Færseth hvitvasker høyreekstreme drap i Ukraina

Foto: Aimaina Khikari

Kvinner, en mindreårig og pensjonister døde i brannen, mens de ble forhindret å flykte av væpnede grupper på utsiden. Likevel har Færseths som mål å henge ut de som har kalt brannen en massakre.

Joakim Møllersen
Om Joakim Møllersen (176 artikler)
Joakim Møllersen er redaktør for Radikal Portal.

Skribenten John Færseth ytret seg nylig kritisk til en kommentar jeg skrev på Radikal Portal om massakren i fagforeningshuset i Odessa, hvor 42 mennesker ble drept 2. mai i fjor.

Kvinner, en mindreårig og pensjonister døde i brannen, mens de ble forhindret å flykte av væpnede grupper på utsiden. Likevel har Færseths artikkel som hovedmål å henge ut de som har kalt brannen en massakre. Han har undersøkt og hevder å vite hva som skjedde, men forklaringen hans er full av feil og mangler.

Færseth refererer to rapporter: én skrevet av FNs høykommissær for flyktninger, den andre av en granskingsgruppe fra Odessa, og han mener nå at han vet hva som fant sted den skjebnesvangre dagen for drøyt ett år siden.

LES OGSÅ: Drap, undertrykking og mediesensur av opposisjonen i Ukraina. Hvorfor så stille fra Norge?

«Den uavhengige granskingsgruppa»
Færseth setter stor lit til 2. mai-gruppa som han omtaler som «en uavhengig granskingsgruppe». «Jeg vet ikke hvordan de er utvalgt, men de er uavhengige og for det meste fagfolk, toksikologer og andre», sier Færseth på Facebook.

På hjemmesiden til 2. mai-gruppa opplyses det om at de startet opp etter initiativ av Igor Palitsja, som er guvernør i Odessa. Det har han vært siden 6. mai 2014 – fire dager etter brannen – da han ble utnevnt til stillingen (ikke valgt) av president Petro Porosjenkos forgjenger og partifelle av daværende og nåværende statsminister. Relevant å vite om Palitsja, er at han pleier tette bånd til Igor Kolomojskij. Kolomojskij blir ofte nevnt som den største økonomiske bidragsyteren til den nazistiske Azovbataljonen og andre såkalte frivillighetsbataljoner som kjemper sammen med den ukrainske sentralregjeringas styrker i Øst-Ukraina.

I motsetning til hva Færseth påstår er ikke gruppa «for det meste fagfolk», den består for det meste av journalister som teller seks av de 14 medlemmene som blir nevnt ved navn. I tillegg kommer en PR-ekspert, tre med militær bakgrunn, to videoteknikere, en toksikolog og en biokjemiker.

På sin facebookside deler gruppa lenker til en side som driver rein krigspropaganda til fordel for sentralregjeringas styrker og deres allierte. De er fiendtlige mot Russland (som ikke har noe med brannen å gjøre), men retter lite kritikk mot sentralregjeringa i Kiev. Det kan man kanskje heller ikke forvente når personen som har starta gruppa selv er utnevnt av landets daværende president som nå selv er sikkerhetssjef i landet, utnevnt av nåværende president. Når man i tillegg vet at den paramilitære grupperingen Pravij Sektor som deltok i angrepet på fagforeningsbygget nå har sin leder ansatt som rådgiver for landets væpnede styrker, er det ytterligere årsak til å sette spørsmålstegn ved deres nøytralitet.

LES OGSÅ: Ukraina, der revolusjonen seiret og revolusjonen uteble

Resultatene til 2. mai-gruppa
Det skal sies at sammensetningen ikke er ensidig og regimekritiske stemmer inkluderes. Jurij Tkatsjev er redaktør for Odessa-avisa Timer og sitter i granskingskomisjonen. Han kaller i et intervju med Aftonbladet mordbrannen for en massakre.

Færseth forteller at 2. mai-gruppa har kommet fram til at ingen av de omkomne døde av skuddskader eller annen fysisk vold, bare av brann-, røyk- og fallskader. I en artikkel på hjemmesida til gruppa, fra mars, viser det seg at ukrainske myndigheter nekter gruppa adgang til obduksjonsrapportene. I det nevnte Aftonbladet-intervjuet bekrefter Tkatsjev at de ikke har fått tak i de rettmedisinske dokumentene. Hva en slik konklusjon baserer ser på er dermed uklart.

Feil om de drepte
Om antallet drepte skriver Færseth at «32 prorussiske separatister mistet livet i en brann» og at «32 av forsvarerne var døde før dramaet var over». Om Færseth har talt separatistene for seg og ikke har ønsket å nevne de andre som ble drept eller om han rett og slett bruker feil tall er uvisst.

2. mai-gruppa meddeler på sine hjemmesider at 34 mennesker døde i brannen mens åtte mennesker falt i døden i flukt fra flammene. FN-rapporten kommer også fram til at 42 mennesker døde som resultat av brannen. Fordelingen er noe annerledes, da de mener 32 døde i bygget mens ti omkom etter å ha hoppet ut av fagforeningshuset som sto i brann. Tallet 32 er enda rarere med tanke på at Færseth tidligere har vært kategorisk på at «det som er sikkert er at minst 46 mennesker mistet livet i brannen».

Færseth mener Aslak Storaker (som flere ganger har skrevet om Ukraina på Radikal Portal) har dummet seg ut fordi han har «hevdet at et medlem av den kommunistiske gruppa Borotba ble drept av mobben etter å ha hoppet ut av bygningen». Dette er en underlig kritikk siden Færseth selv skriver i kommentarfeltet under artikkelen Kremls klakkører: «Et medlem av den prorussiske marxistiske organisasjonen «Borotba» ser også ut til å ha blitt drept av proukrainske demonstranter etter å ha hoppet ut». Den omtalte FN-rapporten forteller om troverdige kilder som beretter at folk som flyktet fra brannen ble banket opp av angripere på utsida.

Bare nasjonalister?
Færseth beskriver Pravij Sektor som «ikke egentlig høyreekstreme», men heller nasjonalistiske. Fotballsupporterne mener han er «sterkt nasjonalistiske». Noen han unngår å sette adjektiv på er «selvforsvarsstyrkene» (i motsetning til FN-rapporten og 2. mai-rapporten ser ikke Færseth noen grunn til å bruke hermetegn).

Pravij Sektor er en paramilitær styrke med en politisk fløy. De er satt sammen av en rekke høyreekstreme grupper, som de nazistiske organisasjonene Social-National Assembly og Patriot of Ukraine, i tillegg til fascistiske UNA-UNSO med flere. Gjengen til de «sterkt nasjonalistiske» tilreisende fotballsupporterne blir nærmere beskrevet i en BBC-artikkel: 2.000 Metallist-tilhengere som roper Sieg Heil med tilhørende nazisalutt i tillegg til at de banker opp egne supportere som er mørkhudede, er blant funnene til den britiske statskanalen.

«Selvforsvarsstyrkene» er selvoppnevnte væpnede grupper, ofte høyreekstreme, som tar loven i egne hender.
Mens brannen herjet og folk døde på innsiden sang høyreekstremister den ukrainske nasjonalsangen på utsiden og ropte «brenn, coloradobiller, brenn», ifølge New York Times. Coloradobiller er en dehumaniserende betegnelse på de russisk-ukrainske motstanderne av sentralregjeringa. Høyreekstreme symboler tilhørende østukrainske bevegelser ble sprayet på bygningen.

At Færseth ønsker å bagatellisere disse gruppene er leit og bidrar til å dekke over Ukrainas problemer, heller enn å opplyse om dem.

LES OGSÅ: En personlig (farget) rapport fra Ukraina

Skeiv framstilling
John Færseths argumentasjon baserer seg på å sette de han har bestemt seg for å være slemme i et så dårlig lys som mulig. Delegitimeringen av de drepte anti-Majdan-aktivistene starter tidlig. Det fantes ikoner og stalinbilder i protestleiren, må vite. I tillegg føler Færseth at det er viktig å understreke at det var mange pensjonister blant anti-Majdan, mens motparten var yngre. I sin jakt på å sverte de døde og deres kamerater føler han teksten blir tilført noe ekstra ved å kalle bygget de brente inne i «stalinistisk».

Hele historien Færseth forteller forsøker å framstille anti-Majdan som den fæle gruppa. De gamle, stalinistiske, putinvennlige, russisk-ortodokse aktivistene var simpelthen mindre sympatiske enn nasjonalister som «viftet med ukrainske flagg, holdt taler og [sang] patriotiske sanger» mens de ble beskyttet av «selvforsvarsstyrker» og Pravij Sektor. På tross av at FN-rapporten ikke finner grunn til å konkludere, mener Færseth det var anti-Majdan som gikk til angrep. De to rapportene vektlegger at begge grupperingene var bevæpnet, men Færseth vil gjerne framstille den ene gruppa som hakket verre.

Færseth skriver at Pravij Sektor var sinte og ville ta igjen etter sammenstøtet tidligere på dagen og gikk mot teltleiren ved fagforeningshuset. FN-rapporten forteller at både demonstranter som hadde gått for å konfrontere pro-Majdan og andre som protesterte i teltleiren søkte tilflukt («take refuge») i fagforeningshuset.

Definisjonen på en massakre er ifølge bokmålsordboka «myrderi av flere (vergeløse) mennesker på en gang». Det er ingen tvil om at det var kamper mellom to grupper, både under marsjen til Pravij Sektor, «selvforsvarsgruppene» og fotballsupporterne, og seinere når høyreekstremistene dro til protestleiren og fagforeningshuset og drepte 42 mennesker. Det kan imidlertid heller ikke være noen tvil om at flere vergeløse mennesker ble drept på en gang. Folk ble sperret inne i det brennende bygget og angrepet når de flyktet. Pensjonister, syv kvinner og en mindreårig mistet livet i brannen. Hvorfor synes Færseth det er viktig ikke å kalle dette en massakre?

LES OGSÅ: John Færseth, du må undersøke! En gjennomgang av Borotba

Hva sier dette om Ukraina?
Langt verre enn at John Færseth forsøker å henge ut de som ikke deler hans underlige virkelighetsoppfatning er hva alt dette sier om Ukrainas tilstand. Parlamentsmedlem for regjeringspartiet Det radikale parti feirer årsdagen i stedet for å sørge. På Facebook deler han en plakat med automatvåpen, molotovcocktails, grilling av coloradobiller og et bilde av fagforeningshuset i bakgrunnen med påskriften «jeg er stolt».

Tross sine feil og mangler har 2.mai-gruppas arbeid blitt sabotert av myndighetene, som har bidratt til å hindre at sannheten om hendelsene skal bli kjent. Uansett hvilket politisk ståsted de drepte hadde er det ingenting som kan rettferdiggjøre det som ble gjort mot dem. Over et år seinere, har ukrainske myndigheter ennå ikke etterforsket drapene skikkelig, og morderne er ikke dømt.

Det er imidlertid ikke overraskende når en ser på hva som skjer ellers i Ukraina. Drapene på Majdanplassen har heller ikke blitt etterforsket på en tilfredsstillende måte. Kommunistpartiet er på vei til å bli bannlyst fullstendig og kommunistsymboler ble nylig ulovliggjort. Oleg Liasjko, partilederen for et av regjeringspartiene, drev tortur for åpent kamera før han ble valgt, men trenger ikke frykte straffeforfølgelse. Den nazistiske Azovbataljonen er akseptert av sentralregjeringen og ligger nå under innenriksdepartementet. I stedet for å straffeforfølge Dmitro Jarosj eller andre fra Pravij Sektor tas han heller inn som rådgiver for de væpnede styrkene. Samtidig får hyllestene av ukrainske fascister som kjempet side om side med Hitlers styrker under andre verdenskrig et stadig mer offisielt preg.

Det må naturligvis tas med i betraktningen at Ukraina er i en svært presset situasjon. Russland annekterte Krim ulovlig for over et år siden og støtter, i strid med internasjonal lov, separatistene i Øst-Ukraina. Sentralregjeringen har imidlertid ikke gjort ting enklere for sin egen befolkning ved å bombe sivile områder og sette nazister inn mot byer i eget land.

Norge har støttet fascister og torturister
Samtidig som EU og IMF tyner Hellas og har tvunget landet inn i en humanitær krise sendes penger villig vekk til Ukrainas krigsøkonomi. USA, EU og Norge støttet et kupp i Kiev i februar i fjor og har hele veien ført en konfrontasjonslinje. Norge støttet overgangsregjeringen, hvor et fascistparti var én av to koalisjonspartnere. Norge fortsetter støtten selv om et av regjeringspartiene ledes av en torturist. Nazibataljoner og en nazist som politisjef i Kiev ser heller ikke ut til å stagge lysten til å stå sammen med makthaverne i Ukraina. USA støttet ukrainsk opposisjon med fem milliarder dollar over to tiår og stilte seg helhjertet bak demonstrantenes krav om at landets president skulle gå av før det skjedde. EU støttet også ukrainsk opposisjon. Dagens situasjon er noe Vesten har vært med på å skape.

LES OGSÅ: IMF vil finansiere Ukrainas krigsøkonomi

Norge har vært med på boikotter, samt militær og økonomisk støtte. Det er på tide at konfrontasjon og krig settes til side til fordel for en fredelig løsning. Dette gjelder både den ukrainske regjeringen, Russland og Vesten. Som situasjonen er nå er det hatet og splittelsen som vinner fram. Den økonomiske og sosiale krisen, brakt fram av årevis med korrupsjon og vanstyre, fulgt opp og forverret av en unødvendig krig, legger forholdene til rette for undertrykking, motsetninger og fascisme, og fascismens foretrukne uttrykksform er vold.

Vi har skapt situasjon hvor vestlige ledere unnskylder og bortforklarer nazisme i Europa. Vi har vært der før, har allerede gjort disse feilene og trenger ikke gå ned den samme stien igjen.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

5 kommentarer på Færseth hvitvasker høyreekstreme drap i Ukraina

 1. Et viktig poeng er hvordan denne massaker blir oppfattet internt i Ukraina, og spesielt i Øst-Ukraina.
  Denne massaker var visstnok en av de mest sentrale hendelser som utløste opprøret i Øst-Ukraina (i tillegg til også andre hendelser slik som feks vedtak om forbud mot russisk språk og at president Janukovitsj måtte flykte).

  Det som har skjedd i Ukraina er ganske finurlig. Et slags lavintensitets statskupp. Nazi-militser utfører de overgrep som er tilstrekkelig for å utløse motreaksjoner fra opprørsgrupper i Øst-Ukraina. Dermed får man satt igang en dynamikk og en eskalering av konflikten internt i landet, noe som over tid kan styrke nazi-militsens posisjon både militært og politisk. Dessuten involverer konflikten også russiske frivillige og våpenstøtte fra Russland og USA, noe som skaper frykt både i øst og vest. Man kan ha mistanke om at både nazi-militsen og USA ønsker konflikten velkommen. Nazi-militsen ønsker konflikt/borgerkrig for å styrke sin egen posisjon internt i Ukraina. USA ønsker konflikt mellom Ukraina og Russland for å få til brudd mellom EU og Russland, og ønsker trolig også å fremprovosere opprør og regimeskifte i Russland og til slutt oppsplitting av Russland (splitt og hersk).

  Det brenner under føttene til USA, dollar-regimet går mot slutten og USA gjør hva som helst for å opprettholde sin dominans.

 2. AvatarJoakim Moellersen // 2015-05-16 kl 09:43 //

  Jeg har retta opp en feil i artikkelen. Jeg skreiv at Palitsja blei utnevnt av Porosjenko hvilket er feil og derfor endra.

  • AvatarJoakim Moellersen // 2015-05-19 kl 11:31 //

   Og «ti år» er endret til «to tiår» hva gjelder den amerikanske støtten til ukrainsk opposisjon. Har skrevet om dette før og omtalt det korrekt så dette var klønete og slurvete. Beklager det og lover bedring.

 3. AvatarNordisk stolthet1 // 2015-05-17 kl 20:31 //

  Radikal Portal er en søppelside av dimensjoner. Forbanna venstreekstrem pøbel nettside, og en stor stor skam for fedrelandet!!

 4. AvatarLeif Stian Leffi Svendsen // 2015-05-19 kl 13:21 //

  3.25 – 3.30 ADVARSEL: Sterke bilder. https://www.youtube.com/watch?v=ScqpfFyiBOE

Kommentarfeltet er lukket.