Hvem vant 2. verdenskrig

Foto: Za Rodinu

Uten Sovjetunionens krigsinnsats hadde Nazi-Tyskland vunnet den europeiske krigen.

Curt Sørensen
Om Curt Sørensen (2 artikler)
Curt Sørensen er professor emeritus i statsvitenskap ved Århus Universitet.

2. verdenskrig i Europa ble først og fremst utkjempet på Østfronten. Utfallet her, og med dette krigens utfall i Europa, var primært bestemt av utviklingen i styrkeforholdet mellom de to maktene Tyskland og Sovjetunionen. Uten Sovjetunionens krigsinnsats hadde Nazi-Tyskland vunnet den europeiske krigen. Det har vi stort sett fortrengt i dag. Vi har ”glemt” at Russland (Sovjetunionen) faktisk var vår allierte i kampen mot Tyskland, som nå er vår allierte, mens Russland er blitt til fienden. Fienden fra i går er vennen av i dag, og gårsdagens venn er den nye fienden. Det er helt orwelsk.

LES OGSÅ: Hvem vil ha Russland som fiende?

De enorme tapene i øst
I 1941 kjempet mer enn 3/4 av den tyske hæren på Østfronten, og så sent som i august 1944, etter landgangen i Normandie, kjempet to tredjedeler av de tyske styrkene på Østfronten.[1] Brutaliteten i krigen i øst førte til enorme tap. I alt mobiliserte Tyskland i løpet av 2. verdenskrig 17–18 millioner mann. Av disse var de samlede tap (døde, sårede, fanger og savnede) på 13,5 millioner.[2] av dette tapet på 13,5 millioner skjedde 10,8 millioner, eller ca. 80 prosent, på Østfronten.[3] Sovjetunionen mobiliserte i krigens løp kanskje 34–35 millioner mann, og den samlede tapsprosent var på 84.[4] Gjennom hele krigen klarte Sovjetunionen imidlertid å fastholde en imponerende militær styrke til tross for de enorme tapene.

Enorm produksjon av våpen
År for år produserte det langt fattigere Sovjetunionen, hvor befolkningen under krigens uhyre belastning levde på et eksistensminimum, også betydelig mer krigsmateriell enn det økonomisk overlegne Tyskland. Først i 1944 begynte Tyskland å hale innpå, og når det gjaldt artilleri- og flyproduksjon, å ta igjen Sovjetunionen.

Den sovjetiske hærens slagkraft ble riktignok ytterligere økt gjennom den amerikanske våpenhjelpen. Mens russerne stort sett selv produserte deres artilleri, kampvogner og fly – og kunne konsentrere seg om det – forsynte det amerikanske lend and lease-programmet sovjethæren med rullende materiell. Amerikanerne leverte under krigen over en halv million jeeper og lastebiler til Den Røde Hær, hvilket igjen var en forutsetning for sovjethærens forbløffende hurtige offensiver i 1944 og 1945.[5]

LES OGSÅ: Julevåpenhvilen – da soldatene ville feire jul i stedet for å krige

Millioner på millioner døde i Sovjet
Igjen var tidsfaktoren viktig. Da den amerikanske lend and lease for alvor begynte å flyte fra 1943 til Sovjetunionen var situasjonen på Østfronten allerede snudd i løpet av 1941–1942. Dette var de kritiske årene for Sovjetunionens overlevelse.[6]

Men Sovjetunionens samlede militære tap under krigen var enormt høyt – døde, sårede, syke og tilfangetatte er anslått til 29,6 millioner mann.[7] Dertil føyer seg ytterligere 17 millioner sivile døde.[8] I alt ble under 2. verdenskrig 27 millioner sovjetborgere, soldater, tilfangetatte og sivile, drept.[9] Til sammenligning kan anføres at de samlede amerikanske og britiske militære tapene under hele krigen var på henholdsvis 300.000 og 350.000 mann på alle fronter til sammen, hvor det for Storbritannias vedkommende i tillegg var et tap på rundt 60.000 sivile.[10]

Utfallet av krigen var ikke gitt
Som den engelske historikeren Richard Overy påpeker, var ’Den Store Alliansens seier i 2. verdenskrig aldeles ikke gitt på forhånd.[11] Ingen rasjonelt tenkende person ville, sier han, i 1942 ha gjettet utfallet av krigen.[12] 2. verdenskrig var ikke en midlertidig avstikker fra en uunngåelig vei mot demokratiet, men ”en beinhard og uforutsigbar konflikt om hvilken vei, av flere mulige, verden skulle ta”.[13] Spørsmålet om Europas utvikling ble i mange år etter krigen avgjort med utfallet av den.

Sovjetunionen reddet demokratiet
Som Richard Overy konstaterer: “Sovjetunionen bar byrden av det tyske angrepet og brakk ryggen på den tyske krigsmakten. I årevis nedtonte den vestlige historiefortellingen om krigen denne ubehagelige sannheten. Samtidig overdrev de sine egne suksesser i demokratisk krigsføring». [14]

De vesteuropeiske demokratiene ble reddet av Sovjetunionen (mens USA nok hadde klart seg). Igjen uttrykker Richard Overy seg presist: «Uten sovjetisk motstand er det vanskelig å se hvordan den demokratiske verden ville ha beseiret den tyske stormakten […] Det paradoksale med andre verdenskrig var at demokratiet ble reddet av kommunismens innsats.”.[15] Paradokset blir enda mer uttalt når en tenker over at Aksemaktenes nederlag i 2. verdenskrig var det som endelig ryddet veien for demokratiets gjennomslag i Europa.

Tilspisset kan en si at demokratiets endelige gjennombrudd i Sentral- og Vest-Europa ble sikret av despoten Stalin. Ikke som en tilsiktet målsetting naturligvis, men som den faktiske konsekvensen av krigens utfall. Historiens snedighet er i sannhet forunderlig.

LES OGSÅ: Den evig aktuelle natten

Noter:

[1] David Glantz & Jonathan House: When Titans Clashed, Edinburgh: Birlinn., 2000, p. 283.

[2] David Glantz & Jonathan House: When Titans Clashed, Edinburgh: Birlinn 2000, p. 307. Oppgavene hos Glantz & House er totaloppgaver av de samlede tapene, både døde, sårede, savnede og fanger, og de gir et bedre inntrykk av belastningen enn en oppgave over’bare’ antallet av drepte. Men tallene skal ellers tas med all mulig forbehold. Selv nå, så mange år etter krigens avslutning, varierer tallene mye hos de forskjellige forfattere. Ofte oppgis også i sammenligningene utelukkende antallet av døde eller de samlede tallene på én side sammenlignes med antallet av drepte soldater på den andre.

[3] Glantz & House: Titans Clashed op.cit., p. 284. Jf. også Omer Bartov: Hitler’s Army, New York & Oxford: Oxford University Press 1991, p. 45, og Richard Overy: Russia’s War, London: Penguin 1999, p. 327.

[4] Richard Overy: Russia’s War op.cit., p. 287; sammenlign Mark Mazower: Hitler’s Empire op.cit., p. 317.

[5] Se for lend and lease-programmet til Sovjetunionen under krigen Evan Mawdsley: Thunder in the East , London: Hodder Arnold 2007, pp. 191–193, og Norman Davies: Europe at War, London: Pan 2007, pp. 35 ff.

[6] Norman Davies: Europe at War op.cit., p. 35, og Evan Mawdsley: Thunder in the East op.cit., p. 193.

[7] Glantz & House: Titans Clashed op.cit., p. 292. Jeg følger her Glantz & House, som har den mest detaljerte oppgaven. Richard Overy angir likeledes et samlet sovjetisk militært tapstall på godt 29 millioner, herav 8,6 millioner døde, se Richard Overy: Russia’s War , London: Penguin 1999, p. 287.

[8] Richard Overy: Russia’s War op.cit., p. 288.

[9] Chris Bellamy: Absolute War. Soviet Russia in the Second World War, New York: Vintage 2008, p. 2 og p. 15.

[10] Evan Mawdsley: Thunder in the East op.cit., p. 404, og Norman Davies: Europe at War op.cit., p. 365.

[11] Richard Overy: Why the Allies Won , London: Pimlico 2006, p. 1.

[12] Richard Overy: Why the Allies Won op.cit., p. 18.

[13] Richard Overy: Why the Allies Won op.cit., p. 8.

[14] Richard Overy: Why the Allies Won op.cit., p. 2.

[15] Richard Overy: Why the Allies Won op.cit., p. 3.

Teksten har tidligere stått på trykk på Modkraft.dk

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

24 kommentarer på Hvem vant 2. verdenskrig

 1. AvatarGeir Hongrø // 2015-05-08 kl 10:45 //

  Strengt tatt ble Sovjetunionen fienden allerede i mai 1945. Alliansen for å slå tyskerne ble hele tiden sett på som høyst midlertidig og det av begge sider.

  Men under Gorbatsjov og Jeltsin skjedde det en vekdig positiv tilnærming mellom øst og vest som begge parter har bidratt til å ødelegge i tiden etter årtusenskiftet.

  • AvatarLars Andersson // 2015-05-09 kl 08:05 //

   Jeltsin var en skurk som lot det som skulle bli oligarkene tilrane seg milliarder av Staten enorme verdier

   • AvatarGeir Hongrø // 2015-05-09 kl 11:47 //

    Tja. Det du kaller å «tilrane seg» er vel det høyresiden kaller privatisering. Og på 90-tallet ville det russiske folk prøve privatisering og markedsøkonomi etter tiår etter tiår med sosialisme, derfor stemte de på Jeltsin. Jeg er ikke så glad i privatisering jeg heller, men jeg tror vi skal være ydmyke nok til å innse at det faktisk var det russerne ville ha der og da (og det østeuropeere forøvrig stort sett fremdeles vil ha).

    Jeg tror kanskje også det er en tankefeil å tro at det er privatiseringen som har gjort at det russiske folk idag har Jeltsin i vrangstrupen. De har Gorbatsjov i vrangstrupen også, og det handler nok mer om sårhet over den russiske nasjonalstoltheten som er knekt, om at landet ikke lenger er en supermakt slik landet var under kommunismen. Det handler altså mer om nasjonalisme enn om sosialisme når de slutter til de grader opp om Jeltsin.

 2. Avatarflæskogbananer // 2015-05-08 kl 13:20 //

  Er uenig i at Tyskland kunne tatt hele Europa hvis Sovjet hadde vært utenfor krigen.

  Tyskland måtte ta Ukraina for å ha mulighet til å fø på befolkninga og soldatene sine. Og det var ingen sjanse for tyskerne å invadere Storbrittania. Invasjonen av Norge fjerna omtrent halvparten av slagkraften til overflatedelen av Kriegsmarinen, mens Storbrittania hadde ei av de mektigste flåtene i verden. Man kan ikke sende en hær over kanalen uten ei enorm marine, noe tyskerne ikke hadde.

  De enorme tapstallene til Sovjet kom først og fremst pågrunn av elendig ledelse i de tidlige fasene av krigen. Millioner ble omringet og var helt ineffektive i starten.

 3. sier seg selv at når 3/4 av Tysklands hær kjempet på østfronten så er det egentlig takket være russland/sovjet at vi vant krigen. at Tyskland ikke hadde sjanse til å invadere Storbritannia er direkte feil. var på hengende håret de vant luftkampen over Storbritannia mot Tyskland, hitler så ikke Storbritannia befolkning som fiender heller og sparte riktig nok Storbritannia for mye i forhold til sovjet og kommunistene. Tyskland vant raskt og nogså overlegent mot Frankrike, som ikke akkurat hadde en liten hær. opr.barbarosa tok all fokus og kraft, hadde hitler sett Storbritannia som en stor trussel som kommunistene og 3/4deler hadde angrepet Storbritannia hadde mye blitt annerledes. rase/ideologi fokuset til hitler og nazistene ødela mye for krigen for Tyskland og heldigvis sparte oss for mye i forhold til kommunitene/jødene. mulig storbritana hadde en av de mektigste flåtene i verden, men det var mest av alt bakke og luftkampene som var de mest betydningsfullt for krigens utfall. kampene i øst var rene nedslakningen og direkte en rasekrig fremfor krigen i vest Europa.

  • Avatarflæskogbananer // 2015-05-08 kl 18:47 //

   hvordan kunne Tyskland transportere sine hærer over kanalen uten ei marine?

   • AvatarAugustPetersen // 2015-05-09 kl 23:01 //

    Ja faktisk: http://en.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Me_321
    Operasjon Sjøløve var en invasjonasplanen. Verdens sterkeste marine ville vært verdiløs uten beskyttelse fra luften. Hadde Tyskland fortsatt Slaget om Staorbritannia, ville Sea Lion vært mulig. Storbritannia hadde sært lite å stlle opp med hvis en større styrke hadde landet i Kent.

    • AvatarComrade Pootie // 2015-05-09 kl 23:19 //

     Mye kunne sett veldig annerledes ut om Hitler hadde prioritert å uskadeliggjøre Storbritannia gitt. Samtidig ville også atombombene som ble brukt i Japan blitt brukt over Berlin om det hadde skjedd

     • atombomben var ikke ferdigutviklet på tidspunktet Tyskland gikk til krig mot storbritania. hadde Tyskland ikke driti seg ut og fortsatt luft krigen mot raf, og fokusert mer på Storbritannia kunne Storbritannia blitt tatt. angrep på usa hadde vært enklere strategisk fra Storbritannia, ikke sikkert atombomben hadde fått blitt ferdigutviklet i fred da. mn er jo i teorien.

 4. russland ruster opp som alle andre land. usa har verdens største militæret, bruker mer penger enn alle land i verden samlet. vi sier ikke noe til det. russland ruster opp og oppdaterer sitt utgåtte militære og propgandaen er i gang med at russland er fienden. opprustning og oppdatering er vel ganske logisk da det blir plassert rakettsjold i nærområdet mot russland.

  • AvatarComrade Pootie // 2015-05-09 kl 23:14 //

   de eneste som reagerer kraftig på rene forsvarsstrukturer som et rakettskjold er de som kanskje kunne tenke seg å invadere. Et rakettskjold ala Iron Dome i Europa ville jo ikke hatt noen som helst annen funksjon enn å stoppe et eventuelt angrep fra utsiden med missiler og kan umulig oppfattes som aggressivt eller truende

 5. nå hadde Tyskland en marine, riktig nok ikke så stor som storbritanias i forhold til skip, men mye ubåter. oprasjon sjø-løve, ble ikke satt i gang, men planen var vel å ta ut flyvåpenet til England, bruke artilleri fra Frankrikes kyst i og over den engelske kanal, fallskjermsoldater når RAF var tatt ut. bruke ubåtene som Tyskland bruke mye i Atlanterhavet.
  hitler konsentrerte seg heller om opr.barbarosa. poenget mitt var at krigen i øst Europa/barbarosa tok i bruk det meste av nazistenes militære og sovjet vant.

  • Avatarflæskogbananer // 2015-05-08 kl 20:45 //

   Ubåter er gode til å senke ei ubeskytta handelsflåte, de er elendige i åpne slag i kanalen. De er også elendige til å transportere forsyninger til de fallskjermsoldatene som måtte ha kommet helskinna over kanalen.

   Det var en grunn til at Tyskland aldri ville møte Storbrittania i et åpent sjøslag, de visste at de aldri ville vinne. Storbrittania slo Tyskland i slaget om Storbrittania helt uten Sovjetisk innflytelse.

   Sovjet var den viktigste parten i å slå Tyskland, men det stemmer ikke at hele Europa ville blitt tatt av Tyskland hvis det ikke var for Sovjet.

   Finland ville hatt det langt bedre uten Sovjet.

   • AvatarPeeWeeMadman // 2016-03-31 kl 21:58 //

    Det er faktisk endel eksempler på at u-båter hadde en betydelig effekt i «feltslag» på sjøen også. I stillehavet var det flere tilfeller hvor skip enten på vei mot fiende eller skip som hadde blitt skadet av andre fly eller skip ble senket av u-båter. Var nok heller slik at tyskerne var skeptiske til å forsøke å bruke u-båtene på denne måten. Særlig i kanalen som er såpass smal kunne u-båter på lur nok ha vært ganske effektive.

 6. AvatarTom Dahle // 2015-05-08 kl 21:09 //

  Allerede på denne tiden var oljen viktig. Tyskland hadde en av de mest moderne hærer i verden, noe som gjorde at den var avhengig av olje som drivstoff. Det var sannsynligvis dette, over noe annet, som gjorde at Tyskland gikk til krig mot Soviet og også hvorfor Japan angrep USA.
  Slaget om Stalingrad, rett over elva for jernbanene til sovietiske oljefelter var avgjørende for hele krigen.

  • Dette er bare tull. Tyskerne fikk drivstoff av Sovjet. Hatet mot kommunister gjorde at Tyskland angrep Sovjet. Men det du skriver om Japan er rett 🙂 Slaget om Stalingrad var ikke avgjørende for krigen. Ingen kunne hamle opp med USA sin krigsproduksjon. De erstattet tapt krigsmatriell så fort at på sikt ville de vunnet krigen kun på det.

 7. Heldigvis var ikke Stalins tyranniske diktatur, som på flere måter var verre enn nazi-Tyskland alene i krigen mot Hitler. Jeg er glad det var USA og Storbritannia som frigjorde Vest-Europa og ikke Sovjetunionen.

 8. hadde det ikke vært for at 3/4 av Tysklands militæret ble slått av sovjet,hadde 3/4 blitt brukt med 1/4 delen mot vest Europa. Tysland gjorde det riktig nok meget bra med 1/4 mot vest Europa,riktig nok en forsvarskrig på det tidspunktet da de hadde allerede lagt Europa under seg(untatt Storbritannia). hitler sparte Storbritannia for mye. Storbritannia vant luftslaget over Storbritannia, men Tyskland kjørte ikke 3/4 mot Storbritannia slik de gjorde mot sovjet.
  sovjet og kommunismen var den store ideologiske fienden av nazismen og derav kastet de alt mot dem, Storbritannia var ikke dette og ble spart.

 9. AvatarComrade Pootie // 2015-05-09 kl 22:58 //

  Selv om det er mer eller mindre dysset ned, var Sovjetunionen tross alt en del av Hitlers invasjon av Polen og egentlig medskyldig i å ha satt i gang andre verdenskrig (I Europa). Uten Molotov-Ribbentrop-pakten ville Hitler neppe invadert Polen, i alle fall ikke rundt det tidspunktet.

  så at Sovjetunionen i dag blir framstilt som helter er en sannhet med modifikasjoner. De gjorde strengt tatt bare opp for å ha vært med på å starte andre verdenskrig sammen med Hitlers Tyskland. Sovjet bidro også til Tysklands invasjon av Norge med forsyninger samt at de ga Tyskland fri bruk av en millitær havn i Murmansk. Så selv om det er sant at Sovjet bidro sterkt til frigjøringen av Norge var de også delaktige i Tysklands invasjon og okkupasjon.

  • Beklager å måtte si det, men din kommentar lider av den samme utbredte historieløshet og mangel på kunnskap om den internasjonale situasjonen på 30-tallet og forløpet til 2. verdenskrig, som ellers også er ganske så utbredt i kommentariatet.

   Erling Grape

   • AvatarComrade Pootie // 2016-03-31 kl 18:55 //

    Du må gjerne komme med argumenter om du skulle ha det. Dette ble for tynt

    Arnulf Strans

 10. Danzig korridoren var en grunnene til at hitler innvaderte polen, uavhengi av sovjet-Tyskland pakten. om dazig kun var ett påskudd er en annen sak, men gjennom Versailles-traktaten mistet Tyskland Danzig(så og si bare tyskere). hitler krevde området tilbake. men en pakt med sovjet var nok til mye hjelp strategisk hjelp. var flere som hjalp Tyskland og hitler, som videre førte til invasjonene. amerikanske selskaper som ford støttet tyskand med lastebilder som fraktet soldater etc etc. sovjet var en av og sannsynlig det landet som knuste Hitlers Tyskland. at sovjet har mye svinn på skogen er sant, blir slik under spente tider og krig. få har fått informasjon om at sovjet også var en avgrunnene til at japan gav seg selv med atombombingen av usa. frigjøreringen av Manchuria fra japan skjedde rundt samme tid som atombombingen.
  våpenskjoldet i Europa er beregnet mot russland. ofte så utvikles forsvarsposisjoner seg til offensive. rakettene på cuba skapte rabaltder under den kalde krigen med rette. russland kan vel se skjoldet som mye av det samme. sovjet mente vel at rakettene var for å forsvare cuba, samme som våpenskjoldet skal forsvare vest Europa.

 11. Hvis Sovjet var våres venn hvorfor hjalp de ikke oss 9 April? Sovjet som var våres «venn» angrep Finland og prøvde å dele landet i to , men møtte for hard motstand i de finske skoger i sin veg mot Oulu. Sovjetisk etterretning sa at England og Frankrike var på veg for å hjelpe Finland i vinterkrigen. Derfor fikk Sovjet i gang en hurtig fredsavtale med Finland for de var redd å havne i konflikt med England og Frankrike. Men våres «venn» Sovjet tok ifra Finland sin grense til Norge. For når andre verdenskrig startet så hadde ikke Russland grense mot Norge. En fornærmelse å kalle de en «venn»

Kommentarfeltet er lukket.