La oss ikke glemme Khaled – la oss stoppe PEGIDA

Bilde av Khaled. Foto: remembering-khaled.org

Khaled er død. Mandag kveld gikk Khaled ut for å handle. Han kom aldri hjem. Liket hans ble funnet i en pøl av blod neste morgen i bakgården til huset der han og hans venner bodde. Han ble knivstukket i halsen og magen.

Björn Fröhlich
Om Björn Fröhlich (6 artikler)
Björn Fröhlich (f. 1982) er litteraturviter og underviser i norsk som fremmedspråk. Han er ikke noen ekspert på landbruk, men er glad i dyra, miljøet og helsa si.
Khaled flyktet fra det brutale diktaturet i Eritrea og søkte beskyttelse i Tyskland. Han ble bare tjue år gammel.
Hvorfor ble Khaled drept? Det er det for øyeblikket ingen som veit, heller ikke jeg. Men hans død retter oppmerksomheten mot det rasistiske klimaet som Khaled måtte leve i. Vennene hans forteller at de lot være å forlate huset på mandagskvelder. De turte ikke. Stemningen i Dresden rett etter PEGIDA-demonstrasjonene var for aggressiv til at flyktningene fra det eritreiske miljøet våget seg ut. Gang på gang sto PEGIDA-demonstranter etter demonstrasjonene foran døra deres og sparket mot den mens de slang ut fornærmelser og trusler. Det er også blitt malt to hakekors ved inngangen rett før nyttårsaften.

LES OGSÅ: Statsrasismen lever

Trusler og rasisme i hverdagen
Flyktningene opplever at Dresden preges av et rasistisk klima selv om, eller kanskje nettopp fordi det finnes ytterst få flyktninger i Dresden. Til og med i byens offisielle integrasjons-konsept kan en lese den overraskende åpne innrømmelsen: flyktningene kommer ikke frivillig til Øst-Tyskland og forlater det igjen så raskt som statusen deres tillater det. Flyktningene forteller om regelmessige overgrep på åpen gate, at folk reiser seg når de setter seg ned hos dem på bussen og at de blir møtt med trusler og fornærmelser i hverdagen.

LES OGSÅ: Rasismen vokser i Europas hjerte, så også antirasismen

Angrepet av nazister
Det var også i Dresden at beboerne i bydelen Laubegast ved hjelp av en underskriftskampanje og trusler forhindret at et hotell ble brukt som bosted for flyktninger. Det var i Dresden at en gruppe kurdere ble angrepet av dusinvis av nazister og hooligans med pepperspray, teleskopkøller og elektro-sjokkere etter en PEGIDA-demonstrasjon 22. desember.

LES OGSÅ: Rasisme og antirasisme i vår tid

Middelklassens rasisme
PEGIDA manifesterer rasismen til den såkalte borgerlige midten. PEGIDA er nå også kommet til Norge. I motsetning til Dresden der de samler mange tusener av islamofobe, møtte bare omtrent 190 personer opp i Oslo forrige mandag. PEGIDA er farlig. Den massive fremmedfiendtlige mobiliseringen i Dresden skaper en rasistisk atmosfære som danner bakgrunn og legitimering for rasistiske overgrep. La oss sørge for at vi aldri får oppleve slike tilstander i Oslo.
La oss stoppe PEGIDA før de har vokst seg store. Møt opp på motdemonstrasjonen i morgen (mandag) kl 18 på Youngstorget.

Teksten blir sampublisert med Motmakt.no

LES OGSÅ: Uansett hve som drepte Khaled må vi stå i mot PEGIDA

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

40 kommentarer på La oss ikke glemme Khaled – la oss stoppe PEGIDA

 1. Pegida-demonstrasjonen i Dresden i morgen er avlyst på grunn av trussel fra islamister. Og startet med 350 personer den første uken i Dresden i fjor høst ifølge wikipedia.

  Det er synd hvis lovlige demokratiske demonstrasjoner ødelegges av ekstremister og voldelige fraksjoner -uansett hvilket miljø de kommer fra- islamister eller nynazister eller voldsvenstre.

  Og det er synd hvis Pegida ødelegges av rasister da det burde være like legitimt å demonstrere mot islamisme i dag som det var å demonstrere mot nazisme før 2. verdenskrig.

  Pegida er etter hva jeg har forstått hverken rasistisk eller mot innvandring.

  • AvatarSara Nes // 2015-01-18 kl 14:17 //

   Det er ikke noen etablert sannhet at islamismen representerer et religiøst og politisk åk. Islamisme er politisk islam, og dette er et svært mangfoldig fenomen som omfatter folk som søker demokratisk reform såvel som fanatiske fundamentalister. For å få en nyansert debatt mener jeg det er viktig å presentere de forskjellige formene for politisk islam som en uensartet gruppe, og ikke angripe dem alle under en kam. Da risikerer vi å fremmedgjøre folk som vi har mye til felles med og kan samarbeide med om mange viktige saker.

   • Man må kunne henge bjella på den riktige sauen. De fleste NS-folk her til lands var sikkert ikke ekstremister. Men allikevel så ble millioner drept av en ideologi de forfektet. Og det går en undertrykkende rød tråd fra å ville tildekke det ene kjønnet til å dytte homofile utfor høyhus i Raqqa i Syria idag. Eller for å si det med noen som sier det bedre enn meg:

    https://www.youtube.com/watch?v=Ry3NzkAOo3s

    • AvatarSara Nes // 2015-01-18 kl 16:28 //

     Helt enig at man må henge bjella på den riktige sauen. Det er grovt unøyaktig å sammenligne NS med islamisme, og, for å ta eksempler fra Iran, å fordømme Ali Shariati (som var en motstander av teokrati på grunn av at det undergraver religiøse minoriteters rettigheter, og arbeidet for sosial rettferdighet) på lik linje som Navvab Safavi (som syntes drap av motstandere var en passende taktikk for å «rense» samfunnet og gjøre det «mer islamsk»).

     Den undertrykkende røde tråden er undertrykkingen i seg selv, ikke hvem som undertrykker. Og undertrykking finner vi også i vårt eget samfunn: Hvor vanlig er det for eksempel at en voldtekt får konsekvenser for gjerningsmannen eller gjerningskvinnen? Kampen for homofiles rettigheter er heller ikke avsluttet i vårt eget land, langt mindre i f.eks USA hvor det i 9 stater er lover som forbyr å omtale homoseksualitet som noe positivt. Om man ser bredere enn kvinners og LGBT-samfunns rettigheter og fokuserer på retten til liv, burde man se litt nøyere på norsk deltakelse i krig såvel som norsk våpeneksport som bidrar til å både skape og støtte krig og til å støtte udemokratiske regimer.

     I kampen for kvinners, LGBT-samfunns rettigheter og andre menneskerettigheter stiller vi mye sterkere om vi har evnen til å alliere oss med andre som mener det samme som oss, selv om de har en annen religion, politisk farge eller hudfarge.

     • Hvis man ønsker å nyansere så var NS også i sin tid forkjempere for kvinners rettigheter og mente kvinner burde være likestilte på alle områder. Det hjalp ikke de som ble drept og torturert av NSmedlemmer i arbeidsleire i Norge. Selvsagt finnes det nyanser og en fredelig majoritet av muslimer som jeg skrev ovenfor. Men det hjelper ikke de som dyttes utenfor høyhus eller de som drepes av boko Haram eller de kristne som opplever en krystallnatt og forfølgelse i Niger. På samme måte ville det med din logikk heller ikke være mulig å ta et oppgjør med NS.

     • AvatarSara Nes // 2015-01-18 kl 18:18 //

      Hmm. Det ser ut for at punktet vi er uenige om er hvorvidt politisk islam er én ideologi eller ikke. Utfra det du skriver kan det virke som du mener islamisme er én ideologi, som kjennetegnes av at den er undertrykkende, og at du synes det er på sin plass å sidestille den med NS, som var en nazistisk/fascistisk bevegelse. For meg gir det liten mening å gruppere mennesker som ønsker en sterkere religiøs orientering av politikken sammen med NS eller fascisme.

      Fascisme er en ideologi som er autoritær, ønsker en «rensing» av folket og utrydning av enkelte minoriteter, opphøyer vold og krig til et mål i seg selv og anser verdenspolitikken som en kamp for å overleve. Disse ideene eksisterer dessverre fremdeles og det er derfor nødvendig å forsvare idealene om demokrati, menneskerettigheter, ikke-diskriminering og fredelig løsning på konflikter.

      Politisk islam omfatter alle som ønsker en sterkere rolle for islam i det politiske livet. Det kan ta mange former, fra de som arbeider på en ikkevoldelig måte for en mer demokratisk styreform til de som ønsker å rense landet sitt eller andre land for «uislamske» mennesker.

      Å sette alle islamister i samme bås gir omtrent like mye mening som å sidestille Anders Behring Breivik med Martin Luther King.

     • Takk for interessant meningsutveksling. Det er klart at Islam er litt annerledes som totalitær tankegang i forhold til nazisme, fascisme og kommunisme med hensyn til at den også henvender seg til en monoteistisk gud.

      Men de samme autoitære og totalitære trekkene ser man i jo i sharialovgivningen som har en politisk ideologi som omfatter hele tilværelsen for de som tror. Og i praksis så utryddes religiøse folkegrupper og andre etnisiteter i midtøsten og i afrika i dag med samme virkemidler som under fascismen. De samme totalitære tankemønstrene sees også i dag voksende i europa hvor feks 40% av muslimske studenter i England ønsker å bytte ut en demokratisk lovgivning med sharia-lovgivning (som inkluderer dødstraff for frafall fra islam feks og ved utroskap, homofili).

      Så for å si det litt amerikansk: Hvis det står, går og snakker som fascisme så kanskje det rett og slett er fascisme?

     • AvatarSara Nes // 2015-01-19 kl 21:06 //

      Takk i like måte. Det er noen punkter vi kan bli enige om her, blant annet at Islam er annerledes enn fascisme, nazisme og kommunisme. Den største forskjellen er at de tre sistnevnte er politiske ideologier, mens Islam er en religion. Religion kan gi mennesker trøst, en forklaring på det uforklarlige og være en moralsk veiviser, i tillegg til at islam også er forskjellg fra andre religioner i og med at den gir flere regler for hvordan man bør innrette samfunnet som helhet. Sharialover er et enormt regelverk som omfatter mange sider av livet, og er et av de første lovsystemene som garanterte likhet for loven og prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er kanskje derfor profeten Mohammad i 1935 ble plassert av USAs høyesterett som en av de 18 største lovgiverne i verdens historie. Sharialover kan tolkes i flere retninger, og det finnes ikke én akseptert versjon. Tolkningen av sharialover som brukes for å rettferdiggjøre pisking og annen umenneskelig behandling er slett ikke universelt akseptert av muslimer. Det er ikke slik at et ønske om å innføre sharia betyr det samme som at man ønsker å innføre pisking og steining. Det kan også bety at man ønsker at rettssystemet skal bygges på idealer fra religion, slik som også det norske rettssystemet er tuftet på kristne kjerneverdier.

      Det jeg skriver er naturligvis ikke et forsvar for de delene av den muslimske befolkningen i verden som ønsker pisking, halshogging, steining og syreskading eller drap av kvinner som av en eller annen grunn har «mistet sin ære». Disse tingene er umenneskelige, og skal ikke under noen omstendighet forsvares.

      Jeg mener imidlertid det er en grov feilslutning å si at alle muslimer er ansvarlige for det noen muslimer gjør, selv om det er i religionens navn. Å demonstrere mot islam er faktisk totalitært og antidemokratisk. Man ønsker rett og slett å frata mennesker deres rett til å utøve sin religion, og oppfordrer til utrensing av religiøse minoriteter. Kanskje man til og med anser sin overlevelse som avhengig av at muslimene må ut, eller at de må slutte å komme inn. Dette er tanker som for meg står, går og snakker som fascisme.

      Fascistiske tanker finner man selvfølgelig også i islamske miljøer, og de kan like lite forsvares der som i andre miljøer.

      Løsningen for meg blir å holde fast ved kjerneverdiene demokrati, religionsfrihet, like rettigheter for alle, og en fortsatt kamp mot diskriminering det være seg rettet mot kvinner, homofile, muslimer eller andre grupper.

   • Kan du nevne et muslimsk-styrt land som har rettigheter for homofile?

  • Avatarmortolse // 2015-01-18 kl 15:35 //

   Da har du ikke forstått mye. Det er mange eksteme grupper som samles under paraplyen pegida. Uten rasister, frememdfientlige, islamofober, og og invandringsfientlige blir det ikke mye igjen av pegida.

   • Det kan det dessverre være. Men det er nok også mange som ønsker å demonstrere mot en fascistisk ideologi.

   • Det blir ikke mange syndebukker igjen heller. – Grensene og definisjonene på rasisme, fremmedfiendtlighet, islamofobi o. l. er flytende.

    For å ta med noe fritt etter hukommelsen fra Predikeren som er sagt å være det beste litterære og best bevarte eldste skriftet i Bibelen. (Predikeren er bare på rundt ti sider).

    – Det skjer slik som det har hendt. Egentlig intet nytt under solen. Tinga går i en runddans.

    • AvatarPipenissen // 2015-01-25 kl 11:38 //

     Sub sole nihil est. -intet nytt under solen, gammelt romersk ordtak.

  • AvatarHeir of Aileach // 2015-01-22 kl 11:10 //

   «Pegida er etter hva jeg har forstått hverken rasistisk eller mot innvandring»

   Da burde de kanskje bli liiiitt tydeligere på akkurat det skillet?

  • Sannheten er ikke så nøye for venstresiden og de som ser på seg som selvutnevnte apostle.
   Bare se på den såkalte mordbrannen i den IS-aktive moskeen i Eskilstuna; der kokte det ned til at det vat de inne i moskeen som klarte å sette den i brann.
   Eller der hvor «afro-svensken» ble overfalt og grovt mishandlet og media hylte opp om ny-nazister? Men som ble helt stille da det viste seg å være personer fra midt-østen som var gjerningspersonene?
   Dette er normen for de som bl.a star bak radikal portal. Sannheten er underordnet, deres eget ego er viktigere.

  • Snegle, bra innlegg. Jeg vil imidlertid være uenig i at artikkelen bør skrives om. Det som er publisert er publisert, men nå ser vi i alle fall at Radikal Portal har skrevet en ny og veldig flau sak for dem hvor de innrømmer at det var en annen asylsøker som sto bak mordet.

   Hans Rustad har også en veldig god gjennomgang av metodene som brukes av såkalte antirasister i sin artikkel Grums er grums, men dessverre retter han også sitt sedvanlige grums mot Russland og lovprising av USA. Uansett vil jeg anbefale artikkelen til Rustad, og den bør være til ettertanke for de i Radikal Portal og andre som har et noe endimensjonalt syn på verden.

   Og når jeg er inne på Radikal Portal, håper jeg at både den tradisjonelle venstre- og høyresiden kan være enige om de store demokratiske og demografiske problemene som ligger i islamsk innvandring. Dette har jeg skrevet om i min artikkel Fakta på Dagsnytt 18?, og jeg har også skrevet en artikkel om en bedre forståelse av islams originalkilder.

   Mine artikler er tilgjengelige på StortingsKristian.com, nettsiden hvor jeg promoterer mitt kandidatur som stortingsmann i 2017. Jeg håper jeg kan få med meg nasjonalt bevisste folk på venstresiden i norsk politikk i å si at det er bedre å være velorientert enn å være venstre- eller høyreorientert.

 2. AvatarSynnøve Sårheim Alme // 2015-01-18 kl 15:00 //

  Er det mobiliseringen som skaper rasistisk atmosfære eller er det omvendt? Gi for all del PEGIDA motstand, men slutt ikke med å adressere de grunnforholdene som skaper rasisme og motsetninger mellom grupper. Det er ikke ideer som skaper forholdene, det er forholdene som skaper ideene. (basis er basis, overbygning er overbygning)

  • Avatarmortolse // 2015-01-18 kl 15:44 //

   Veldig bra kommentar, vi er nødt til å se på samfunnet vårt, hva som skaper extremister på alle fløyer, og på hvilke bakenforliggende krefter som manipulerer oss i retning av et polarisert samfunn. Bak bødlene, bøllene, terroristene og extremistene, (alle marionettene) er det krefter som ønsker en verden med dem og oss, som ønsker krig og motsetninger. Det være seg (våpen) industrien og den kyniske kapitalismen, eller religiøse og politiske ledere.
   Som alltid koker det ned til penger og makt.

   • AvatarSynnøve Sårheim Alme // 2015-01-18 kl 18:11 //

    Takk for ros. Oppfatt meg imidlertid ikke som at jeg tror det står direkte konspirasjoner bak. Samfunnsforholdene skapes av de økonomiske forutsetningene og eierskapet til kapitalen, og aanvendelsen av den. (Nå blir jeg helt ortodoks, hører jeg). Utjevning og sosial trygghet, mat, bolig, arbeid, rekreasjon, helse, skolegang, vitenskap og kultur til og for alle. Disse verdiene er delvis marginalisert i Tyskland i dag, og enda mer i land som er hardere rammet av finanskrisen. EU skulle presset medlemmene sine til å beskytte svake grupper, men de gjør det motsatte, for det et i pakt med de fire friheter. Utjevning er ikke det. Utjevning og arbeidstakerrettigheter hindrer den frie flyten av arbeidskraft og kapital. Nå havnet jeg langt fra PEGIDA. Men de avgjørende tingene skjer faktisk ganske langt unna PEGIDA, og de som har makt er heller uinteresserte i hva som skjer med dem. Deri ligger også problemet.

    • Det er greit at økonomiske forutsetninger ligger til grunn for det meste, men må er det altså ikke bare i Europa det vises til Islam når vold og menneskefiendtlige handlinger skal begrunnes. Det gjelder mesteparten av landene der Islam står sterkt som ideologi.

     Skal vi vente til alle har det bra økonomisk før vi argumenterer seriøst mot de elementene innen islam som er egnet til å motivere og begrunne diskriminering og overgrep?

     • AvatarSynnøve Sårheim Alme // 2015-01-18 kl 18:46 //

      Nei. Og ikke vente med å ta til motmæle mot rasisme heller, som var det jeg snakket om. Ta til motmæle av dine lungers fulle kraft mot det du mener er problemet. Vær Charlie og alle andre som drepes for sine ytringer og uvilje til å underkaste seg autoriteter. Men vær også med på jobben med å bygge den verden vi ønsker, det hjelper lite å bare rive ned alt vi ikke vil ha.

    • Avatarmortolse // 2015-02-08 kl 01:43 //

     Da er vi helt enig, du bare setter ikke halen på katten. Det du ramser opp er symptomer, ikke årsaker. Skal du finne årsaken må du stille spøsmålet hvoror? Hvem tjener på dette? Er det sansynlig at dette bare oppstår helt tilfeldig av seg selv, eller er det villet? Er det noen som har noe å vinne på denne utviklingen?
     Å tro at alt bare er tilfeldig er vel litt struts vil jeg mene.

     • AvatarSynnøve Sårheim Alme // 2015-02-09 kl 16:11 //

      Tilfeldig er det ikke, men det som er det villede er «minst mulig hindringer i veien for markedskreftene». Markedskreftene tar ingen hensyn, hensyn er hindringer. Derfor har deres talsmenn interesse av å marginalisere arbeidstakerettigheter, miljøhensyn og offentligrettslige krav, bla. om skatt. Størst mulig frihet, størst mulig inntjening. At det blir nød og sosial uro av det, er collateral damage, det er ikke det de er ute etter, de er ute etter å få ture fram som de vil. Og i et samfunn med store sosiale forskjeller oppstår motsetninger mellom grupper. For eksempel mellom Pegida og muslimer. Det tror jeg ikke er villet (av noen adre enn gruppene selv), men det er kanskje beleilig for en og annen.

 3. Baktaling bør også bli forbudt, for bakvaskelse er også i aller høyeste grad nettopp fascistisk/rasistisk. En slags hvitvaskelse er det.

  Men det er en skjult form for rasisme/fascisme, dog er den ikke bedre enn annen rasisme/fascisme, heller verre, for den godtas mye lettere mange flere steder. Dessuten er det ingen hemmelighet at dem som baktales (mest) oftere begår selvmord og oftere angripes, blir ofre og syndebukker.

  Hva med å feie for egen dør først og ta et oppgjør med bakvaskelse/egen fascisme.. Eller er kicket over å bakvaske for stor i den fascistiske delen av en? Hvorfor la fascismen vinne i en? – Er det fordi det blir/føles lettere eller mer moralsk å stemple «de andre» som mest/egentlige fascister?

 4. Hei Björn,

  Siden du snakker tysk, er følgende Spiegel artikkel sikkert av interesse for deg: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/pegida-studie-in-dresden-marschiert-die-mittelschicht-a-1012913.html

  Mer enn 75% av deltagerne til Pegidas mandagsdemonstrasjoner er ikke interessert i Islam i det hele tatt. For de allerfleste handler protestene seg om å vise misnøye med politiken. Den typiske deltageren er velutdannet, kommer fra mellomklassen og er ikke religiøst.

 5. Avatartror ikke på dommedag.. // 2015-01-20 kl 01:37 //

  Var det Pegida som myrdet Khaled? Eller var det en morder som fortjener sin straff? Er det sånn å forstå at Pegida er å sammenligne med nazistiske SA-kadre i 30-tallets Tyskland? Den følelsesladde logikken i artikkelen over her – antyder jo til dels sterkt at dette siste er tilfelle. Noe som i så fall – i min verden – lyder som en logisk kortslutning av de helt store.

  Har i det hele tatt ikke fått med meg hva som er så ekstremt med Pegida. Vil de deportere muslimer med norsk statsborgerskap? I så fall er jeg med på neste motdemonstrasjon. Har gjennom media kun fått med meg at de visstnok skal være ekstreme. Men ikke hva det ekstreme består i. Kanskje artikkelforfatteren kan oppklare dette for meg?

 6. AvatarPer Tjøming // 2015-01-22 kl 20:34 //

  Det er absolutt ingenting som knytter Pegida opp mot dette dødsfallet utenom hos ekstremistene hos Antirasistisk senter og facistene på venstresiden.

 7. AvatarJan Ytterli // 2015-01-22 kl 20:57 //

  Burde kanskje bli mer forsiktig med skyldfordeling før fakta foreligger. Vistnok drept av en annen flyktning: http://www.rights.no/2015/01/ikke-glem-drapsofferet-utnytt-ham-heller-politisk/

 8. Stiller det ikke saken i et nytt lys at det nå er arrestert en eritreisk asylsøker for drapet. Han har tilstått, motivet var økonomisk.
  Men jeg regner ikke med at artikkelforfatteren tar selvkritikk.

 9. AvatarMuhammed Ola Nordmann // 2015-01-22 kl 21:48 //

  Drapet ble utført av en co-asylsøker han bodde med.

  Hva har PEGIDA med dette og gjøre?

  Det var dette med bakeren og smeden.

 10. Avatarsnorrelund // 2015-01-22 kl 23:28 //

  Troverdigheten deres forsvinner av at dere kommer med påstander som ikke har rot i virkeligheten. I tillegg så er dere med på å gi næring til høyrestrømningene som vi ser i hele Europa. Det er en landsmann av denne flyktningen som er siktet for dette tragiske drapet.

 11. Ja dette var jo et meget godt eksempel på et «rasistisk» drap – siden en 26 år gammel mann fra Eritrea har tilstått ha drept ham. Snakker om å selge skinnet før bjørnen er skutt. 😛

 12. AvatarPolitiskUkorrekt // 2015-01-23 kl 20:36 //

  Dere på venstresiden slutter aldri å overraske meg, men ærlig talt… hvor simpel er det mulig å bli??
  Dere utnytter et tragisk dødsfall som virkemiddel i den patetiske virksomheten deres ved å anklage Pegida for ugjerningen.
  Nå viser det seg at drapet er tilstått av en medasylsøker, og jeg venter i spenning på Radkal Portals neste artikkel om denne saken.

 13. AvatarStåle Jakobsen // 2015-01-23 kl 23:23 //

  Khaled B ble jo drept av sine egne, så dette er jo reinspikka løgn. Si meg, skjemmes dere fan aldri over løgnene deres??
  «En av de andre syv afrikanske asylsøkerne Khaled B. delte bolig med – en 26 år gammel mann som også var fra Eritrea – har tilstått drapet. Motivet skal ha vært en eskalerende krangel om husholdningsøkonomien. 26-åringens DNA ble for øvrig funnet på drapsvåpenet og han er nå siktet for uaktsomt drap.»

  http://www.sueddeutsche.de/panorama/fall-khaled-b-haftbefehl-gegen-mitbewohner-erlassen-1.2317371

 14. Avatarsmoothish // 2015-01-24 kl 03:34 //

  Nå er jeg spent på oppfølgersaken her… nå viser det jo at Khaled ble drept av en asylsøker. Blir det «La oss ikke glemme Khaled, la oss stoppe innvandringen?» Selvfølgelig blir det ikke det 🙂 «La oss glemme Khaled så fort som mulig!» Nei, jeg tviler på den og.. jeg tror Khaled blir forbigått i stillhet, og at man håper så mange som mulig fortsatt ikke har fått med seg hva som egentlig skjedde…

 15. AvatarPer Tjøming // 2015-01-25 kl 19:09 //

  Snakk om å drite seg ut med dette budskapet her,når det viser seg at det var en asylsøker som drepte Khaled .Er dere alle på venstresiden like ustabile og fulle av løgner. ?

 16. AvatarChrBoger // 2015-01-25 kl 19:42 //

  Saken er, som mange her inne har fått med seg, ikke så enkel som det den kunne virke som.

  Her kan dere lese siste om sakens utvikimg: https://radikalportal.no/2015/01/25/uansett-hvem-som-drepte-khaled-ma-vi-sta-i-mot-pegida/

  • Avatartror ikke på dommedag.. // 2015-01-25 kl 23:23 //

   En kan vel trygt slå fast at artikkelforfatteren her solgte skinnet før bjørnen var skutt. For å bruke et godt og innarbeidet bilde som nordmenn flest forstår.

 17. AvatarDaniel Snekkerhaugen // 2015-02-06 kl 08:24 //

  Og Radikal Portal har hvilken dokumentasjon for å assosiere PEGIDA med dette tragiske drapet? For jeg antar at for dere sosialistiske islamofile fedrelandsfiender så vil følgende sak http://www.reuters.com/article/2015/01/22/us-germanyislam-dresden-idUSKBN0KV23E20150122 ødelegge fremstillingene: «An asylum seeker from Eritrea was arrested on Thursday and faces charges of killing a 20-year-old compatriot in Dresden»

Kommentarfeltet er lukket.