Vi aksepterer ikke beskyldningen om å være Kremls klakkør

Foto: Amakuha

Skribent John Færseth kleber Radikal Portal til såkalt tvilsomme elementer.

Vegard Velle
Om Vegard Velle (12 artikler)
@VegardVelle er journalist. Han har gitt ut bøkene En annen verden er mulig og De nye korstogenes tid. Velle har vært styremedlem i Rødt, Fredsinitiativet, Norsk klimanettverk og Norges sosiale forum.

Minervanett publiserte i går en tekst der de beskylder Radikal Portal for å ha gått i armene på tvilsomme elementer. Årsaken er at vi skal ha brukt organisasjonen Borotba «som hovedkilde i flere artikler om Ukraina».

Borotba skal, ifølge artikkelforfatter John Færseth, være en forlenget arm av Moskva i Ukraina. Organisasjonen skal også ha deltatt i demonstrasjoner sammen med partier tilknyttet det ”nyfascistiske og antisemittiske” nettverket til Lyndon LaRouche.

LES OGSÅ: Russisk anneksjon forer høyrekstremisme

Alvorlige anklager
Dette er alvorlige anklager som Radikal Portal ikke tar lett på. Vi har i etterkant sett på vår egen kildebruk. Dette er hva vi fant:
* En gjengivelse av et opprop fra Borotba som vi kaller ”Sosialister forfølges i Ukraina” og som handler om at de nye styresmaktene i Kiev forfølger politiske opponenter.
* En artikkel ”La djevlene brenne i helvete”, hvor en skribent bruker Borotba som hovedkilde. Teksten handler om mordangrepet på et fagforeningsbygg i Odessa, hvor Borotba ble hardt rammet.
* Noen artikler hvor det blir henvist til at medlememmer av sosialistpartiet Borotba ble drept i Odessa.

Strid på venstresiden
Bare for å gjøre det klart: Radikal Portal deler slett ikke noen av LaRouches ideer. Vi er heller ikke tilhengere av Moskvas eller Vestens innblanding i Ukraina. Vi har heller ikke noen bånd til Borotba.

Det som foregår blant marginale grupperinger i Ukraina er svært vanskelig å holde rede på, særlig i en så turbulent periode som nå. Som en refleksjon på dette, ser vi også at det er strid om organisasjonen Borotba. Flere anarkistgrupperinger i Ukraina har tatt avstand fra gruppen. Samtidig har en rekke venstregrupperinger i andre land funnet det naturlig å arrangere møter sammen med Borotba på et sommeruniversitet i Belgia i sommer, hvor også Borotba holdt innledning.

Færseth på tynn is
Vi tør ikke si noe helt sikkert om Borotbas samarbeidspartnere og politikk. Men skulle det vise seg riktig at de har samarbeidet med ytre høyre, ville vi se på dem med helt andre øyne enn vi har gjort så langt, og vi ville helt sikkert utformet saken «Sosialister forfølges i Ukraina» på en annen måte. For eksempel ville det være helt feil å lage en tittel om sier «Sosialister forfølges i Ukraina». Når det er påpekt, mener vi også Færseth er på tynn is her.

Fascister eller ikke
At Borotba skal ha gått i samme demonstrasjon som noen fascister, sier ikke nødvendigvis så mye om grupperingen. For eksempel var ekstreme høyre-grupperinger godt representert i Majdan-opprøret i Kiev i sin tid, uten at vi ville finne på å mistenkeliggjøre alle de som deltok i dette legitime opprøret av den grunn. Denne typen beskyldninger går på engelsk under headingen guilt by association, som egentlig bare er en hersketeknikk. En annen ting er at kaotiske konflikter, som de vi har sett flere steder i senere år, ofte skaper underlige sengekamerater. For eksempel har USA og Norge nå endt opp som de facto alliert med regimet i Iran i kampen mot ISIS.

Mordbrannen i Odessa
Vi synes slett ikke det var feil å bruke Borotba som kilde i en sak som handlet om den uhyrlige mordbrannen i Odessa i mai i år, hvor Borotba-medlemmer ble drept av fascister. Hadde vi hatt større ressurser, skulle vi faktisk sendt noen ned til Odessa for å snakke både med Borotba og andre. Det skulle bare mangle. Radikal Portal søker etter sannheten, og selvsagt siterer vi ofrene for et høyreekstremt politisk attentat. Det betyr ikke at vi står inne for politikken til Borotba.

Falsk venstreside
Vi tar heller ikke nødvendigvis nettstedet Searchlight sine klassifikasjoner av Borotba, «a fake left-wing organization», gjengitt av Færseth, som god fisk. Vi registrerer at dette er omstridt og at Center for Antifascist Solidarity i Ukraina tilbakeviser kritikken og fastslår at den mangler troverdighet.

Legger uenigheter til side
Fra et internasjonalistisk perspektiv, har Borotba godt mulig gått for langt i å samarbeide med pro-russiske grupperinger da de i mai «frigjorde» Odessa. Borotba selv forklarer det på denne måten:
«Organiseringen vår inkluderer mennesker med ulike politiske synspunkter… Så lenge vi ikke har oppnådd selvbestemmelse og etablering av folkemakt i Odessa-regionen, legger vi til side alle politiske forskjeller og gjensidig kritikk som kan hindre oss i å jobbe sammen mot et felles mål.»

Fordømmer russisk innblanding
Borotba retter også fingeren mot Kreml:
«Vi fordømmer ex-regimet til Yanukovich og den nye ytre høyre-regjeringen. Vi fordømmer russisk og vestlig innblanding i ukrainske anliggender, samt den militaristiske og patriotiske blodtåka de nye styresmaktene i Kiev har iverksatt…
Vi er imot både russisk og ukrainsk nasjonalisme, en nasjonalisme som blir brukt utelukkende for å splitte arbeiderklassen og plyndre landet ytterligere. Vi støtter ikke russiske nasjonalistorganisasjoner, heller ikke ukrainske.»

Fascister ved makten
Det er mange gode grunner til å analysere og forstå både Borotbas og andre grupperingers rolle i opprøret og borgerkrigen i Ukraina, og vi synes dette er en helt legitim og viktig diskusjon å ta. Men skal debatten være saklig og god, kan Færseth godt legge av seg skråsikkerheten og de drøye beskyldningene om at vi er Kremls klakkører. Ikke minst virker kritikken temmelig hul all den tid Ukraina fremdeles har en regjering bestående av jødehatere og nazister, noe Færseth behendig har unnlatt å kritisere.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

Diskusjon

DEBATTREGLER:

  • - Respekter dine meddebattanter og utøv normal folkeskikk
  • - Vær saklig og hold deg til tema
  • - Ta ballen – ikke spilleren!

Vi fjerner innlegg som er diskriminerende, hetsende og usaklige, spam og identiske kommentarer.