Hva betyr radikal og radikalisering?

Demonstrasjon mot kjernekraft. Foto: Pixabay.com

Ordet radikal har de siste åra fått et helt nytt innhold og er blitt en kontroversiell betegnelse. Radikalisering anses som en voldelig og ekstrem trussel mot Vesten. Men er det den eneste måten å tolke ordet radikal på?

Nyhet
Om Nyhet (718 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]

Av Wibeke Bergheim

Radikal – skjellsord eller hedersbetegnelse? spurte Filosofiske Samtaler i Tromsø nylig. Er det slik at statsmaktene i Vesten, i ei tid der kapitalismen er i sin dypeste krise noensinne, brennemerker opposisjonen ved hjelp av språket?

Ordet innebærer å gå til roten av problemene. For ordet radikal kommer opprinnelig fra latin, og er ei nydanning av ordet radix, som betyr rot, som i røtter. Det er nettopp denne betydninga Radikal Portal har lagt til grunn ved navnevalget til nettstedet, og med et særlig utgangspunkt i en tale holdt av Marcus Thrane i 1850:

At være radikal vil omtrent sige, at følge aldeles modsatte Anskuelser. Ordet radikal kommer af det latinske Ord radix som betyder Rod. Radikal betyder altsaa fra Roden af; og naar man bruger det Udtryk at hylde Radikalismen, vil det sige, at hylde den Lære, at man skal rykke det Onde op med Roden, eller forbedre fra Grunden af. En radikal kan derfor bedst oversættes i vort Sprog med en Rodhugger.

Les også: Marcus Thrane: skal vi være moderate eller radikale?

Radikal blir synonym for ekstrem
Radikalisme, slik PST og store deler av media nå bruker ordet, er i de senere år blitt synonymt med voldelig jihadisme som rammer uskyldige og sivile.

Vi hører og ser begreper som radikal islam og at norsk ungdom radikaliseres og drar til Syria som fremmedkrigere. Eller det blir brukt om grupperinger som IS, Boko Haram og al-Qaida, reaksjonære religiøse bevegelser, påpeker mangeårig kommunestyrerepresentant i Tromsø, Jens Ingvald Olsen.

Les også Jens Ingvald Olsens innledning: Om radikalisering og være radikal – hedersbetegnelse til skjellsord

Kampen om språket
Olsen viser til regjeringens Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, underskrevet av samtlige av regjeringens ministre. Allerede i tittel på handlingsplanen ser man at ordet radikal blir knyttet opp mot vold, og på selve nettstedet der handlingsplanen ligger, blir vi presentert med denne setningen:

Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme.

De velger videre å innlede selve handlingsplanen med en beskrivelse av hva radikalisering er, slik: Radikalisering forstås her som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå politiske, ideologiske eller religiøse mål.

Les også: Sverige som skrekkeksempel

Regjeringen omdefinerer radikal
Historisk sett har ordet radikal vært knyttet til venstresiden, de som ville ta et oppgjør med det bestående, de som kalte seg revolusjonære, de som søkte sannheten. Men nå velger den mørkeblå regjeringen å omdefinere og gi ordet et nytt innhold. Ordet får en smak av noe farlig og kriminelt, og den ytterste konsekvensen av radikalisering er terror. Intet mindre. Dette satt opp mot ord som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Slik får vi ei begrepsforskyving.

Radikal er en hedersbetegnelse
Så er ordet radikal et skjellsord eller en hedersbetegnelse? En av samtalens mest aktive bidragsytere, den kjente legen og aktivisten Mads Gilbert, er klinkende klar: Ja, ordet er en hedersbetegnelse, og vi må ta ordet tilbake fra makta, vi som søker sannheten og ønsker rettferdighet.

Men hvordan? Vi må si fra, gjerne direkte til media, men vi må også skrive selv, om det er på egne blogger eller leserbrev, til lokale og nasjonale medier. For å være radikal er intet annet enn en hedersbetegnelse, om vi går tilbake til roten.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.