Folkehav mot regjeringens raseringsforslag

Foto: Vegard Velle / Radikal Portal

Landet rundt aksjonerte fagorganiserte og andre mot regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. Fra folket var det klare budskap: Det er ikke for sent å snu.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Fra fjell til fjord og i bygd og by mobiliserte fagbevegelsen under onsdagens to timer lange politiske streik mot de foreslåtte endringer i Arbeidsmiljøloven. Størst var oppmøtet i Oslo, hvor folkemengden fylte Eidsvolls plass samt store deler av øvre Karl Johan og Spikersuppa, men også ved resten av de vel 200 arrangementene i forbindelse med streiken betegnes oppmøtet som svært godt.

— Bare oppmøtet her i Oslo og rundt om i landet ellers bær gi et signal til regjeringen om at disse endringene ikke er ønsket, understreker leder i Unio, Anders Folkestad.

I Oslo anslår politiet oppmøtet til rundt 15.000 personer, I Trondheim stilte omtrent like mange opp på streikemøtet.

Ikke for sent å snu
Et sentralt mantra fra lederne av alle de store fagforeningene bak markeringene var at det enda ikke er for sent for regjeringen å snu i saken.

— I en sak som er så viktig for så mange av landets innbyggere er det ikke noen skam å snu, understreket LO-leder Gerd Kristiansen.

Hin fikk i så måte følge av YS-leder Jorunn Berland.

— Bare oppmøtet rundt om i landet i dag burde vise regjeringen at dette ikke er endringer folket ønsker og det burde derfor være på tide at regjeringen nå gjør en helomvending i forhold til de varslede endringene, mener hun.

Mer makt til arbeidsgiverne
Sentralt under streikearrangementet i Oslo stod det faktum at regjeringen sitt forslag om endringer i Arbeidsmiljøloven vil gi mer makt til arbeidsgiverne og dermed sørge for at den vanlige arbeidstaker får mindre innflytelse på sin egen hverdag.

— Dette forslaget vil bare føre til å¨sørge for å flytte mer makt over til arbeidsgiversiden og svekke den innflytelse du og jeg vil ha på vår egen arbeidssituasjon, framhevet Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Han er ikke i tvil om at forslaget er en vel overveid forsøk fra regjeringens side på å svekke fagbevegelsen sin posisjon og innflytelse blant norske arbeidstakere.

— Det er tydelig at denne regjeringen ønsker mer makt til arbedsgivverne og mindre til den vanlige mannen i gata, slår han fast.

Alle har rett til en fast og sikker jobb
Regjeringens forslag om å åpne for flere midlertidige ansettelser ble også behørig kritisert onsdag. Et samlet fagforenings-Norge stod samlet om det budskap at alle skal ha rett til en fast og sikker jobb.

— Som nasjon har vi råd til å sørge fr at alle skal ha en rett til en fast og sikker jobb, framholdt YS-leder Berland.

LO-lederen mener forslaget som nå ligger til behandling i Stortinget er noe kun et lite mindretall ønsker.

— Dette forslaget er et gigantisk eksperiment med den enkelte arbeiders frihet og trygghet, mener hun.

Hun er i tillegg sterkt kritisk til om forslaget er ønsket av andre enn bare en liten klikk innen regjeringspartiene og deres støttespillere.

— Har folk i dette landet noe ønske om at vi skal bli en nasjon av løsarbeidere? Jeg tviler sterkt på at dette er hva de fleste av oss ønsker, understreker hun.

La søndag være søndag
Et annet av regjeringens forslag som ble sterkt kritisert var forslaget om å åpne for søndagsåpne butikker. Her var både fagbevegelsen og opposisjonen enige om at dette var et særs dårlig forslag.

— La søndag være søndag. Det er ikke noe behov for å åpne for at folk kan handle også på søndager, understreket leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum i sin appell.

Unio-leder Folkestad deler skepsisen mot søndagsåpne butikker og tror en slik utvikling bare vil være med på å øke presset på de som allerede yter mest.

— Forslaget som nå ligger på bordet, også når det gjelder mulighetten til å holde søndagsåpent, vil bare være med på å forsterke presset på de som allerede er hardest presset fra før og et slikt økt press kan få svært uheldige utslag, konkluderer han.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned