Store trålredere overholder ikke leveringsplikten og utarmer kyst-Norge

Foto: Redningsselskapet

Til tross for større torskekvoter enn noen gang mangler fiskeindustrien råvarer. Nå krever en aksjonsgruppe at fiskekvotene tilbakeføres til kystsamfunnene.

Nyhet
Om Nyhet (775 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Organisasjonen Kystopprøret – Gjenreis KystNorge er nå svært kritiske til utviklingen i dagens fiskerinæring hvor store redere bare kan tilbakeføre egen fangst til egne anlegg mens fiskebedriftene langs kysten opplever stor mangel på råvarer. Dette er ifølge organisasjonen en brudd på intensjonen i leveringspliktvilkåret i konsesjonsbestemmelsene.

I et åpent brev til fiskeriministeren krever organisasjonen at fiskeridepartementet tar grep for å sørge for at det blir slutt på at fabrikktrålerne til storredere som Kjell Inge Røkke og andre ikke overholder leveringsplikten og dermed skaper problemer for mange lokalsamfunn langs norskekysten.

— Vi  mener at Røkke og andre kvotebaroner har fått ta seg til rette. Kysten legges øde på grunn av grådighet i børsregistrerte rederier, der en håndfull mektige menn har fått grepet på Fiskeridirektorat og Departementet – som på sin side har abdisert fra sine plikter, og som daglig bryter landets fiskerilovgivning. Dette er en tragedie for kysten – og en skandale for landets rettssikkerhet, sier foreningens talspersoner Herman K. Hansen og Aina Nilsen i brevet til fiskeriministeren.

Skader lokalsamfunn
De mener nå at de store rederne gjennom sin praksis med å bare levere fisk til egne anlegg er med på å skade små lokalkystsamfunn langs i hele kyst-Norge. Det at de store rederiene ikke overhoder leveringsplikten i konsesjonsbestemmelsene gjør heller ikke situasjonen noe enklere.

— Som følge av myndighetenes feilslåtte fiskeripolitikk, får kommunene med dette en lavere skatteinngang da fiskebrukene må permittere sine ansatte på grunn av for lav råstofftilgang – fordi trålerne ikke oppfyller sin lovpålagte leveringsplikt til landsdelen.

De hevder videre at dette har ført til at mange kommuner langs kysten har måttet få økte subsidier fra staten for å overleve samtidig som se store trålrederne går med store overskudd.

—  Kysten legges øde på grunn av grådighet i børsregistrerte rederier, der en håndfull mektige menn har fått grepet på Fiskeridirektorat og Departementet – som på sin side har abdisert fra sine plikter, og som daglig bryter landets fiskerilovgivning. Dette er en tragedie for kysten – og en skandale for landets rettssikkerhet.

Krever tilbakeføring
Foreningen krever nå at kvotene som de store trålrederiene har fått tilbakeføres til kystfiskerne slik at man kan føre til at sysselsettingen i kyst-Norge opprettholdes.

— Kvotene til fabrikktrålerne er opprinnelig tatt fra kystfiskerne og skulle sikre sysselsetting på kysten. Når trålerne ikke oppfyller denne oppgaven, må kvotene tilbakeføres kystfiskerne, slik at vi kan få bygget opp levedyktige kystsamfunn, understrekes det.

De stiller i brevet også spørsmål om dagens forvaltningsordning av fiskerikvotene er i samsvar med norsk lov.

— Mener fiskeristatsråden at tolkningen av leveringsplikt til tilbudsplikt – og med dette at dagens praksis, uten landinger i de tilgodesette kommuner – er i tråd med forskriftene om leveringsplikt og intensjonen med leveringsplikten? Det er vel dette som er «keiserens nye klær» – leveringsplikten/tilbudsplikten «overholdes» uten at ét eneste spor landes etter leveringspliktens intensjoner.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Store trålredere overholder ikke leveringsplikten og utarmer kyst-Norge

  1. Avatarsolfrid mørch // 2014-11-16 kl 17:59 //

    Våre regjerende myndigheter «tier saken i hjel!» Hvor sterk «LUT» må til fra Nord – før vi får noen reaksjon som får våre rettigheter satt på plass? En «borger-krig» kanskje ?

Kommentarfeltet er lukket.