Rasisme og brutalitet – en del av den amerikanske politistrukturen

Foto: Susan Melkisethian

Rasisme og brutalitet mot minoritetsgrupper er så utbredt i det amerikanske politiet at mange mener det er umulig å endre dagens system uten store reformatoriske endringer.

Nyhet
About Nyhet (774 Articles)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på [email protected]
Av Christian Boger

De siste måneders politidrap på svarte tenåringer og fravær av straffeforfølgelse har satt sinnene i kok hos mange amerikanere og igjen aktualisert debatten om det amerikanske politiet og dets forhold til rasisme og voldelige handlinger mot minoritetsgrupper. Statistikk hentet inn fra FBIs registre over forbrytelser viser at hvite polititjenestemenn dreper svarte minst to ganger per uke. Av de drepte var 18 prosent under 21 år.

LES OGSÅ: Politimann skjøt ubevæpnet afro-amerikaner – blir ikke tiltalt

 Ukomplett statistikk
Tallene i databasen gir ikke det hele og fulle bildet av problemet når det gjelder politidrap og statistikk. Hovedårsaken til dette er at databasen bare inneholder informasjon fra rundt 7500 av USAs 17000 politiorganisasjoner.

— Vi har prøvd å få til en landsomfattende database for denne type statistikk i mange år nå, men har ikke lykkes. Hovedgrunnen til dette er at politiet ikke ønsker en slik database, sier kriminolog Geoff Alpert ved universitetet i South Carolina.

Alpert mener den viktigste årsaken til at politiet ikke ønsker en slik database er at man ikke ønsker at det blir offentlig kjent hvor stort problemet egentlig er.

— Politiet er livredde for hvilken effekt det kan ha på deres tillit og myndighet om de reelle tallene ble kjent.

 — Politiet er rasistiske
Den tidligere politimannen Redditt Hudson, som nå er leder av etikkutvalget i den amerikanske borgerrettighetsorganisasjonen NAACP, slo i en artikkel i Washington Post før jul fast at han på bakgrunn av sine egne erfaringer mener det amerikanske politivesenet må karakteriseres som rasistisk.

— Alle politifolk er på ingen måter rasister men rasismen er blitt en så stor del av systemet at det må kalles rasistisk, understreker han.

I artikkelen kommer han med flere fortellinger fra sine dagersom politimann i St. Louis, hvor Michael Brown ble drept i en forstad, som viser både rasisme og misbruk av makt.

— Mange politifolk så alt for ofte fargede og svarte ungdommer som en fiende og opptrådte ofte deretter. Dette førte til at det ofte ble brukt alt for mye makt mot disse.

LES OGSÅ: Sosiologopprør mot amerikansk politi

 Ingen holdes ansvarlige
Han understreker at denne praksisen var allment kjent innad i politiet og at det var få eller ingen som forsøkte å gjøre noe for å få en slutt på den.

— Jeg forsøkte å rapportere hendelser jeg anså som alvorlige men ingen overordnede tok noen gang fatt i problemet.

Direktør ved Senteret for borgerrettigheter Vincent Warren er enig med Hudson i at det er et stort problem at ingen blir stilt ansvarlige for handlingene på grunn av det han kaller ‘generell mistillit’ mellom politiet og minoritetsbefolkningen.

— Det å bruke ordet mistillit er bare en måte å tåkelegge hele problematikken og slik sett hevde at alle parter er en like stor del av problemet.

 — Myndighetene må innse hvor stort problemet er
Warren mener nå det er på høy tid at landets myndigheter innser hvor stort problemet med rasisme i det amerikanske politiet har blitt og at man setter i gang tiltak for å få bukt med problemet.

— Så lenge ingen ledere er villige til å innse at det finnes en inngrodd rasistisk kultur i politietaten er det ikke mulig å finne noen løsninger på problemet.

Han etterlyser nå vilje til dyptgripende reformer hos amerikanske politikere for å få en slutt på rasismen som han mener nærmest har blitt en inngrodd del av hele det amerikanske politiapparatet.

— Det finnes en hel rekke gode ‘grasrotforslag’ der ute som det nå er på tide at politikerne tar inn over seg og implementerer som lov.

Et av forslagene kommer fra en gruppe som oppstod som et nettverk av nasjonale aktivister. De har i sitt forslag blant annet tatt til orde for at justisdepartementet må foreta en full gjennomgang av alle amerikanske politimyndigheter og deres forhold til rasisme og voldsbruk. I tillegg etterlyser man egne standarder for når og hvor mye makt politiet kan bruke og standariserte regler for opplæring av politifolk over hele USA.

LES OGSÅ: Michael Brown-saken blottlegger en ny type politi i USA

Ingen krig mot politiet
Reaksjonene og protestene etter drapene på de to unge afro-amerikanerne i St. Louis og de påfølgende demonstrasjonene over hele landet har fra flere hold blitt kritisert som en oppfordring til en slags krig mot politiet. Denne kritikken ble ikke mindre etter drapet på to politibetjenter i New York rett før jul. Kritikerne, og da spesielt fagforeninger innen politiet, mente at protestene hadde skapt et klima hvor det hevdet det var greit å drepe politifolk som hevn.

De som prøver å koble sammen det grufulle drapet på de to politimennene med protestene som har oppstått som følge av hva som skjedde i St. Louis forsøker å gjøre protestene til noe de ikke er, sier Kareeem Abdul-Jabaar.

Abdul-Jabaar som er tidligere basketball-stjerne, forfatter og filmskaper sier det ikke er politiet men den inngrodde rasismen innen politietaten som nå er under angrep.

— Dette er tiden for å stå sammen og kreve rettferdighet. Vi skal hedre de som forsvarer vår frihet samtidig som vi skal kjempe for at den friheten vi har består i et fritt og fredelig samfunn, avslutter han.

 

 

 

 

 

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned