Én million underskrifter fikk Benetton til å gi erstatning til Rana Plaza-ofre

Foto: Rijans

Benetton gir støtte til ofrene for Rana Plaza bygningskollaps i Bangladesh, etter kraftig påtrykk fra internasjonalt opprop.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Hedda Susanne Molland

Nesten to år etter den katastrofale kollapsen av bygningen Rana Plaza i Bangladesh, hvor mer 1100 klesfabrikkarbeidere døde, har klesmerket Benetton meddelt at de ønsker å bidra til et internasjonalt støttefond for ulykkens ofre og deres familier, skriver the Guardian.

I september 2013, et halvt år etter kollapsen, gikk Bangladesh’ regjering, medlemmer av klesindustrien både internasjonalt og nasjonalt, og ulike ikke-statlige organisasjoner sammen, med FNs Internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) som ordstyrer, for å opprette et støtteprogram kalt «The Arrangement». Dette programmet skal hjelpe skadde og etterlatte etter ulykken, i henhold til internasjonale standarder for arbeiderrettigheter. Komiteen som ble opprettet på møtet, og som administrerer og delegerer fondet, heter “The Rana Plaza Coordination Committee”, og er satt sammen av de ulike interessegruppene nevnt over.

LES OGSÅ: Detta är slavarbete

Benektet først ansvar
Det italienske klesmerket Benetton benektet først noen tilknytning til fabrikken som kollapset, men innrømte tilkoblingen etter at klær fra fabrikken med Benetton-merke ble dokumentert på ulykkesstedet. På tross av den påviste tilknytningen ønsket klesmerket likevel ikke inntil nylig å bidra til støtteprogrammet for arbeiderne fra Rana Plaza. I juni 2014 krevde statsministere fra syv europeiske land, inkludert Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia, at klesmerkene som var involvert med fabrikken i Bangladesh skulle utbetale støtte til ILOs fond, uten at disse ble etterkommet av Benetton.

Grunnen til den plutselige helomvendingen hos Benetton kan spores til en underskriftskampanje på nettsiden Avaaz. Benetton er nå den siste av de større kleskjedene involvert som har sagt at de skal bidra til fondet, etter at over 1 million mennesker, på under to uker, underskrev et opprop med krav til Benetton, via den direkte demokrati-orienterte siden.

Fondet
ILOs fond søker å kompensere 5000 rammede, både arbeidere på fabrikken og avdødes familier, men til nå har kun 70 % av midlene som er ansett som nødvendige, blitt samlet inn. Benetton skal ha bidratt til et annet prosjekt som ga støtte til ofrene av tragedien, men The Guardian skriver at bedriften har blitt kritisert for at disse bidragene ikke var i nærheten av å dekke et reellt kompentasjonsbehov. Det er ennå ikke klart hvor mye penger Benetton kommer til å bidra med til Rana Plaza-fondet. I følge Avaaz vil de annonsere beløpet før andreårsmarkeringen for ulykken 24. april. Håpet er at Benetton skal bidra med 9 millioner dollar, som er det som skal til for å fullføre målet på som nå er satt på 30 millioner.

Kort tid etter ulykken gikk Benetton og andre klesmerker involvert i fabrikken sammen om en avtale som hadde som siktemål å forbedre arbeidsforhold i Bangladesh og å unngå samarbeid med fabrikker som ikke overholdt trygge og gode forhold for sine arbeidere. Dette etter sterke reaksjoner fra verdenssamfunnet på hvordan høyt produksjonspress hadde vært en delårsak i at så mange omkom i ulykken.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned