Hver femte landbrukseiendom står ubebodd

Foto: Fredrik Norum

En rekke boliger her til lands står tomme og forfaller. Størst er problemet når det gjelder landbrukseiendommer.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Lørdag kunne Radikal Portal presentere tall som viser at rundt 11 millioner boliger står tomme rundt om i EU. Nå viser det seg også at det her til lands finnes en rekke boliger som står tomme og har gjort det over mange år.

LES OGSÅ: 11 millioner hus står tomme i EU mens millioner er bostedsløse

— Vi vet at det er mange boliger som ikke har hatt registrerte brukere på mange år, men det finnes ikke noe konkret tall på hvor mange boliger som pr i dag står tomme rundt om i landet, sier seniorrådgiver Vilni Verner Holst Bloch ved Statistisk Sentralbyrå (SSB) til Radikal Portal.

Størst problem i landbruket
Statistikk SSB sitter på viser at problemet med tomme boliger er spesielt stort hva gjelder boliger på landbrukseiendom. Fra 2006 til 2013 økte antallet ubebodde landbrukseiendommer med nesten 40.000.

— Tallene vi sitter på viser at hvert femte bolighus på landbrukseiendom var uten fast bosetning i 2013.

Holst Bloch understreker at dette ikke betyr at alle står permanent tomme men at noen av disse kan bli brukt som fritidseiendom.

— Det er usikkert hvor mange av disse som står permanent tomme, men en god del av bygningene vet vi bare står og forfaller.

Finnes lite statistikk
Han vedgår at dette er et felt hvor det finnes lite statistikk og innrømmer at man gjerne skulle hatt en bedre oversikt over både antall tomme boliger her til lands og årsakene til at disse står tomme.

— Vi skulle gjerne ha kunnet si noe mer om hvor stort problemet med tomme boliger i Norge er i dag, men dette er vanskelig da det finnes lite underlagsmateriale for å kunne vurdere problemet, understreker han.

Data fra et forskningsprosjekt i 2004 viser at det den gang var rundt 100.000 tomme boliger rundt om i Norges land. Hovedårsaken til at boligene den gang stod tomme viste seg enten å være at boligen var arvet og at ny eier ikke hadde bestemt seg for hva som skulle skje med boligen eller at de var i dårlig forfatning.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned