Hva betyr radikal og radikalisering?

Demonstrasjon mot kjernekraft. Foto: Pixabay.com

Ordet radikal har de siste åra fått et helt nytt innhold og er blitt en kontroversiell betegnelse. Radikalisering anses som en voldelig og ekstrem trussel mot Vesten. Men er det den eneste måten å tolke ordet radikal på?

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Wibeke Bergheim

Radikal – skjellsord eller hedersbetegnelse? spurte Filosofiske Samtaler i Tromsø nylig. Er det slik at statsmaktene i Vesten, i ei tid der kapitalismen er i sin dypeste krise noensinne, brennemerker opposisjonen ved hjelp av språket?

Ordet innebærer å gå til roten av problemene. For ordet radikal kommer opprinnelig fra latin, og er ei nydanning av ordet radix, som betyr rot, som i røtter. Det er nettopp denne betydninga Radikal Portal har lagt til grunn ved navnevalget til nettstedet, og med et særlig utgangspunkt i en tale holdt av Marcus Thrane i 1850:

At være radikal vil omtrent sige, at følge aldeles modsatte Anskuelser. Ordet radikal kommer af det latinske Ord radix som betyder Rod. Radikal betyder altsaa fra Roden af; og naar man bruger det Udtryk at hylde Radikalismen, vil det sige, at hylde den Lære, at man skal rykke det Onde op med Roden, eller forbedre fra Grunden af. En radikal kan derfor bedst oversættes i vort Sprog med en Rodhugger.

Les også: Marcus Thrane: skal vi være moderate eller radikale?

Radikal blir synonym for ekstrem
Radikalisme, slik PST og store deler av media nå bruker ordet, er i de senere år blitt synonymt med voldelig jihadisme som rammer uskyldige og sivile.

Vi hører og ser begreper som radikal islam og at norsk ungdom radikaliseres og drar til Syria som fremmedkrigere. Eller det blir brukt om grupperinger som IS, Boko Haram og al-Qaida, reaksjonære religiøse bevegelser, påpeker mangeårig kommunestyrerepresentant i Tromsø, Jens Ingvald Olsen.

Les også Jens Ingvald Olsens innledning: Om radikalisering og være radikal – hedersbetegnelse til skjellsord

Kampen om språket
Olsen viser til regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, underskrevet av samtlige av regjeringens ministre. Allerede i tittel på handlingsplanen ser man at ordet radikal blir knyttet opp mot vold, og på selve nettstedet der handlingsplanen ligger, blir vi presentert med denne setningen:

Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme.

De velger videre å innlede selve handlingsplanen med en beskrivelse av hva radikalisering er, slik: Radikalisering forstås her som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål.

Les også: Sverige som skrekkeksempel

Regjeringen omdefinerer radikal
Historisk sett har ordet radikal vært knyttet til venstresiden, de som ville ta et oppgjør med det bestående, de som kalte seg revolusjonære, de som søkte sannheten. Men nå velger den mørkeblå regjeringen å omdefinere og gi ordet et nytt innhold. Ordet får en smak av noe farlig og kriminelt, og den ytterste konsekvensen av radikalisering er terror. Intet mindre. Dette satt opp mot ord som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Slik får vi ei begrepsforskyving.

Radikal er en hedersbetegnelse
Så er ordet radikal et skjellsord eller en hedersbetegnelse? En av samtalens mest aktive bidragsytere, den kjente legen og aktivisten Mads Gilbert, er klinkende klar: Ja, ordet er en hedersbetegnelse, og vi må ta ordet tilbake fra makta, vi som søker sannheten og ønsker rettferdighet.

Men hvordan? Vi må si fra, gjerne direkte til media, men vi må også skrive selv, om det er på egne blogger eller leserbrev, til lokale og nasjonale medier. For å være radikal er intet annet enn en hedersbetegnelse, om vi går tilbake til roten.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

9 kommentarer på Hva betyr radikal og radikalisering?

 1. AvatarAndreas Jensen // 2015-03-10 kl 13:18 //

  Radikal betyr visst å mene og gjøre nøyaktig hva makthaverne vil du skal mene og gjøre. Bare se på hva dere skriver her på «Radikal» Portal. 100% politisk korrekt og i tråd med makthavernes agenda. Ingenting radikalt med det. 100% konformt og kjedelig. Falsk idiotopposisjon.

  • AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-10 kl 15:39 //

   Hva er begrunnelsen for å kalle høyresiden ekstrem og venstresiden radikal ? Er Front National villige til å bruke vold, som vel er det korrekte mtp “ekstremisme”?
   Hva med Syriza ? Er de radikale eller ekstreme?

   Er ikke midtpunktet i Norge og ofte media forskjøvet til venstre, så det som evt skulle vært høyre er blitt radikalhøyre, radikalhøyre er blitt ekstremhøyre og motsatt radikal venstre er blitt venstre og ekstremvenstre blitt radikal/ytterste venstre ?

   På NRK her forledendag hørte jeg «aktivister» og «demonstranter» og gikk til fysisk angrep på «ekstremister».

   Jeg skulle tro at når man går til fysisk vold, da var man mere ekstrem enn de aktivistene som demonstrerer på fredelig vis, men opplysningskanalen vet visst bedre enn meg.

   Prøv selv å søke på google «site:aftenposten.no venstreekstremisme» kontra «site:aftenposten.no høyreekstremisme». (fasiten er 2 mot 903 resultater)

   • AvatarMagsilenzio // 2015-03-10 kl 16:31 //

    Det er ingen begrunnelse for at høyresiden blir ekstrem og venstresiden radikal. Det er et resultat av hvem som sitter med definisjonsmakten. Og siden venstresiden sitter med definisjonsmakten i samfunnsklimaet så velger de å plassere mest mulig negativ merkelapp på høyresiden. Det er sannelig ikke måte på hvordan alle mulige ufordelaktige begreper som har til hensikt å diskreditere

    Derimot Blitz får aldri merkelappen ekstrem. Uansett hvor mye organisert politisk trusler/vold/intimidering de driver med. Men hvis en person er ørlite utenfor konsensus når det gjelder bestemte tabu-tema som å være avventende til å hylle dette multikulturelle forsøkseksperimentet, (hvor den aller fremste konsekvensen er noe som minner om en «flom av ikke-vestlige som overfallsvoldtar norske jenter i stor skala») så er man både ekstrem og endog en Breivik.

 2. AvatarKent Reichborn-Kjennerud // 2015-03-10 kl 15:01 //

  Ja, historisk sett har ordet radikal vært knyttet til venstreside og begreper marxisme er nemlig slett ikke stuerent i det offentlige rom. Det selger ikke. Omsatt i praksis, og gjennom en lignelse – er det som en pen og utfyllende vaffeloppskrift som uten unntak blir til en hardt svidd, svart og illeluktende, uspiselig og ubestemmelig klatt hver gang du forsøker å steke den. Det er like mislykket hver gang, det lukter verre og verre. Mens du tviholder på oppskriften, og holder jernet varmt som i transe. Langt inn i et nytt årtusen.

  Men de gir seg ikke, det skal de ha, selv uten ett eneste eksempel på denne siden av universet. Bare en skodde av tyranni og uhyrligheter så langt tilbake vi kan se og lese. Folk som vil patentbeskytte ordet radikal, bør vite at det er ideer som radikaliseres, men det nevnes ikke, for da måtte man konkretisere hvilke ideer det er som radikaliserer dagens unge.

  Gi sosialistene en ørken, og de vil snart gå tom for sand! Dette var lenge omkvedet i det forpinte Øst-Tyskland. Et område av verden som Lysbakkens politiske mentorer åpenbart så mye positivt i, så ofte som de følte trang til å reise inn bak muren.

  Et annet ord er kommunist, som vi heller ikke hører eller leser, annet enn som en kuriositet i dagens Norge. De forsvant angivelig sammen med NATO-mostanderne og sosialistene, får vi håpe. Før akkurat de samme sosialistene besluttet å sende NATO-styrker til Afghanistan! Den tidligere NATO-mostanderen Thorbjørn Jagland ble først president i Stortinget før han ble leder i Europarådet. Men ideologisk sett er det vanskelig å bli klok på hva som er karrierefremmende i dette tosidige bildet? NATO-mostander Jens Stoltenberg ble statsminister, og nå generalsekretær i NATO.

  Det er farlig at apologeter for diktatorer, folkemordere, terrorsponsorer, heilende islamister etc., tilsynelatende under venstreekstrem påvirkning (nykomummunister), har fått et profesjonelt ytre i akademiske stillinger, i institusjoner hvor fasaden er pen og man fører et dannet og avansert språk. Personene det gjelder kan ved første øyekast se ut som sannhetssøkere. Man kan la seg forføre. Det ytterliggående normaliseres. Dette kan endre den normale debatten.

 3. Avatara, b, c, d, e, f, g, h, i, j, // 2015-03-10 kl 15:02 //

  Radikal = rothugger. Hatra = ironisk

  • Avatara, b, c, d, e, f, g, h, i, j, // 2015-03-10 kl 15:15 //

   Hugger Isis røtter når de går på museum, eller går de tilbake til røttene med å hugge de av?

 4. Problemet, som Bergheim berører, er at ordet i norsk sammenheng har to betydninger som ikke nødvendigvis passer sammen.

  Radikal kommer som nevnt fra latin radix, og i politisk sammenheng brukes det gjerne om å ville gå til det man oppfatter som politikkens røtter, for eksempel samfunnsklasser, for å finne løsninger på samtidens problemer. Men hva som er politikkens røtter og samtidens problemer er ikke et objektivt faktum, og dermed gir det mening å snakke om høyreradikale, radikale nasjonalister og radikale islamister. Det vitner om manglende forståelse av både fascisme og islamisme når disse ideologiene avskrives som reaksjonære. De er i høyeste grad radikale og revolusjonære, deres syn på hva radix er samsvarer bare ikke med venstresidens. Innenfor forskning på politisk radikalisme er det for øvrig denne definisjonen man oftest støter på, og det skyldes knapt nok at akademia er et arnested for blå reaksjon… Jeg kjenner forskere, som best kan beskrives som anarkister, og som bruker en slik definisjon av radikalisme.

  Den andre betydningen er å bruke, slik mange gjør, radikal mer eller mindre synonymt med deler av venstresiden. En slik bruk er, selv om den har historisk presedens, analytisk verdiløs.

 5. Avataraguafiesta // 2015-10-06 kl 12:55 //

  «Vi som søker sannhhet» kan man lese på tampen av artikkelen.

  Så vidt jeg kan se er ikke Radikalportal overvettes begeistret for sannhet. Derimot helt tydelig oppsatt på å fremme sitt syn, uansett hvor dårlig det måtte harmonere med sannhet.

  T.eks er det synlig her at to kommentar, eller 50% om man vil, har blitt slettet. Til tross for at det må sies å være en sannhet at noen kommenterte noe som Radikalpoetal ikke likte å lese. .Mener dere at leserne er så lettpåvirkelige at det er visse innhold de må skånes for? Sannheten er at noen ser lenger, videre og dypere enn vi selv er istand til, mens andre har skremmende beggrenset syn. Slipp dem til. De som er begrenset kan slumpe til å lære noe, andre kan ha godt å oppdage hvilke forskrudde meninger noen bærer på.

 6. Jeg syns alle skal være snille mot hverandre og respektere hverandre #teletubbies

Kommentarfeltet er lukket.