Isbjørnbestanden under hardt press fra klimaendringene

http://no.wikipedia.org/wiki/Tvangsevakueringen_og_nedbrenningen_av_Finnmark_og_Nord-Troms#/media/File:Kirkenes_burning.jpg> Fort Leavenworth Media Support Center (United States Army Combined Arms Center)

Klimaendringene er i ferd med å gjøre store innhogg i isbjørnbestanden. Nå frykter forskere at bestanden kan være redusert med to tredjedeler innen tredve år.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Raskt smeltende havis i Arktis, som en følge av klimaendringene, gjør hverdagene til isbjørnen stadig tøffere og tøffere. Issmeltingen gjør at dyrene i stadig større grad må opp på land for å skaffe seg mat. Og det er denne utviklingen som nå gjør at forskere slår alarm om hvilke konsekvenser dette kan få for verdens isbjørnbestand.

— Ut i fra den forskningen vi sitter på i dag er det lite som tyder på at isbjørnbestanden kan unngå en sterk reduksjon når dyrene må basere seg på å jakte mat på land, sier forsker ved US Geological Survey (USGS), Karyn Rode, til The Guardian.

Issmelting fører til sult
En ny studie fra USGS viser til at issmeltingen vil føre til at isbjørnen vil måtte trekke opp på land for å skaffe seg nok mat. Med den endringen i ernæring den nye dietten vil medføre viser studien at det vil være stor mulighet for at mange isbjørn vil sulte i hjel.

— Det er lite som tyder på at isbjørnen vil kunne overleve på en ny diett. Dyrene vil rett og slett ikke få i seg nok kalorier for å kunne overleve under de tøffe værforholdene i Arktis.

Funnene i den amerikanske rapporten støttes også av norske isbjørnforskere. En forskergruppe ved det norske Framsenteret mener å kunne se lignende tendenser.

Isbjørnen observeres stadig oftere på jakt etter mat på land. Endringene har vært spesielt merkbar de siste årene og dette skyldes i stor grad den økende issmeltingen i Arktis, sier prosjektleder for studiene, Børge Moe.

Dramatisk nedgang i bestanden
Endringene i isbjørnens habiat og adferd kan nå føre til en stor nedgang i den eksisterende bestanden, og trusselen er så stor at enkelte mener isbjørnen kan være utdødd innen utgangen av 2099.

— Vi regner med at isbjørnbstanden vil være redusert med to tredjedeler innen 2050, og vi frykter at den kan være helt utradert innen overgangen til det neste århundret, sier sjefsforsker hos PolarBears International, Steven Amstrup.

Han mener positive endringer i reduksjonen av isbjørnbestanden nå burde vært sett for å kunne konkludere med at isbjørnenn kan overleve godt på sin nye diett.

Fra sel til fugle-egg
De utfordringene klimaendringene har ført med seg har omskapt isbjørnen fra et havpattedyr til et pattedyr som i større og større grad må jakte mat på land. Enringene har ført til at dietten har blitt endret fra selkjøtt til blant annet fugle-egg. Apetitten på egg gjør at dette skaper en ny trussel mot hele øko-systemet i regionen.

Isbjørnens eggplyndring er et veldig godt eksempel på hvordan klimaendringer kan endre øko-systemet i Arktis, sier Moe.

Isbjørnens store apetitt på fugleegg har nå blitt et stort problem for reproduksjonen hos flere arktiske fuglearter. Opptil 90 prosent av alle fugleegg ved Nordenskiöld-kysten på Svalbard blir nå spist av isbjørn.

— Vi regner med at ærfuglbestanden på Svalbard har vært relativt stabil de siste tredve årene, men nå ser vi at denne trues grunnet isbjørnens endrede matvaner.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned