Stadig flere dømmes til døden

Foto: TruthOut.org

Stadig flere dødsdommer avsies over hele verden. I fjor økte antallet med hele 28 prosent.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

I en tid med stadig mer sekterisk vold og terrorisme øker også antallet avsagte dødsdommer verden over. En ny rapport fra Amnesty International vier at antallet dødsdommer avsagt på verdensbasis i fjor var på minst 2466. Dette var en økning på hele 28 prosent i forhold til 2013. Antallet gjennomførte dødsdommer sank i samme periode med vel 22 prosent.

— Det er tydelig at mange land bruker dødsdommer som et våpen i kampen mot terrorisme og andre  trusler mot den enkelte stat. Dette er en bekymringsfull utvikling, sier generalsekretær i Amnesty, Salil Shetty til The Guardian.

Kamp mot terrorisme
En stor andel av økningen i dødsdommer settes i sammenheng med en stadig hardere kamp mot det stater kaller terrorgrupper verden over. Pakistan er ett av landene som, etter et seks års opphold, igjen har tatt i bruk dødsdommer med begrunnelse i terrortrusselen. Også i land som Kina, Egypt og Nigeria har kampen mot terror vært en viktig faktor i økningen av antallet dødsdommer det siste året. Økningen i Egypt kan sees i sammenheng med militærkuppet og kampen mot Det muslimske brorskap. I to «antiterror»-rettsaker mot Det muslimske brorskap og deres tilhengere ble 683 og 182 personer dømt til døden i 2014. Den store økningen i Nigeria skyldes først og fremst kampen mot terrorgruppa Boko Haram.

— I en tid hvor verdenssamfunnet reagerer med avsky og vantro på terrorgruppers nedslakting av uskyldige mennesker er det skremmende å se at veldig få reagerer på myndighetenes bruk av dødsdommer i kampen mot terrorisme.

I disse landene er det, ifølge Amnesty, også vanlig at rettssakene forut for avsigelsen av dødsdommene på ingen måte holder den standard en bør forvente.

— I de aller fleste land hvor en ser av det avsies dødsdommer ser vi at rettssakene ikke følger den internasjonale standarden for en rettferdig rettsbehandling, sier Amnestys internasjonale direktør, Audrey Gaughran.

Stadig færre henrettes
Til tross for den markante økningen i bruk av dødsdommer viser rapporten også mer  oppløftende trekk. Antallet henrettelser med bakgrunn i dødsdommer, fortsatte i fjor sin nedadgående trend og antallet gjennomførte henrettelser sank med hele 22 prosent.

— Det er veldig positivt at flere og flere nasjoner ser at dødsdommer er noe som hører fortiden til. Siden 1995 har over tyve land gått bort fra praksisen med dødsdommer, og i 2014 var det bare 22 land som praktiserte bruken av disse, påpeker Shetty.

Halshogging, giftinjeksjon, henging og skyting var de mest brukte formene for fullbyrdelse av dødsdommer i 2014.

Hviterusland og USA alene i Vesten
Ser en på statistikken over hvilke land som bruker dødsdom som et virkemiddel i kampen mot terrorisme og kriminalitet er det tydelig at Europa og Oseania er i en særstilling. I dagens Europa er det bare Hviterussland som benytter seg av dødsstraff, mens det i Oseania ikke er et eneste land som tillater bruk av denne formen for avstraffelse. Heller ikke på det amerikanske kontinent er utbredelsen av dødsstraff stor, men i USA er det fortsatt stater som benytter seg av denne metoden. Tallene herfra viser dog en stadig nedgang i antallet dødsdommer og henrettelser fra år til år.

På den andre siden av skalaen ser en at det først og fremst er i Midtøsten, Nord-Afrika og Kina at utbredelsen av dødsdommer er svært utbredt.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned