Frykter rekordmange dødsfall blant flyktninger i Middelhavet

Foto: Mike Baxter

Stadig flere flyktninger mister liver på veien over Middelhavet. Nå frykter hjelpeorganisasjoner og andre at 2015 blir et rekordår for flyktningdøden mot Europa.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Stadig uro i Midt-Østen og flukt fra sosial nød i Afrika fører til en jevn strøm av flyktninger som forsøker å ta seg over Middelhavet til EU-landene Hellas, Spania og Italia. Særlig Italia er mål for flyktningestrømmen, som i 2014 mottok rundt 120.000 flyktninger. Antallet personer som søker å dra til Europa sjøveien ser ikke ut til å ville avta. Grunnet en nedtrapping i beredskapen for å ta i mot og redde flyktningene som kommer over havet frykter nå hjelpeorgansasjoner at rekordmange vil omkomme på veien.

Ti-dobling i antall dødsfall
Statistikk fra Den internasjonal organisasjonen for migranter (IOM) viser at man hittil i år har sett en ti-dobling av antallet flyktningdødsfall i Middelhavet. Hittil i år har 486 flyktninger omkommet på vei over havet til Europa mens tallet på samme tid i 2014 var 46.

— Det er vanskelig å gi noen helt eksakt forklaring på den dramatiske økningen i antall døde, men det kan virke som hovedårsaken er at de sivile patruljene, som er satt inn for å erstatte det militære nærværet i regionen, ikke klarer å oppfylle oppgavene de er satt til på en god nok måte, sier IOMs italienske talsmann, Flavio De Giacomo, til The Guardian.

Han understreker at det til tross for usikkerheten rundt årsaken til økningen i dødstallene står som klart at de italienske myndighetenes avgjørelse om å avslutte den militære hjelpeoperasjonen Mare Nostrum, på bakgrunn av uenighet med EU om hvordan man skulle håndtere flyktningstrømmen over Middelhavet, er en klar medvirkende årsak til den økningen i antall omkommede man nå ser.

Begrensede operasjoner
Den italienske besluttingen om ikke å videreføre ‘Mare Nostrum’ har ført til at ansvaret for kontrollen med kystområdene hvor flyktningene ferdes er overtatt av den sivile kystvakten og den EU-finansierte ‘Operasjon Triton’. Overføringen av ansvar og endringene i operasjonelle mønstre har ført til at meget innskrenket virksomhet i forhold til hva som var tilfellet under Mare Nostrum.

— De nye retningslinjene gjør at man bare beveger seg rundt 30 nautiske mil fra den italienske kysten. Slik sett kan man nå redde mange færre skip i nød enn hva som var tilfellet tidligere, understreker Di Giacomo.

Det nye operasjonskonseptet møter nå sterk kritikk også fra menneskeretighetsorgansasjoner som Amnesty International.

— Det er fortsatt mange som ønsker å forsøke å krysse Middelhavet for å komme seg bort fra sult og nød. Da er det bekymringsverdig at man ikke kan ha de ressursene som trengs for å kunne bistå disse menneskene hvis de kommer i nød på ferden over middelhavet, sier Amnesty-researcher Matteo de Bellis.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

2 kommentarer på Frykter rekordmange dødsfall blant flyktninger i Middelhavet

  1. AvatarMagne Andersen // 2015-04-07 kl 23:01 //

    Men det lille faktum at det sitter særdeles kyniske mennesker bakom og tjener enorme summer på denne flyktningestrømmen, det snakkes ikke om.

    Da er det langt viktigere å kjøre på med full pupp med føleri

  2. AvatarChrBoger // 2015-04-07 kl 23:35 //

    Enig der Magne

Kommentarfeltet er lukket.