Til Osvald-gruppa – takk for kampen dere førte for vår frihet

Fra avdukingen av minnesmerket over Osvald-gruppa i Oslo 1.mai 2015. Foto: Christian Vassdal

I år er det 75 år siden landet ble okkupert av tyske styrker. I dag er det 70 år siden frigjøringen fra den tyske okkupasjonen.

Rolf Jørgensen
Om Rolf Jørgensen (1 artikler)
Rolf Jørgensen er forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (LO).

Kampen Osvald-gruppa førte var en heroisk motstandskamp. Det var sabotasjeaksjoner mot jernbane, industri og viktige samfunnsfunksjoner. Men også oppdrag gitt av hjemmefronten.

Under krigen gjennomførte Osvald gruppa over femten aksjoner rettet mot jernbanen og jernbanestasjoner. Jernbanen var helt avgjørende for at naziokkupantene skulle få fram forsyninger og troppetransporter. Derfor ble jernbanen viktig for tyskerne og det var viktig for motstandskampen å ødelegge tyskernes infrastruktur.

Jernbanefolk i Norge deltok aktivt i motstandskampen under andre verdenskrig.

Og mange jernbanearbeidere var med i sabotasjeaksjonene mot jernbanen. De deltok aktivt som sabotører, og som jernbanearbeidere hadde de gode kunnskaper om hvordan å ramme fienden best mulig.

Ikke minst satt jernbanefolk inne med kunnskap om hvordan sivile i minst mulig grad skulle rammes av disse anslagene mot okkupantmakta.

Jernbanearbeidere deltok på mange nivå i motstandskampen, fra å transportere illegale aviser og utstyr på lokomotiver og i togene, til aktivt å delta i sabotasjeaksjoner og væpna kamp.

LES OGSÅ: Vi har ikke lov til å glemme Osvald-gruppens innsats

Jernbaneansatte ble forsøkt innrulla i NS og det ble gjort forsøk på å nazifisere hele jernbanen. Det lykkes ikke.

Men det er skammelig at det fantes ledere i NSB som gikk fiendens ærend og som aktivt brukte krigsfanger fra Sovjetunionen og Jugoslavia som slavearbeidere på jernbaneanlegg. Dette var menn som hadde sloss mot nazismen og mot okkupanter, og som på en brutal måte var blitt offer for nazistenes forbrytelser.

Det at NSB ble brukt av okkupantene, at det fantes ledere i NSB som lot seg bruke, fordømmer vi skarpt. Men det breie lag av jernbanearbeidere og NSB-ansatte var patriotiske nordmenn, og mange var motstandsfolk.

Dette viser at kampen mot fascismen også er et klassespørsmål.

Vi sier aldri mer 9. april.

Med det mener jeg at vi aldri må godta at fascismen igjen får makt. Det flotte minnesmerket over Osvald gruppa og falne NSB-ansatte minner oss om våre historiske helter, men vi skal være klar over at kampen mot fascismen ikke er et avsluttet kapittel.

LES OGSÅ: Krigssabotasje

Kampen mot fascisme og rasisme må fortsatt føres i Norge. Den organiserte fascismen i Norge er i dag svak, men i krisetider dukker den fram. Fascistene marsjerer igjen i gatene i Europa. I Hellas og Ungarn fins det store fascistpartier, og de bygger seg opp i mange land.

Ukraina ledes i dag blant annet av organisasjoner som hyller personer som under andre verdenskrig sloss sammen med Nazi-Tyskland og som aktivt deltok i massakrer på den jødiske befolkningen. Det må være et tankekors, og det er avskyelig at det er den slags ledere som i dag hylles av de vestlige regjeringene som demokrater i Ukraina.

Vi i Norsk Lokomotivmannsforbund og i Norsk Jernbaneforbund er stolte over den kampen våre medlemmer førte mot naziokkupantene. Mange jernbanefolk deltok i motstandskampen, mange deltok i Osvald-gruppa og mange deltok i andre motstandsorganisasjoner.

Det er Osvald-gruppas medlemmer og motstandsfolk på jernbanen vi hedrer i dag. Deres kamp var viktig og avgjørende for at vi står her i dag. Vårt ansvar i dag er å føre en uforsonlig kamp mot fascismen i alle dens former.

Til de som falt i kampen mot fascismen under andre verdenskrig vil vi utrykke et stort TAKK FOR KAMPEN DERE FØRTE FOR VÅR FRIHET!

LES OGSÅ: Kommunistenes motstandkamp i Norge under andre verdenskrig

 

Teksten er en bearbeidet versjon av talen fremført ved avdukingen av Osvald-monumentet, 1. mai.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned