Oslo vil ta imot 811 syriske flyktninger i 2015

Fra Aleppo i Syria. Foto: Basma

Oslo bystyre vil vise vei for resten av landet og sier ja til å ta imot 811 syriske flyktninger i 2015. Flere av opposisjonspartiene mente at antallet er for lite.

Nyhet
Om Nyhet (718 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Christian Boger

Onsdagens debatt om mottak av syriske flyktninger i bystyret kan best beskrives som en politisk øvelse i å overgå hverandre i solidaritet med flyktningene fra Syria. Her stod alle parter, med unntak av Fremskrittspartiet, side om side når det gjaldt å forsikre om at Oslo er klare til å ta sin del av ansvaret for å være med på å løse den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Bystyrets ga regjeringen positivt svar på at de var klare til å ta i mot 811 syriske flyktninger, ved siden av andre kvoteflyktninger i 2015. Her skiller Oslo seg fra de fleste av landets øvrige kommuner, som har stilt seg tvilende til om de kan til ta sin andel hvis Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktninger.

— Med dette vedtaket fortsetter vi nå den lange tradisjonen Oslo har med med å hjelpe flyktninger og andre i nød, sa byrådsleder Stian Berger Røsland (H) på bystyremøtet.

LES OGSÅ: Vil Frps landsmøte hjelpe folk der de er?

— En gledens dag
Det manglet ikke på lovprisninger og store ord fra rådhusets talerstol under debatten. Særlig merkbart var engasjementet fra bystyrerepresentanter som selv har kommet til Norge som innvandrere. Med unntak av Frps Carl I. Hagen, som fryktet økt tilstrømming på grunn av familiegjenforening og mente det var best å hjelpe flyktningene der de er, var alle talere positive til regjeringens forslag. Arbeiderpartiets Elvis Chi Nwosu var en av de som mente dette var en stor dag for kommunen og de syriske flyktningene som nå kan få et nytt hjem.

— Dette er en gledens dag. Flyktninger og innvandrere har bare vært en berikelse for denne byen og gjort den til en mer spennende by å bo i.

Venstres Audun Rødningsby påpekte at det er viktig at Norge og hver enkelt kommune og tar ansvar for å avhjelpe flyktningkrisen.

— Disse flyktningene kan i det store og hele ikke få den hjelpen de trenger i sine nærområder. Derfor er det svært gledelig at vi nå tar et ansvar og gjør det vi kan for å hjelpe disse til å få en trygg framtid.

LES OGSÅ: Sviket mot det syriske folk

Ønsker større innsats fra Oslo
Den sikkerhetspolitiske og humanitære krisen i Syria har nå skapt verdens største flyktningutfordring siden andre verdenskrig. I følge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er vel 11 millioner syrere på flukt. I tillegg er vel 4 millioner internt fordrevet. Det store antallet flyktninger, og verdenssamfunnets somling med å finne en løsning for dem, har skapt en uholdbar situasjon for både flyktningene og Syrias naboland. Den siste oversikten fra UNHCR viser at man må finne et nytt land å dra til for 34 prosent av flyktningene.

Sett i forhold til dette mente SV, Rødt og Miljøpartiet de Grønne i bystyret at Oslos aksept av 811 syrikske flyktninger er for lite i forhold til den utfordringen man nå står overfor. Forslaget betyr at byen tar imot 291 flyktninger flere enn bystyret har vedtatt tidligere for 2015. 

— Når vi ser hvor alvorlig denne krisen er må vi som nasjon være beredt til å ta i mot et betydelig større antall syriske flyktninger enn hva vi gjør i dag, sier gruppeleder for Rødt, Bjørnar Moxnes.

Han fikk støtte av SV-representant, Gülay Kutal, som mente Norges har råd til en mye større innsats for flyktningene enn hva som er tilfellet i dag.

— Å ta i mot 10.000 flyktninger koster det samme som tre jagerfly som kan brukes til å bombe de samme flyktningene.

Miljøpartiet De Grønnes Harald Nissen mente tallet Oslo har sagt ja til å ta i mot er for lavt i forhold til dagens situasjon.

— Slik situasjonen er i dag er tallet vi i dag har sagt ja til for lavt. Tar vi en titt tilbake til hvordan ting ble gjort under Bosnia-konflikten, hvor vi tok i mot adskillig flere, håper jeg det kan være mulig å få til noe lignende i dag, sier han.

Han foreslo at Oslo kunne ta i bruk kommunale bygninger som sto tomme, slik byen gjorde på 90-tallet da Norge ga kollektiv beskyttelse til bosnierne.

— Det er nå viktig at vi viser raushet overfor disse flyktningene og det står mer på viljen enn evner når det gjelder hvor mange vi kan motta.

Rødt og MDG fremmet forslag om at Oslo skulle si seg villig til å ta imot rundt 1200 flyktninger i 2015. Tallet var basert på Amnesty Internationals anmodning om å ta imot en flyktning per 1000 innbyggere, og det at Oslo utgjør 10 prosent av landets befolkning og dermed bør ta imot en større andel av 10.000 flyktninger. Forslaget fikk støtte av SV, men falt.

LES OGSÅ: Maner til opprør mot korrupsjon i Oslo kommune

Vil ha felles kommunal dugnad
Utfordringen med bosetting av flyktninger i norske kommuner skyldes ikke bare strømmen av flyktninger fra Syria. På mottak over hele landet sitter vel 5000 flyktninger som venter på å bli bosatt i en norsk kommune. Av disse er over 700 mindreårige barn. Dette var også en av utfordringene regjeringen ba Oslo svare på hvordan de kunne løse. Gruppeleder for SV og ordførerkandidat Marianne Borgen ønsket at Oslo skal en ledende rolle i arbeidet for å få bosatt disse.

— I tillegg til å yte hjelp til de syriske flyktningene er det også viktig å få bosatt de som allerede sitter i norske mottak og som gjerne har sittet der i mange år. Derfor ønsker jeg at ordføreren tar initiativ til at det kalles inn til en nasjonal ordførerkonferanse for å finne løsninger på problemet med å bosette disse flyktningene.

SVs forslag om dette fikk med seg stemmene til Rødt og MDG, men fikk ikke flertall i bystyret onsdag. Borgen understreket at SV uansett vil jobbe for at Oslo kan ta en ledende rolle i arbeidet for å sikre at norske kommuner tar ansvar for å få løst problemene man i dag ser med å få bosatt flyktninger som allerede har kommet til Norge.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.