Vestbredden i Hausmannsgate blir ikke tatt ut av salgsprosessen

Foto: Ann Baekken

Innbyggerintitiativet for å stoppe salget av Hausmannsgate 40 som en del av Hausmania-pakken falt på bystyremøtet i går. Behandlingen av initiativet reiser spørsmål om idealet om brukermedvirkning har blitt en tom frase.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Ingrid Kvamme Fredriksen

En slukøret forsamling forlot salen etter at politikerne i rekordfart hadde diskutert og tatt stilling til innbyggerinitiativet. Initiativet har samlet 600 underskrifter for å «Trekke samvirket Vestbredden Vel Vel ut av salgspakken», og også har fått støtte av Leieboerforeningen. Beboerne og støttespillere til Hausmannsgate 40, bedre kjent som Vestbredden, møtte opp på bystyremøte for å vise at de fantes, og at politikerne må lytte til innbyggerinitiativet.

Selv om beboerne opptrådte respektfullt, og satt stille og fulgte med, ble de ikke møtt med respekt. Saken deres var en egen sak på dagsordenen, likevel trodde Carl I. Hagen (Frp) at de var aktivister fra Stensbergparken, som ble diskutert tidlig i spørretimen, og vitset med at politiet burde rykke ut der nå som alle var på møtet. Beboerne, som for lengst har blitt anerkjent som brukere og samarbeidspartnere under arbeidet med videreutviklingen av Hausmania-kvartalet, måtte igjen finne seg i å bli kalt «okkupanter» av politikere når saken deres ble diskutert, mange timer senere.

Spill for galleriet
«Innbyggerinitiativet om å dra Vestbredden Vel Vel ut av Hausmania-salgspakken ble nedstemt, det tok hele seks minutter å komme fram til, derimot brukte de nærmere 20 min på å diskutere Harry Hole og Pippi Langstrømpe» slo Boligaksjonen sarkastisk fast på sine Facebooksider. Under publiserte de et bilde av en politiker som la kabal. Beboerne på Vestbredden hadde mobilisert et tjuetalls folk opp på galleriet i bystyresalen. De følte at det bofellesskapets skjebne ble tatt lett på av politikerne.

— Det er tydelig at de ikke hørte etter, noen satt på Facebook, eller spilte kabal. For meg virket det som om de allerede hadde bestemt seg. De bryr seg ikke om menneskene som kommer imellom planene de har lagt, sier Tone Espedal, en av beboerne på Vestbredden.

En annen beboer, Kjetil Velo, var også lite imponert. Han mener det bare har handlet om å presse salget igjennom.

–De går ikke i dybden på noe. Byrådet har sin politikk, som vil si kontinuerlig privatisering av byen vår. Selv om det i dette tilfellet bryter med reguleringsplanen.

Ingen av dem var overrasket over utfallet av møtet.

— Vi hadde ikke så mye håp. Vi vet hvordan bystyret er sammensatt og har vært med på politiske møter i mange år, sier Espedal.

LES OGSÅ: Hausmania-kvartalet kan bli økologisk oase

Brukermedvirkning sentralt
En av opposisjonspolitikerne som uttrykte støtte til saken til deres på bystyremøtet var SVs Ivar Johansen. Han kom med skarp kritikk av den politiske prosessen rundt salget av Hausmania-kvartalet:

— Politikk og samfunnsliv preges av honnørord som brukermedvirkning. Men hva mener byrådet med brukermedvirkning? Et minstekrav må være at brukerne spørres og får medvirke, sa han.

Johansen mener salgsprosessen har vært i strid med vedtaket i reguleringsplanen om et byøkologisk prosjekt med sterk brukermedvirkning. Brukerne av Hausmannsgate 40 har ikke blitt hørt før man bestemte seg for å selge huset de bor i.

— Brukerne i dette tilfellet er jo beboerne. De opplever at en dag står boligen deres til salgs i avisen. Det synes jeg er alt annet enn en medvirkningsprosess, sier Johansen til Radikal Portal.

Prospektet hadde klare premisser for hvordan ting skulle gjøres, og det var naturlig at beboerne skulle være med i prosessen fremover, mener han. Han mener det er mye som er uklart i salgsdokumentene, og er usikker på hvordan en kjøper vil tolke og forholde seg til kravet om brukermedvirkning.

— Slik det opprinnelig var formulert var det klart brukermedvirkning betydde medvirkning fra de som bodde der. Men i nå er det åpent om en kjøper skal tolke brukermedvirkning som medvirkning fra de som bor der nå eller fremtidige brukere, sier Johansen.

–Det kan komme en kjøper med mye velvilje som vil spørre beboerne hva de ønsker. Men det handler til syvende og sist om hva vedkommende vil gjøre. Kjøperen kan likevel komme til å kaste dem ut.

LES OGSÅ: Varsler kamp mot salg av Hausmania-kvartalet

Stolt av utviklingen
Det lyktes ikke Radikal Portal å få en kommentar fra byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H). Under bystyremøtet fortalte han at han var stolt av den positive utviklingen som har skjedd rundt Akerselva de siste årene, og ser lyst på fremtiden for området.

–Akerselva miljøpark har blitt et av de store attraksjonene i byen. Vulkan er en stor del av grunnen til dette. Vi ønsker å utvikle den siste delen av området på samme positive måte.

Han understreket at kommunen vil selge alt med unntak av Kulturhuset Hausmania.

— Regulering skal skje uavhengig av eierskap. Miljøstandarden blir satt høyt, i tillegg til brukermedvirkningen. H40 kan ikke tas ut av salgsprosessen fordi den skal være transparent og lik for alle som deltar i den.

Det fikk bystyrerepresentant Harald Nissen (MDG) til å reagere.

–Likhetsprisippet er ikke mye verdt hvis det bare omfatter investorer med mye penger. Er det noe Oslo trenger er det eksperimentering med andre måter å bo på.

Også Ivar Johansen er opptatt av at bokollektivet representerer et kreativt mangfold som Oslo trenger. Uansett endelig utfall av salgsprosessen håper han at prosesser som dette vil tvinge frem en endring i hvordan Oslo kommune tenker om boligpolitikken sin.
–Vi må tenke gjennom mangfold og byøkologiske prinsipper. Oslo er ikke en mangfoldig by når det gjelder å inkludere folk som ikke har råd til høye leiepriser. Det er de store boligprodusentene som regulerer og styrer byplanleggingen nå, ikke politikerne. Vi trenger en større og mer levende diskusjon rundt dette. Alternative boligprosjekter er nødvendig. I dag er det ikke plass for de som ikke er A4, sier han.

LES OGSÅ: Byrådet vil ikke dele opp Hausmania-salget

Ikke okkupanter
Beboerne på Vestbredden har vært aktive medspillere i å utvikle sin del av området som New York Times nylig omtalte som «Scandi cool». Beboerne er ikke en tvil om at de utgjør en del av den mangfoldige kulturelle sjelen til området rundt Akerselva, med jevnlige konserter og kulturarrangementer, beboere som overnatter hos dem fra hele verden, og en spesielle demokratiske og inkluderende boform. De har også vært aktive deltagere i utarbeidelsen av reguleringsplanen for kvartalet for åtte år siden. Også i salgsprosessen har de forsøkt å være aktive medspillere, selv om politikerne har holdt dem utenfor.

— Vi var på et møte i finanskomiteen og hadde en 20 minutter lang powerpointpresentasjon, og hadde med en uttalelse fra innbyggerinitiativet. Politikerne virket uinformerte, de så ikke ut til å ha lest sakspapirene.

Beboerne reagerer på at reguleringsplanen de ble enige om nå blir overkjørt.

— I reguleringsplanen står det svart på hvitt at kvartalet skal behandles som en helhet. I følge den kan de ikke behandle oss og kulturhuset Hausmania forskjellig, sier Espedal.

Hun er oppgitt over at statusen deres som brukere og beboere blir dratt i tvil.

— Oslo kommune har akseptert oss som brukere. Nå snakker noen politikere om okkupantene. Men vi har vært anerkjent som brukere og beboere hele veien.

Johansen reagerer også på at beboerne på Vestbredden ble omtalt som «okkupanter» i bystyresalen. Ord er viktige i denne og lignende saker, mener han:

–Det er forsøk på å stemple en gruppe vi har akseptert som beboere. De har tatt ansvar for bygget gjennom brannsikkerhet og vedlikehold som f.eks. hindrer sopp og råteangrep.

Han påpeker at det er klart kritikkverdig at kommunen lar bygg forfalle. På bystyremøtet ble det også andre bygg kommunen har latt forfalle diskutert. I det forfalte praktbygget i Stensparken har aktivister pusset opp og begynt arbeidet for å starte kulturhus, men en utkastelse er trolig like rundt hjørnet. Biermannsgate 6 har stått tom i seks år. I mellomtiden har bydel Sagene gitt uttrykk for et sterkt ønske om å ta over, men bystyret vedtok likevel å selge. Johansen påpekte i bystyremøtet tendensen til at kommunen lar bygninger forfalle og ikke lar befolkning som ønsker å ta dem i bruk gjøre det, men i stedet selger til spottpris til kommersielle aktører. Han er opprørt over praksisen.

–Å la et kommunalt bygg forfalle er en tjenesteforsømmelse og burde vært straffbart. Jeg synes det er verre enn å okkupere.

LES OGSÅ: Okkupanter vil forvandle forfallen rønne til kulturhus

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Vestbredden i Hausmannsgate blir ikke tatt ut av salgsprosessen

  1. AvatarOle Pedersen // 2015-05-21 kl 21:15 //

    Her kan man lese om arbeidet beboerne i Hausmannsgate 40 har lagt ned i løpet av årene.

    https://www.oslo.kommune.no/dok/Vedlegg/2015_04/1096920_1_1.PDF

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Historikk over salgsframstøtet av Vestbredden |

Kommentarfeltet er lukket.