Svenske myndigheter med hjelpepakke på 1 milliard til Palestina

Foto: Tijen Erol

Den svenske regjeringen vedtatt å sende en økonomisk hjelpepakke på rundt 1,5 milliarder svenske kroner til de palestinske selvstyremyndighetene.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Den økonomiske hjelpepakken, som er rettet mot å bekjempe korrupsjon og å støtte likestilling og kampen for menneskerettigheter, kommer som et direkte resultat av at Sverige i oktober i fjor anerkjente Palestina som selvstendig stat. Hjelpepakkken skal løpe fram til 2019.

— Vår anerkjennelse av Palestina som en selvstendig stat gir oss også et ansvar for å sørge for å støtte nasjonsbyggingen som pågår, sier den svenske statsministeren, Fredrik Löfven.

Kamp mor korrupsjon
Pakken, som ble presentert under den palestinske presidenten Mahmoud Abbas sitt besøk i Sverige tidlig i forrige uke, skal i all vesentlighet brukes til prosjekter som skal bekjempe korrupsjonen innen de palestinske selvstyremyndighetene. Samtidig skal deler av pakken også brukes til prosjekter som skal være med på å bedre likestillingen og kampen for menneskerettigheter i de palestinske områdene.

— Vi er veldig takknemlige for denne støtten fra Sverige og vi håper nå at stadig flere nasjoner vil anerkjenne oss som en selvstendig stat, sa Abbas under en pressekonferanse i Stockholm tirsdag.

Under pressekonferansen medga han at man sliter med korrupsjon som en del av myndighetsapparatet.

— Det finnes dessverre korrupsjon innen palestinske myndigheter. Jeg har foreløpig ikke noen god løsning på hvordan vi skal klare å bekjempe dette.

— Uakseptabelt av Israel
Under Abbas sitt besøk i Sverige kom den svenske utenriksministeren, Margot Wallström, med til dels kraftig kritikk av Israel og deres reaksjon på Sveriges anerkjennelse av Palestina.

— Israels reaksjoner på vår anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat har bare vært med på å irritere landets allierte. Det er uakseptabelt hvordan Israel i ettertid har snakket om vår anerkjennelse, understreket hun.

Wallström har som respons gitt uttrykk for at hun har ubestemt tid har utsatt en reise til Israel. Nå ser det ut til at de svensk-israelske forbindelser på nytt er på et historisk dårlig nivå, da israelske myndigheter forrige torsdag informerte om at Wallström ikke er velkommen til Israel på statsbesøk.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned