Palestina tatt opp i Den internasjonale straffedomstolen

Foto: Pete Souza/Det hvite hus

Palestinas inntreden i Den internasjonale straffedomstolen gjør at israelske krigsforbrytelser nå kan bli straffeforfulgt.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

I går ble Palestina offisielt tatt opp som medlem i Den internasjonale straffedomstolen. FN-organet har sete i Haag og har mandat til å dømme personer for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Palestina er det 123. medlemslandet.

At Palestina har blitt medlem av en rekke internasjonale organer har vakt harme, først og fremst i Israel, men også i USA.

LES OGSÅ: Israels bygging av ulovlige bosettinger økte med 40 % i 2014

Kan forfølge israelske krigsforbrytelser
Medlemsskapet medfører at Palestina kan klage inn saker og dermed at israelere kan bli tiltalt og dømt for krigsforbrytelser. Også palestinere som har gjort seg skyldig i slike forbrytelser kan havne i retten selv om Israel ikke er medlem av domstolen. Palestina fikk godkjent opptak 2. januar i år, men medlemskapet ble ikke formalisert før 1. april.

Den palestinske ledelsen oppretter ikke sak mot Israel umiddelbart og det regnes som trolig at de vil holde det i bakhånd som et forhandlingskort, i alle fall inntil videre. Det har blitt spekulert i om de palestinske representantene vil prøve Israels angrep mot Gaza i fjor for retten. Det førte til over 2200 drepte palestinere og og drøyt 70 døde på israelsk side.

Palestinernes sjefsforhandler Saeb Erakat meddelte at medlemskapet viste den palestinske statens hengivenhet til rettferdighet, internasjonal lov og menneskerettigheter.

— Vår beslutsomhet til å beskytte folket vårt mot urettferdigheten til de som er ansvarlige for krigsforbrytelser blir understreket av vår nasjons adgang til Roma-statuttene og vår underkastelse til Den internasjonale straffedomstolens jurisdiksjon, slo Erakat fast.

Israelske straffetiltak
Da de palestinske selvstyremyndighetene gjorde alvor om sin inntreden holdt israelske myndigheter tilbake palestinske skatteinntekter som okkupasjonsmakten krever inn på vegne av de okkuperte i henhold til Oslo-avtalen. Dette har ført til store problemer for den palestinske administrasjonen og flere eksperter mener det kan føre til et fullstendig sammenbrudd av institusjonene og dermed også det palestinsk-israelske sikkerhetssamarbeidet.

Israels statsminster, Benjamin Netanjahu, har etter valgseieren i mars lovet utbetaling av tre måneders skatteinntekter til sin palestinske motpart. Lovnaden kommer etter press fra USA i kjølvannet av Netanjahus uttalelser om at venstresida busser arabere til valgurnene og at det ikke blir to stater så lenge han sitter ved roret i Israel.

Et statseid kraftselskap har periodevis kuttet strømmen til Vestbredden grunnet manglende betaling.

LES OGSÅ: Israel kutter strømforsyning for manglende betaling – holder tilbake palestinske skatteinntekter

Palestinske steg mot selvstendighet
De siste årene har palestinske selvstyremyndigheter tatt steg i internasjonale fora for å øke sin selvstendighet og innflytelse. I november 2012 ga FN’s generalforsamling Palestina observatørstatus i FN og de fått medlemskap  i UNESCO (FN’s organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur). Da trakk USA all støtte til organisasjonen og mistet dermed også sin stemmerett.

I oktober i fjor ble Sverige det første EU-landet til å anerkjenne Palestina. Flere andre i EU har tatt steg i samme retning og 136 land anerkjenner nå Palestina.

LES OGSÅ: Spania nærmer seg anerkjennelse av Palestina

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

3 kommentarer på Palestina tatt opp i Den internasjonale straffedomstolen

 1. Man skulle tro Israel/Palestina er nøkkelen til verdensmakten.

  • AvatarMagne Andersen // 2015-04-06 kl 11:46 //

   Det er nok heller slik at Israel/palarabere er bortimot den eneste situasjonen som kan vri og vrenges på plass til å passe med ideologiske linje som råder for nettstedet.

 2. AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-04-05 kl 02:57 //

  Den anonyme (?) kronikkforfatteren har utelatt et par vesentlige momenter.

  Flere nasjoner har kritisert domstolen, og deltar ikke i den og nekter den jurisdiksjon over sine borgere. Israel er ikke medlem av ICC, men retten har jurisdiksjon over mulige forbrytelser som er skjedd på medlemslandenes områder.

  En konvensjon er en internasjonal avtale som er bindende for partene. Tilslutningsprosessen skjer som regel i to steg. Først signerer landet konvensjonen (erklærer at det ønsker å binde seg). Etter at de nødvendige nasjonale lovendringer er gjort, ratifiserer landet konvensjonen. 76 land har til nå ratifisert konvensjonen om ICC.

  PA-styret har lenge truet med å trekke Israel for domstolen, men glemmer at de selv sitter i glasshus. Det har nok å svare for selv, ikke minst samarbeidet med terrororganisasjonen Hamas – en terrororganisasjon som begår krigsforbrytelser hver eneste dag. Det kan tenkes at de også får søkelyset rettet mot seg. I flere år har Abbas utsatt planene om å slutte seg til Roma-vedtektene som baner vei mot ICC. Abbas er selv redd for å bli tiltalt for krigsforbrytelser og at Israel har “nokså mange bevis på lager” – både mot Abbas og De palestinske selvstyremyndighetene.

  For Israels del burde de egentlig ikke ha så mye å frykte. Palestinerne har trukket resolusjonen om Goldstone-rapporten de håpet å få lagt frem i FNs Menneskerettsråd.

  Goldstonerapporten ble brukt som et kraftig våpen mot Israel, også av norske jurister. Nå sier leder av kommisjonen at de tok feil. Richard Goldstone, som har gitt navn til Goldstone-rapporten som hevdet at Israel med overlegg gikk inn for å ramme sivile i Gaza, sier nå at han vil arbeide for å få rapporten opphevet.

Kommentarfeltet er lukket.