Politiet lo og nektet å tro han var forsøkt voldtatt

Det er ikke alltid en like lett oppgave å formidle at det finnes et håp, når samfunnet er gjennomsyret av en holdning om at voldtekt aldri rammer gutter og menn. Jeg opplevde en voldtekt og ran i min egen leilighet i 2011. I mitt tilfelle ble jeg ikke tatt på alvor. Saken ble henlagt på grunn av bevisets tilstand. Jeg kan skrive under på at en av de viktigste instansene vi har i samfunnet, politiet, ikke er der for den utsatte mannen. Politiet er en instans man er totalt avhengig av for å få hjelp. Hvordan skal vi stole på politiet Når politiet ikke tror deg, hindrer etterforskning og henlegger en sak der noen har opplevd en voldtekt, får det ringvirkninger for den utsatte. Man får kanskje ikke rettshjelp, man får ikke erstatning, og på grunn av mistro, lukker man seg og kommer aldri ut med historien sin. Hvordan kan vi være sikre på å bli tatt på alvor i en slik situasjon? Har politiet kunnskapen og den opplæringen som trengs? Og hvordan fungerer det egentlig når politiet har ansatte som ikke ser, eller forstår, at det er en voldtekt som har skjedd, på en mann eller en gutt? Blir … Continue reading Politiet lo og nektet å tro han var forsøkt voldtatt