IT-virksomhet til India. Veldig greit å si fra om slikt, men ganske demotiverende for nyansatte.

    Innleie av IT-konsulenter: Vanligvis koster det omtrent det dobbelte å trekke inn IT-konsulenter på midlertidig basis av hva fast ansatte IT-folk koster. Indiske IT-konsulenter som oppholder seg i Norge ligger på halv pris i forhold til hva norske IT-konsulenter gjør. Slike IT-konsulenter ligger i konkurranse med norske IT-konsulenter, men mindre grad i konkurranse med fast ansatte.

    Det er ikke slik at indiske IT-personell er så veldig mye mer produktive enn hva norsk IT-personell er. Forskjellen i pris/lønn skyldes mye mer slike forhold som vekslingskurs og gjennomsnittelig lønnsnivå i India. Dagens politikk i Norge kan føre til at Norge på sikt kan bli av-industrialisert frykter jeg. De komperative fortrinn som India har i dag vil bare gjelde midlertidig.

    Ta feks forholdet Norge – Polen.
    En norsk krone er ca 2,5 ganger mer verdt i Polen enn i Norge. Hvis en polsk gjestearbeider i Norge tjener feks kr 400.000 i Norge, så har disse penger altså en kjøpekraft i Polen som tilsvarer hele 1 million kroner. En gjestearbeider har veldig mye av sine utgifter i Polen. Når søndagsflyet kommer fra Polen til Norge er flyet stapp fullt av hermetikk til under halv pris som skal brukes til oppholdet på brakka i Norge. Denne gjestearbeider (feks bygningsarbeider) er altså i praksis millionær i Polen! Slike forhold gjør det veldig vanskelig å bekjempe sosial dumping. Derfor trengs det kraftfulle virkemidler.

    • AvatarIvan Olsen // 2015-06-24 kl 11:02 //

     Jeg må innrømme at jeg hverken ser hode eller hale på det du skriver. Det er tydelig at vi fullstendig snakker forbi hverandre, så vi får la det bli med det.

     • Jeg ønsket i første runde å gi litt info om forholdene i IT-bransjen.

     • AvatarIvan Olsen // 2015-06-24 kl 12:41 //

      Og jeg ønsket å kommentere påstandene om forholdene i bygg og renhold, om arbeidet som er gjort mot sosial dumping og LO og Arbeiderpartiets rolle i dette. Og det har jeg gjort.

 2. AvatarTom Dahle // 2015-06-23 kl 20:48 //

  Bare Rødt? SV da? Jeg kontakta Oslo SV og fikk dette svaret:
  http://blogg.oslosv.no/2014/01/sla-ring-om-losse-og-lastearbeiderne/

 3. AvatarNyeRagnar Lodbroge // 2015-06-23 kl 21:49 //

  Burde tenke litt på hvordan kommunisterne, maoisterne,nazisterne, fazisterne og sosialisterne, kunne holde så mange mennesker i så mange år, som undertrykte slaver, her har pressen et stort ansvar, det går ikke at undertrykke anderledes tenkende menneskers meninger, bare fordi man ikke liker den, alle meninger er like gode/dårlige og dem må diskuteres ikke skjules
  VOD

 4. AvatarCartmenez // 2015-06-24 kl 03:07 //

  Skal en LO leder som dro til utlandet for å fikse tenner plutselig bry seg om norske arbeidere og arbeidsplasser? merkelig… Her trodde jeg det viktigste var egen lommebok akkurat som det er for Oslo Havn..

  • AvatarLiberalist1 // 2015-06-24 kl 08:15 //

   Politikere lever etter helt andre regler enn oss «vanlige dødelige». Vi skal gjøre som de sier, ikke som de gjør.

   Du nevner LO ledere som drar til utlandet og fikser tennene samtidig som de taler i mot sosial dumping.

   Med du må heller ikke glemme AP politikere (faktisk vår tidligere helseminister) som taler varmt for offentlig helsevesen, dette samtidig som de sender sine egne barn til Aleris. Eller politikere som taler varmt for miljøet og at vi må redusere vårt forbruk, dette samtidig som de flyr til klimakonferanser i privatfly.

   Dobbeltmoral er tydeligvis noe man må ha som politiker.

 5. AvatarLiberalist1 // 2015-06-24 kl 08:03 //

  «Sosial dumping», nok et tullebegrep konstruert opp av fagbevegelsen. Kan noen gi en klar og tydelig definisjon av hva dette begrepet betyr? På Wikipedia står det «Denne artikkelen er snevrere enn hva tittelen skulle tilsi. Artikkelen har Norge-fokus», så dette lukter oppkonstruert.

  Slik jeg tolker det så betyr betyr dette begrepet egentlig bare «Vi ønsker ikke arbeidere fra andre land hit for å jobbe da de er villige til å jobbe for en lavere lønn en Ola Nordmann». For det er faktisk det fagbevegelsen er opptatt av: beskytte sine egne medlemers egne høye lønn. Fagbevegelsen bør slutte å late som om de har solidaritet med arbeidere fra for eksempel Polen, for det har de faktisk ikke.

  • AvatarIvan Olsen // 2015-06-24 kl 08:54 //

   «Sosial dumping er ikke entydig definert, men det omtales som sosial dumping når utenlandske arbeidstakere utsettes for brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler og/eller tilbys vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.»

   Dette skriver arbeidsgiverorganisasjonen Virke, som, i ilkhet med NHO og resten av det organiserte arbeidslivet, er opptatt av problematikken, antagelig fordi de er opptatt av at konkurranse skal foregå på like fot, dvs på grunnlag av de legale og sosiale standarder de selv er bundet av gjennom lov- og avtaleverk.

   • AvatarLiberalist1 // 2015-06-26 kl 07:54 //

    Det at utenlandske arbeidere utsettes for brudd på HMS er en helt annen diskusjon. Men mitt inntrykk er at fagbevegelsen også ofte skriker ut om «sosial dumping» dersom det kommer utenlandsk arbeidskraft til Norge som er villig til å jobbe for en lavere lønn enn en nordmann. For all del, fagbevegelsen må gjerne jobbe for at deres medlemmer skal ha høyest mulig lønn har jeg full forståelse for. Men når det kommer dyktige arbeidere fra andre land til Norge som ikke har noe i mot å ta på seg en jobb til en litt lavere lønn (for å få en fot innenfor), da blir det bare komisk når fagbevegelsen protesterer.

Kommentarfeltet er lukket.