Åpent møte: Søndagsåpent, sosial dumping, langvakter og korttidsansettelser: Er arbeidslivet på vei tilbake til mellomkrigstiden?

Luftbildet av en streik i Tyskland. Foto: Wikipedia

På selve dagen for generalstreiken, onsdag 28. januar kl 18, arrangerer Radikal Portal et møte på Internasjonalen på Youngstorget i Oslo for å markere generalstreiken og for å sette i en større kontekst regjeringens angrep på arbeidstiden vår, på tryggheten rundt fast ansettelse og på en lønn å leve av. Hvorfor skjer dette?

Vi ønsker at møtet skal se dagens angrep i et større og historisk perspektiv. Hva skjer? Er vi på vei tilbake til mellomkrigstiden, da kontraktørvesen og sosial dumping var utbredt? Hva gjorde folk for å stoppe utryggheten den gang? Hvordan bygde fagbevegelsen seg opp? Hva kan vi lære og hvordan kan vi forsvare det vi har kjært?

Innledere:
Kjersti Barsok, nestleder i Norsk Tjenestemannslag (LO)
Idar Helle, historiker ved Universitetet i Oslo
Silje Josten Kjosbakken, blogger på Bryggesjauerfrue

Møteleder:
Nina Skranefjell, leder av Norges sosiale forum

Sted:

Internasjonalen 2d, Youngstorget, Oslo

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Åpent møte: Søndagsåpent, sosial dumping, langvakter og korttidsansettelser: Er arbeidslivet på vei tilbake til mellomkrigstiden?

  1. Hvilke valg har vi egentlig fremover?

    Hvis venstresiden vinner kan vi få 6 timers arbeidsdag (dvs 30 timers arbeidsuke).
    Hvis høyresiden vinner kan vi få gjenninført 6 dagers arbeidsuke (kanskje 50 timers arbeidsuke).

    Dette er ikke et individuelt valg som den enkelte selv kan gjøre, det dreier seg om et kollektivt valg.

    Bankene er stinne av penger. Det er ikke noe problem for bankene over litt tid å hausse opp boligprisene slik at folk i etableringsfasen må jobbe mer enn 40 timers uke for å klare å betjene boliglånet. I de siste 30 år har boligprisene økt mer enn både lønninger, kostnader og konsumprisindeks. I sin tid var det frislepp av boligpriser, og boligprisene økte veldig mye og raskt. Høye boligpriser og stadig økende boligpriser tvinger folk til å jobbe heltid. Det er ikke bare slik systemet fungerer, det er også slik systemet er ment å skulle fungere. Boligprisene tvinger folk til å jobbe maksimalt. Vi har egentlig hyperinflasjon når det gjelder bolig. Men det kalles derimot verdistigning (dvs nytale).

Kommentarfeltet er lukket.