–Høyre sulteforer og forskjellsbehandler Oslo-skoler

Høyre vil ikke innføre en maksgrense på antall elever per lærer. Men på «utstillingsvinduet» Haugerud skole, har de gitt store bevilgninger til flere lærere.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Ingrid Kvamme Fredriksen

I 2011, etter at Haugerud skole fikk ny ledelse og begynte utarbeidelsen av den omstridte satsningen «Den profesjonelle lærer», ble skolen tildelt mer enn ti millioner til oppussing og utbedring. Det kommer frem i et internt notat. Kort tid etter, i 2011/2012, inngikk også skolen i forsøksordningen «tilskudd for økt lærertetthet» og fikk den øremerkede midler for å ansette fire nye lærere.

Blant Norges ti største byer er Oslo byen med flest elever per lærer. Haugerud skole er en av skolene som skiller seg ut med en svært god lærerdekning, med under 15 elever per lærer. Fokuset i Høyres fortelling om skolen har likevel vært på kulturendringen ved skolen, ikke satsningen som har gjort det mulig med både oppussing og nyrekruttering – med en økning med ti årsverk blant undervisningspersonalet.

Høyre har hatt tett kontakt med skolens ledelse. Tidligere denne måneden var skolebyråd Anniken Hauglie på reise rundt med rektoren som sto bak den omstridte satsningen på «den profesjonelle lærer». Satsningen skapte mye debatt, etter at en powerpoint-presentasjon med rigide regler for lærerens oppførsel både på jobb og privat ble plukket opp av media. Senest i siste bystyremøte i etterkant av rabalderet rundt skolen skrøt Høyre-byråd Anniken Hauglie av Haugerud skole som en suksesshistorie og trakk skolen frem som et eksempel til etterfølgelse. Skolen kan vise til økt trivsel, bedre atferd blant elevene og en økning av skolens status i nærområdet. Spørsmålet er om dette er en følge av styringskulturen, eller om det har sammenheng med økte ressurser, både i form av bedre lokaler, og flere lærere.

LES OGSÅ: Ingen ytringsfridom i Osloskolen

-Har et forklaringsproblem
Nylig stemte Høyre og støttepartiene i bystyret ned forslaget om maksgrenser på antall elever per lærer fra innbyggerintitiativet for økt lærertetthet i Oslo. Innbyggerinitiativets foreslåtte maksgrense i barneskolen på antall elever per lærer var mellom 18-20 elever per lærer, avhengig av skoletrinn. Høyres begrunnelse for å stemme ned forslaget var at det ville kreve uansvarlig pengebruk, fordi det ikke er entydige forskningsresultater som viser at lærertetthet har dokumentert effekt for kvaliteten i skolen. Partiet ville heller jobbe for å «gjøre landets beste lærere enda bedre». Høyre har et forklaringsproblem, mener Rødt-politiker Reza Rezaee. Han mener satsningen på lærertetthet på utvalgte enkeltskoler som Haugerud viser at det er god grunn til å stille spørsmålstegn ved partiets nedprioritering av lærertetthet i skolepolitikken i Oslo.

–Byrådene er gode på høyrepolitikk og gjør en god jobb for å ideologisere skolepolitikken. De sulteforer de fleste skolene. Samtidig bruker de ressurser på enkelte skoler som fungerer som reklame for dem. Men de kan ikke reparere her og der, sier Rezaee.

Rezaee vil være forsiktig med å stemple en skole som villige brikker i Høyres spill om skolepolitikken, men mener at det er et paradoks at Høyre trekker frem en skole som Haugerud som en suksesshistorie, og samtidig ikke snakker om at skolen har fått ekstrabevilgninger på over ti millioner, i tillegg til øremerkede midler for å ansette ekstra lærere. Samtidig hevder partiet at det ikke er riktig å bruke pengene som skal til for å sette en grense for lærertettheten i Oslo – men at man heller bør gjøre lærerne bedre.

–Høyre må gi en forklaring her. De velger seg enkelte skoler og satser spesielt på dem, og lager en «reklame» for å bortforklare den manglende satsningen på Oslo-skolen. Det er en bevisst strategi for dem.

— Det avslører deres argumentasjon om at skolen ikke trenger flere lærere. Skolene trenger økte ressurser.

LES OGSÅ: Høyre sier nei til flere lærere i Oslo-skolen

-Satser på lærertetthet
Byråd for utdanning, Anniken Hauglie er ikke enige i at Høyre ikke satser på lærertetthet i hele Oslo-skolen.

–I 2014 har Osloskolene prioritert å øke antall årsverk. I fjor økte dette med 4,5 prosent i forhold til 2013. Elevtallsveksten var 2,2 prosent lavere i 2014 enn i 2013, dvs. det ble flere ansatte enn elever i Osloskolen i fjor. Veksten i antall årsverk har primært kommet i grunnskolen og aktivitetsskolen, hvor elevtallsveksten er størst.

Hun sier at grunnen til at partiet ikke vil innføre en felles norm for antall elever og lærer er at skolene må få valgfrihet til å styre etter sine egne behov:

–Skolene har ulike behov, og det er lite hensiktsmessig å lage en fast og felles norm for lærertetthet. Skolene har stor frihet til å disponerer ressursene slik de mener er best ut i fra lokale behov.

Hun vil trekke frem den statlige bevilgning til økt lærertetthet for de minste barna i Oslo-skolen.

–Etter budsjettforliket på Stortinget mellom de borgerlige partiene, er det nå bevilget ca 58 millioner kroner pr år til å øke lærertettheten for 1.-4. trinn. Pengene fordeles i disse dager.

Rezaee er ikke enig i byrådens positive beskrivelse av utviklingen i Oslo-skolen. Han vil likevel gi partiet ros.

–Høyre skal ha ros for at de er så ideologiserte. Skolene i Oslo får en stadig trangere økonomi, som også rammer lærerdekningen. Så foreslår de privatisering. Politikken i Oslo er en del av partiets nasjonale politikk på utdanning.

Han påpeker at lærerne selv har et ønske om å få en maksgrense for lærertettheten. Han savner et sterkere engasjement fra fagforeningene:

–Jeg savner mer bråk fra Utdanningsforbundet. De burde ha mobilisert mer nå. Fagforeningene burde si fra.

LES OGSÅ: -Pappa, i dag var det tre barn som begynte å gråte i klassen

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på –Høyre sulteforer og forskjellsbehandler Oslo-skoler

 1. AvatarJørn Damslora // 2015-05-29 kl 21:56 //

  Jeg tok en liten titt på skoleporten.udir.no for å sjekke lærertettheten på skolene.

  Jeg gjorde et kjapt søk på skoler på H i Oslo og fant 5 skoler med 8.kl – 10.kl. Elevtall, lærertall og kontaktlærertall følger under:

  Haugenstua: 386 41 28
  Haugerud: 421 42 32
  Hauketo: 317 35 18
  Holmlia: 329 36 17
  Hovseter: 609 57 43

  Kan noen være så snill å forklare meg hva jeg ikke har forstått? Kan jeg ikke ta elevtall delt på lærere for å finne ut lærertetthet? Er ikke skoleportalen til å stole på når det kommer til lærertetthet? Jeg forstår virkelig ikke dette jeg.

Kommentarfeltet er lukket.