21. mars mobiliseres byer over hele verden til antirasistiske demonstrasjoner

Foto: Jasper Goslicki

Takket være antirasistisk mobilisering har vi så langt klart å stoppe rasistisk mobilisering her til lands. Det må vi fortsette med.

Thomas Kvilhaug
Om Thomas Kvilhaug (12 artikler)
Thomas Kvilhaug er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Internasjonal Sosialisme.

Det vil bli demonstrasjoner i flere europeiske byer, i Storbritannia, Tyskland, USA, og så langt som til Sør Korea og Australia. I Skandinavia mobiliseres det både i danske byer og i Oslo.

I Paris er demonstrasjonen en reaksjon på angrepene mot moskeer og muslimer, etter terrorattentatene mot Charlie Hebdo og angrepet på en Kosherbutikk. Fascistiske Front National ligger godt an på meningsmålinger før lokalvalgene denne måneden.

I Spania vil de anti-rasistiske demonstrasjonene komme sammen med anti-kutt marsjer «for verdighet».

Initiativ mot greske Gyllent Daggry
Den nå verdensomspennende mobiliseringa på FNs dag mot rasisme var opprinnelig et initiativ fra den anti-fascistisk bevegelsen i Hellas, en reaksjon på oppslutningen om det voldelige nazi-partiet Gyllent Daggry og en protest mot myndighetenes brutale behandling av asylsøkere og flyktninger.

Dessverre har Syriza i en regjering som er under hardt press fra EU og IMF og i partnerskap med det høyre-populistiske nasjonalistpartiet Uavhengige Grekere, svekket sin klare anti-rasistiske profil. Forsvarsminister Panos Kammenos fra Uavhengige Grekere skal ha uttalt at om EU fortsetter å presse Hellas dypere ned i krise, vil flere «jihadister» komme inn i Europa.

LES OGSÅ: Rasismen vokser i Europas hjerter, så også antirasismen

Mobiliseringen treffer en nerve
Den anti-rasistiske demonstrasjonen fra Youngstorget lørdag 21. mars klokka 14.30 har tilslutning fra nærmere 60 organisasjoner i skrivende stund. Markeringen er en viktig anledning til å bygge videre på den anti-rasistiske bevegelsen som vi blant annet har sett mot Pegida i flere norske byer i vinter. En Fredens Ring rundt synagogen på St.hanshaugen, satte unge norske muslimer i verdens fokus og inspirerte til tilsvarende markeringer i andre land. Dette var et banebrytende initiativ mot stigmatiseringen muslimer opplever i Norge og Europa.

Terroren og attentatene i Paris og København ble aktivt brukt av krefter med en rasistisk agenda også i Norge. Et uttrykk var forsøket på å etablere Pegida, som har samlet rasistiske miljøer med tilknytning til SIAN samt nynazister fra Nordfront og Frie Nasjonalister. Under fasaden av såkalt «islamkritikk» er det avdekket flere ekstreme og rasistiske utspill i miljøene rundt Pegida.

Antirasister stoppet Pegida
Takket være konsekvent og kontinuerlig antirasistisk mobilisering har det meste av piffen gått ut av Max Hermansen og hans Pegida-kumpaner. På sin foreløpig siste markering i Oslo 9. mars samlet de 16, innesperret bak Rådhuset, på sin ebbende vei mot kollaps og møtt av anti-rasistiske demonstranter som ikke vil gi dem fred.

LES OGSÅ: Rasisme og anti-rasisme i vår tid

Grønt lys for rasisme fra Frp?
En større trussel og kilde til rasisme enn Pegida er Fremskrittspartiet i regjering. Mens Frp og regjeringa sliter med oppslutninga på grunn av angrepene på arbeidere og sin usosiale politikk, er det åpenbart grønt lys for å nøre oppunder rasisme – dette selv når statsminister Erna Solberg også beskyldes for «kultursvik» fra statsfinansierte Human Rights Service etter et besøk i moské. Når nestleder Per Sandberg og den gamle partibygger Carl I. Hagen får boltre seg i støtteerklæringer til Pegida-leder Max Hermansen, male ut trusler fra islam og gjenintrodusere Frp-begrepet «snikislamisering», eller i prinsippet angriper alle landets minoriteter ved å erklære fallitt over «det fargerike fellesskapet», kan hele den borgerlige regjeringa stilles til ansvar for ikke å reagere.

Muslimer burde få en beklagelse
Det er ikke bare Knut Arild Hareide i KrF som skulle hatt en beklagelse fra Per Sandberg, etter å ha blitt beskyldt for å være ansvarlig for rekruttering til den såkalte «Islamske Staten». Hele det muslimske samfunnet skulle hatt en beklagelse for utspill som knytter voldelige krefter med islam som sådan. Dette skjer paradoksalt nok samtidig med at Frp støtter den imperialistiske krigføringen som har gitt grobunn til krefter som ISIL, eller at Frp støtter Israel i sin okkupasjon og voldelige undertrykking av palestinerne.

LES OGSÅ: Nå sier vi takk til Frp!

Raymond Johansen kommer, gjør du?
Radikal Portal har avslørt rystende utsagn i Frp-omland, som at «Utøya var jakttrening», i en støttegruppe for Frp på Facebook, der også Per Sandberg selv var med. Avtroppende partisekretær og ordførerkandidat Raymond Johansen i Arbeiderpartiet gjorde helt rett i å konfrontere Frp med å bagatellisere Utøya, for å fornærme ofrene og for å føre en gjennomgående retorikk.

Raymond Johansen har takket ja til å holde appell i den antirasistiske demonstrasjonen 21. mars fra Youngstorget. Vi ses der!

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

10 kommentarer på 21. mars mobiliseres byer over hele verden til antirasistiske demonstrasjoner

 1. Avatarsmeltevann // 2015-03-19 kl 16:16 //

  Hei Thomas!

  Grei artikkel du har skrevet, men jeg føler den favner litt vel bredt når det gjelder å blande sammen religionskritikk og såkalt rasisme. Sosialismen har nå engang ikke noe særlig tålmodighet med religion og det gjelder også islam. Hvis kristendommen kan bli gjenstand for ganske nådeløs kritikk, hvorfor skulle islam gå fri?

  • AvatarMindmatter // 2015-03-19 kl 20:40 //

   Har du virkelig ikke forstått at sosialistisk ideologi ser forskjell på kristendommen og islam. For kristendommen i sin natur er motstander av sosialistisk/islamo tvangskollektivisme og derfor så hater sosialister kristendommen intenst. Derimot islam er i praksis en avart av sosialistisk ideologi. Hvorfor skal sosialister kritisere islam. For da kritiserer de i praksis sosialismen. Tror man at det var tilfeldig at den toneangivende sosialisten Trond Ali Linstad konverterte til islam.

   Islamo Norge har en meget taktisk fremgangsmåte. Deres representanter (Hadia Tajik, Kadafi Zaman, mullah Krekar, profetens ummah, islamnet, islamsk råd) har forstått at de må søke ut de feige og svake i Norge som allierte i deres kamp for å islamisere Norge. Og her fremstår jo sosialister og de progressive som de feige og svake med deres «dialog»-tankegang

  • AvatarThomas K // 2015-03-20 kl 20:55 //

   Jeg er ikke opptatt av religionskritikk som sådan. Jeg kritiserer ikke folks religiøse følelser eller behov for tilknytning, om de søker fellesskap og tilflukt fra en brutal verden i kirker, moskeer eller new age sentre. Jeg kan fint være kritisk til religiøse institusjoners tilknytning til undertrykkende strukturer. Eller bruk av religion i øyemed av makt, krig, rivalisering og splittelse – og dette innebærer rasismen i den såkalte «islamkritikken». Det er litt for enkelt å avsløre hatutsangnene som popper opp av dette miljøet.

 2. AvatarThomas Johansen // 2015-03-19 kl 17:01 //

  Hvorfor skriver du jihadister i anførselstegn? Her er hva Forsvarsminister Panos Kammenos skal ha sagt:

  ”If Europe leaves us in the crisis, we will flood it with migrants, and even worse for Berlin if in that wave of millions of economic migrants there will be some jihadis of the Islamic State too”

  Det er altså ikke muslimer generelt han omtaler som jihadister. Han snakker virkelig om jihadister. IS har selv gjort det klart at de går inn for denne metoden. Er ikke IS-krigere ekte jihadister?

  Nå ser vi dessuten bort i fra at mange av disse kommer til å bli jihadister. Lille Norge har som kjent klart å mønstre et tresifret antall av dem.

  http://www.businessinsider.com/panos-kammenos-threatens-to-flood-europe-with-migrants-2015-3

  Til artikkelforfatter, og hans sympatisører, som mener at Front National er et fascistisk parti og at alt som smaker av (vestlig) kulturkonservatisme er rasisme, har jeg tre spørsmål:

  1. Er masseinnvandring et mål i seg selv, eller bare en naturlig konsekvens av andre ting (flyktninghjelp, bevegelsesfrihet, etc.)?
  2. Er enhver tenkelig befolkningssammensetning i fremtidens Vest-Europa like ønskelig?
  3. Hvilke konsekvenser, om noen, av masseinnvandringen ville gjøre det legitimt å bremse den?

  Debatten vil bli mye mer konstruktiv dersom dere kan svare ærlig på disse spørsmålene.

  • AvatarThomas K // 2015-03-19 kl 17:10 //

   Hei. Kanskje jeg skulle tatt hele sitatet. Jeg synes ikke han kommer særlig bedre ut av det mef det, tvert om. Å bruke migrasjon av fattige som et trussel- og skremmebilde mot sine ut-tynere er poenget hans. Hva jeg ville få fram. Jo. Skulle tatt hele sitatet. Neste gang. Men artikkelen skulle være kort

   • AvatarThomas Johansen // 2015-03-19 kl 18:07 //

    Jeg er helt enig i at det er skammelig å bruke dette som et pressmiddel, men det er ikke skammelig å mene at det er et pressmiddel, blant annet av sikkerhetsgrunner, som jeg fikk inntrykk av at du benektet.

    Har du en kort kommentar til spørsmålene mine? Jeg er oppriktig interessert i å forstå hvordan du tenker. I følge deg er jeg som nasjonalkonservativ og islam-kritiker (jeg vil bemerke at dette er to helt urelaterte standpunkter), både fascist og rasist. For meg fremstår dette ganske absurd, og om jeg hadde vært lett krenkbar, så hadde det vært dypt krenkende. Om du var like opptatt av å se ting fra mitt synspunkt som det jeg er av å se ting fra ditt, så ville du nok gått litt stillere i dørene.

    Jeg respekterer ulike meninger, men jeg respekterer ikke uærlighet, og en av de viktigste motivasjonene jeg har for å delta i debatten rundt innvandring, islam og kulturspørsmål, er at dette er saker som får folk til å slutte å tenke, hvor debatten er slett ikke er konstruktiv, og hvor de store spørsmålene knapt diskuteres åpent i det hele tatt.

    Du og jeg er meningsmotstandere og vi har åpenbart et grunnleggende ulikt syn på hva nasjonalstater bør være, både ut i fra ideologi (radikalisme mot konservatisme) og ut i fra våre vurderinger av hva som, helt uavhengig av ideologiske spørsmål, skaper gode, fungerende samfunn.

    Så jeg lurer rett og slett på hvor grensene dine går, om du kan tenke deg en utvikling hvor du enten ville hatt sympati, eller i det minste forståelse, for mitt synspunkt. Ja, jeg lurer rett og slett på om du anerkjenner min måte å tenke på i det hele tatt, eller om jeg automatisk blir sykeliggjort som en rasist som må kureres, før debatten i det hele tatt har begynt.

    Fra mitt synspunkt virker det som om dette er tilfelle, og det skulle jeg tro det var mulig for deg å se dersom du hadde vært interessert i å se ting fra mitt synspunkt.

    Jeg er interessert i å forstå ditt. Ikke fordi det er viktig for meg hva akkurat du mener, men fordi jeg prøver å forstå hvordan «dere» tenker. Det er vanskelig når helt enkle og sentrale spørsmål ikke besvares. Jeg vil gå så langt som å si at dersom du ikke er i stand, eller for den sakens skyld villig til å svare på disse spørsmålene, så er du ikke kvalifisert til å mene noe om disse spørsmålene i det hele tatt.

    • AvatarThomas K // 2015-03-20 kl 19:32 //

     Hei. Jeg er travel. Vi skal bla organisere en demo. Jeg har ingen berettigelse til å sykeliggjøre deg (eller kurere deg) som var dine ord, om eller ikke jeg skulle anse deg for å ha tanker prega av rasisme eller ikke. Rasisme i min forståelse er ingen diagnose men fungerer nært opp til og utfra et system av krig, imperialisme og rivalisering mellom kapitalistiske stater, og samfunn der det menneskelige felleskapet brytes ned i klasser og hierarkier, konkurranse, posisjoner og undertrykkende mønstre. for et slikt system, hvor et flertall vil være utsatt for utbytting, utnytting, mobbing, utstøting og fornedrigelser, og i verste fall sult, vold og krig, kan rasisme være et rasjonelt valg for systemet eller makter i systemet. Anti-rasisme derimot et rasjonelt valg også for motstand mot dette systemet og solidaritet. Spørsmål om «jihadister» – om vi snakker da Al Qaida eller ISIL (?) og individer som bekhenner seg på en eller anna måte til det, – altså – hvem er vel ikke redd for krig og krigerske handlinger? – men disse uttrykkene av krig kommer ikke av religion eller kultur. Samfunn som ødelegges og plyndres og tynes tilstrekkelig, fostrer voldelige reaksjoner. Stopp imperialismen og krigene. Det er det rasjonelle her.

     • «Det er ikke bare Knut Arild Hareide i KrF som skulle hatt en beklagelse fra Per Sandberg, etter å ha blitt beskyldt for å være ansvarlig for rekruttering til den såkalte «Islamske Staten». Hele det muslimske samfunnet skulle hatt en beklagelse for utspill som knytter voldelige krefter med islam som sådan.»

      Mener du på samme tid at Jagland og flere på venstresiden burde dementere utsagnet om at «FRP og debattklimaet i Norge «skapte» Breivik»?

      For meg framstår disse påstandene som eksakt like. Bortsett fra at IS-tilhengerne er veldig mange flere og kommer fra konkrete miljøer i norge som lefler med islamo-fascistisk tankegang.

 3. AvatarMindmatter // 2015-03-19 kl 20:14 //

  antirasistiske demostrasjoner? Hvordan i all verden er det mulig å være såkalt antirasist når de samme såkalte antirasister knapt kan vente med å legge seg på rygg for den mest toneangivende rasismen i moderne tid, islam. Det er de som markerer mot islam som er de reelle antirasister. Derimot de som markerer mot de som marker mot islam er i virkeligheten medløpere til rasisme

  For å opplyse de sosialistiske islamofile dedikerte fedrelandsfiender. i blant annet internasjonal sosialisme: Rasisme er en pendel som går i alle retninger. Det innebærer at hvis det er en person som anser at f.eks personer som er mørkere i huden for dårligere mennesker så er disse mennesker rasister. Men når veldig mange muslimer etterlever filosofien om at alle nordmenn er i praksis vantro skitne hunder og norske kvinner er horer, så er også disse rasister. Det sistnevnte er ikke misforståelser.

 4. AvatarAndreas Jensen // 2015-03-19 kl 23:43 //

  Dere er rasister. Dere ønsker å hjelpe makthaverne utrydde den hvite rasen. Dere er onde.

  Hvorfor kaller dere dere selv «radikale,» forresten? Dere står jo for samme politikkken som makthaverne.

  Norges eneste opposisjonelle nettside er Vitnet.no. Gå dit.

Kommentarfeltet er lukket.