Sovjetunionen for folkemord?

Professor Bernt Hagtvet og meningsfellers folkemordsforskning er faglig tvilsom. Ikke fordi de kritiserer Sovjet, men fordi metode deres hindrer en meningsfull kritikk av Stalins brutalitet. Historien til Sovjetunionen har helt siden begynnelsen av statens eksistens, og fortsatt nå snart 20 år etter dets sammenbrudd, vært svært omstridt og preget av sterke motsetninger. Særlig den store ideologiske kampen som foregikk mellom de kapitalistiske og sosialistiske blokkene under den kalde krigen, kombinert med mangel på kilder hos de vestlige forskerne, førte til et forenklet og politisert syn på det sovjetiske samfunnet. Etter østblokklandenes sammenbrudd og åpningen av de sovjetiske arkivene, har forskningen blitt mer interessant. Man har funnet at samfunnet og de politiske prosessene i Sovjetunionen var langt mer kompliserte enn tidligere antatt og man har fått nok kilder til å kunne stadfeste antallet dødsofre i Stalin-tiden mer nøyaktig. Disse faktorene har imidlertid ikke ført til at forskningen har blitt betydelig mindre politisk preget. Visse forskere og politikere er fortsatt store tilhengere av den tradisjonelle «body-count»-forskningen, hvor man bruker selektivt utvalgte kilder med svakt belagte estimater av antall dødsofre, for å kartlegge og deretter kaste sin dom over de mest morderiske regimene i historien. Det foregår i disse miljøene også debatter om … Continue reading Sovjetunionen for folkemord?