Sa opp havnearbeidere – bruker ulovlig overtid

Foto: Wibeke Bergheim

Etter at havneoperatøren Yilport kvittet seg med havnearbeiderne med tariffavtale, har de pålagt egne medarbeidere ulovlig mye overtid.

Nyhet
About Nyhet (772 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger og Ingrid Kvamme Fredriksen

Den 1. februar i år overtok det omstridte tyrkiske selskapet Yilport eksklusiv rett til driften av en av Norges største havner, Oslo Containerterminal, for 20 år. Selskapet nektet deretter å samarbeide med bryggesjauerne ved Oslo Losse- og Lastekontor, som hadde tariffavtale på havna. De begrunnet det med et ønske om å drive på en ny måte, og ville bruke egne ansatte til oppgavene bryggesjauerne tidligere hadde utført.

Nå viser det seg at firmaet har brutt Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid for å få driften til å gå rundt. I dokumenter Radikal Portal har fått tilgang til, søker bedriften til Arbeidstilsynet om rett til utstrakt bruk av overtid. Yilports daglige leder i Norge, Eryn Dinyovszky vedgår i brevet at ansatte har jobbet mer overtid en hva Arbeidsmiljøloven tillater. «I februar er det beregnet at deler av våre ansatte har jobbet 50-70 timer overtid. Dette har vært nødvendig for å få startet opp driften på terminalen», skriver hun i brevet.

Søknad avvist
Det fremgår at det ikke er søkt for dispensasjon hos Arbeidstilsynet for overtiden i februar og at dette dermed kan ansees som et brudd på loven. «All bruk av overtid ut over det som er hjemlet i loven skal det søkes dispensasjon om fra Arbeidstilsynet», skriver spesialrådgiver i Arbeidstilsynet, Hege Kristin Moløkken, i sitt svar.

For månedene mars og april søkte Yilport Arbeidstilsynet om å få bruke utvidet overtid blant sine ansatte. Søknaden ble avslått av Arbeidstilsynet, da man mente Yilport søkte på sviktende grunnlag, fordi selskapet på søknadstidspunktet ikke var registrert med ansatte i NAVs arbeidstakerregister. «Det er normalt arbeidsgiver som skal søke om en slik tillatelse til utvidelse. Siden virksomheten ikke ser ut til å sysselsette arbeidstakerne avviser vi søknaden» skriver Moløkken i sitt svar.

I følge Arbeidstilsynet var søknaden også mangelfull ettersom den ikke inneholdt bilag som loven krever for at den skal behandles. Yilport dokumenterte senere overfor Arbeidstilsynet at bedriften har 66 ansatte ved terminalen i Oslo. Arbeidstilsynet valgte likevel å opprettholde avslaget på søknaden.

Krever drøftinger med tillitsvalgte
Et av kravene for at en søknad om utstrakt bruk av overtid skal kunne godkjennes er at det har foregått drøftinger med de tillitsvalgte blant de ansatte, og at disse kan dokumenteres. Yilport selv hevder at man har ført «uformelle drøftinger» med de tillitsvalgte, men Arbeidstilsynet konkluderer med at dette ikke er nok for å innvilge en slik søknad.

«Det er et vilkår at resultatet av slike drøftinger vedlegges en slik søknad. Når dette ikke er tilfellet kan ikke søknaden innvilges, skriver seniorrådgiver i Arbeidstilsynet, Tonje Faanes.» Hun understreker også at det er arbeidsgivers plikt å gjøre seg kjent med hvilke regler som gjelder før en søknad sendes inn.

Radikal Portal har ikke lykkes å komme i kontakt med tillitsvalgt ved Yilport, Steinar Hopstad, for en kommentar om fagforeningen har vært kontaktet i forbindelse med søknaden om utvidet arbeidstid.

Skal ikke forekomme
Kontroversene rundt Yilport og driften i containerhavna ser ikke ut til å ta slutt med det første. Selskapet har lagt opp til en drift hvor de skal klare seg med et minimum av egne fast ansatte og legger opp til en utstrakt bruk av vikarer og midlertidig ansatte. For å gjennomføre dette er det inngått en avtale med vikarbyrået Adecco i Norge og Sverige om innleie av midlertidig arbeidskraft ved behov. Mange av disse arbeiderne er utenlandske statsborgere. De skal i stor utstrekning ha jobbet svært lange dager med mye overtid. Norsk Transportarbeiderforbund er svært skeptiske til at midlertidige ansatte blir brukt for å dekke et periodisk behov for overtidsarbeid.

— Hovedregelen er at overtid ikke skal forekomme om det ikke foreligger et særlig og tidsavgrenset behov. I tillegg er det slik at alt ordinært arbeid skal utføres av fast ansatte i deres faste arbeidstid, sier 1. nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars M. Johnsen.

Oslo Havn KF mener arbeidsforholdene er forbedret
I kontraktene med arbeidstakerne, som er offentliggjort på bloggen «Bryggersjauerfrue», går det frem at Yilports ansatte kan regne med å bli overført til andre selskaper etter ansettelsen. Dermed er det usikkert hvor fast ansatt noen av arbeiderne i Yilport egentlig er.

Havneeier Oslo Havn KF, ved styreleder Bernt Stilluf Karlsen, mener likevel at Yilport har skapt en forbedring av forholdene for arbeidere ved havna. På Oslo Havns nettsider skriver Stilluf Karlsen at Yilport tilfører havna flere faste ansatte enn hva som tidligere har vært tilfellet.

Som svar på kritikken for at firmaet ikke bruker de organiserte havnearbeiderne som allerede hadde tariffavtaler, skriver han at de organiserte i Yilport har fått tariffavtaler. «Det er imidlertid fremdeles ikke organisasjonsplikt i Norge, dermed har de øvrige som er ansatt fått individuelle avtaler», skriver han.

Til tross for utstrakt bruk av vikarer gjennom Adecco mener han omstillingene som Yilport står for «går i retning av fast arbeid» i motsetning til «’løsarbeid’. Han arbeidsforholdene for arbeiderne med tariffavtale ved Oslo Losse- og lastekontor ga dem «usikker lønn, avhengig av det antall oppdrag som blir tildelt Oslo Losse- og lastekontor.»

Mekler tillot boikott
Denne beskrivelsen er fagforeningen til havnearbeiderne ved Oslo Losse- og Lastekontor sterkt kritisk til. Norsk Transportarbeiderforbund stiller spørsmålstegn ved rollen Stilluf Karlsen har fått som talsmann på vegne av Yilport. På nettsidene sine har de publisert et brev fra Stilluf Karlsen til Samferdselsdepartementet, datert til 28. mai, hvor Stilluf Karlsen hevder at aksjonene havnearbeiderne har hatt på havna er ulovlige, og etterlyser at politiet griper inn. Ved neste aksjon arresterte politiet de aksjonerende havnearbeiderne.

Nå har NTF ved, Lars M. Johnsen, sendt et tilsvar i en epost til departementet. Han forklarer bakgrunnen for konflikten, og mener det er arbeidsgiverne som står bak en «tariffstridig og ulovlig utestengelse».

Forbundet krevde opprinnelig tariffavtale med Yilport, et krav som LO godkjente. Yilport avviste kravet. Firmaet ble deretter innkalt til mekling hos Riksmekleren, men møtte ikke opp. Etter det skal kretsmekler Dag Stousland ha skrevet i et brev til Yilports advokat at det dermed var «fritt frem for Transportarbeiderforbundet å iverksette den varslete boikott».

Et useriøst firma
Bryggesjauer Roar Langaard er ikke i tvil om hva han synes om opptredenen til Yilport, som har vært utløsende årsak til at konflikten på havna i Oslo har tilspisset seg.

— Vi er ikke vant til sånt i arbeidslivet i Norge. De følger ikke spillereglene. De har vist respektløshet mot oss, mot Transportarbeiderforbundet og norsk arbeidsliv.

Han synes det er skremmende at Oslo Havn KF har latt et firma som Yilport få eksklusiv rett over en av Norges største havner i 20 år.

–De kom til dekket bord. Alt var lagt til rette for driften her. Nå er det totalt kaos.

Han er oppgitt over at firmaet gjør seg utilgjengelig, og ikke har noen hjemmeside eller kontaktadresse i Norge. Yilports kommunikasjonsavdeling i Tyrkia henviser til Oslo Havn KF som kontaktpunkt opp mot Yilport for norsk presse.

–Dette er et stort internasjonalt firma. Når man blir henvist til Stilluf Karlsen og de ikke har noen hjemmesider, lurer vi på hva dette er for noe. Opptredenen til dette firmaet er totalt useriøs.

Frykter flere arbeidere blir oppsagt
Yilports fremferd gjør at de oppsagte bryggesjauerne advarer mot at andre yrkesgrupper kan stå i fare for miste arbeidet ved containerhavna i nærmeste framtid. De mener kranførerne er mest utsatte. I motsetning til bryggesjauerne fikk de være med over da Yilport overtok driften. Deres tariffavtale skal reforhandles til våren, men de bryggesjauerne frykter at deres tidligere kolleger kan miste jobben raskere.

— Avtalene til kranførerne utløper i løpet av våren, men det skulle ikke forundre meg om Yilport vil forsøke å kvitte seg med dem på et tidligere tidspunkt, sier Langaard.

Han mener kranførerne er særlig utsatte, fordi det ikke vil være vanskelig å erstatte dem med billig utenlandsk arbeidskraft.

— Det finnes mange arbeidsløse havnearbeidere nedover i Europa som det neppe vil være vanskelig å lokke til Oslo om man skulle ønske å kvitte seg med dagens norske ansatte.

Ønsker ikke å svare
Verken Oslo Havn KF eller byråd for miljø og samferdsel, Guri Melbye, ønsker å kommentere avsløringene rundt Yilport. Gjennom sin kommunikasjonsrådgiver, Kristin Stormo, sier Melbye til Radikal Portal at hun ikke ønsker å uttale seg om det hun kaller konflikten mellom havnearbeiderne og Yilport. Hun henviser til Oslo Havn KF. Norsk Transportarbeiderforbund er svært skeptiske til denne ansvarsfraskrivelsen fra byråden.

— Vi reagerer selvsagt på at byråden ikke tar ansvar for det som skjer på Oslo havn og at internasjonale konvensjoner ikke etterkommes. Det som skjer er styreleder Stilluf Karlsens ansvar. Han har tatt side i en tarifftvist.

Heller ikke Stilluf Karlsen og Oslo Havn KF er interessert i å kommentere saker som omhandler Yilport, til tross for at firmaet selv har oppgitt dem som pressekontakt. Det har ikke vært mulig å få noen kommentarer fra noen tilknyttet Yilport i Norge.

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned