Til krig mot inkassosvindel

Illustrasjonsfoto: Sparebank1

En nystartet norsk forbrukerorganisasjon vil useriøse bedrifter og rene svindlere i inkassobransjen til livs. Til nå har organisasjonen hjulpet rundt hundre ofre for tvilsom inkassopraksis.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.
Av Christian Boger

I et intervju med Radikal Portal går ildsjelene bak den nystiftede forbrukerorganisasjonen Foreningen mot urimelig forretningspraksis, Roy Michelsen og Gordon Spangelid, nå hardt ut mot det de mener er ren svindel i inkassobransjen.

– Det er ingen tvil om at det enkelte av de mindre seriøse inkassofirmaene her i landet driver med er ren og skjær svindel, påpeker Michelsen overfor Radikal Portal.

‘Værstinger’

Den nye foreningen ble stiftet for to uker siden etter at ildsjelene i over et år har drevet en Facebook-gruppe mot virksomheten til inkassofirmaet Oslo Creditservice, som sammen med selskapet Norkreditt, sees på som verstingene i den norske inkassobransjen. På Facebook-gruppen har man pekt på det som kan være svindel i stor utstrekning fra selskapet, og foreningen har hjulpet en rekke enkeltpersoner i deres kamp mot inkassokrav.

– Oslo Creditservice har spesialisert seg på å kreve inn tvilsomme fordringer fra utenlandske leverandører av nettporno og sexchat-tjenester og gjør alt i sin makt for å inndrive krav som i mange tilfeller ikke er reelle, forteller Spangelid.

Facebook-gruppen har i løpet av året den har eksistert avdekket mange tilfeller av svindel, hvor det går klart fram at mottakerne av inkassokravene ikke har brukt de påståtte tjenestene. I tillegg har en rekke av inkassokravene blitt rettet mot mindreårige, noe som etter norsk lov er forbudt. I tillegg har tjenestene blitt markedsførte uten prisinformasjon, eller de skal ha blitt annonserte som gratis.

– Vi ser at firmaet sender krav til personer som helt klart ikke har benyttet tjenesten. I tillegg hevder man at norsk lov ikke gjelder for sakene og har dermed prøvd å lure seg unna krav om angrefrist, forteller Michelsen.

I tillegg til å sende ut en hel rekke uberettigede krav mener foreningen at selskapet ikke følger loven i forhold til rente- og omkostningssatser i samband med kravene de sender ut.

Hjulpet hundre

I løpet av sin relativt korte levetid har allerede Facebook-gruppen klart å hjelpe en hel rekke personer som har ment seg urettmessig behandlet av de to selskapene.

– Til nå har vi hjulpet rundt hundre personer med både å få slettet krav og vi har fått omgjort flere avgjørelser fra forliksrådene, til fordel for selskapene, i tingretten, forteller Michelsen.

Han tror ikke antallet vil bli noe mindre etter hvert som foreningen blir bedre kjent.

Abonnementstjenester

Felles for de aller fleste inkassosakene det her er snakk om, er at det dreier seg om underholdningstjenester på mobiltelefon og internett som kreditor hevder skyldnerne har benyttet seg av. Felles for tjenestene er også at de framstår som gratistjenester overfor brukerne, men at de i virkeligheten er abonnementstjenester som det nærmest er umulig å komme seg ut av.

– Tjenestene har på sine hjemmesider framstått som gratistjenester og har bare i sine vilkår hatt en godt skjult prisinformasjon, som viser at dette i realiteten er en abonnementstjeneste, forklarer Spanglid.

I den siste tiden har det også dukket opp en rekke klager på krav fra firmaet Kontura, som via Oslo Creditservice krever penger for abonnementstjenester på barberhøvler og vaskemiddel. Også i disse tilfellene blir kunder lokket med vareprøver som er gratis, for så å bli lurt inn i en dyr, og etter Michelsens syn, mer eller mindre oppsigelig abonnementsavtale.

– Kundene blir lurt med lovnader om at de bare trenger å motta en gratis prøvepakke og at de kan si opp abonnementet når som helst. I virkeligheten er det nærmest umulig å komme seg ut av avtalen og inkassokravene hoper seg etterhvert opp, forteller han.

Mange klager

Også Forbrukerrådet er godt kjent med virksomheten til disse firmaene. Rådet har fått 634 klager fra misfornøyde forbrukere bare på Oslo Creditservice.

– Vi mener at dette så absolutt er krav som ikke er berettiget. Her sender man ut regninger til kunder som ikke har ment å inngå noen avtale og som heller ikke har mottatt noen bekreftelse på at de har inngått noen avtale, sier advokat i Forbrukerrådet Jon Andreas Lange.

Forbrukerrådet har etter alle klagene også sett seg nødt til å legge ut en hjelpeguide på sine hjemmesider til folk som har blitt utsatt for slike krav.

Finanstilsynet, som fører kontroll med inkassonæringen i Norge, har registrert en hel rekke klager på de to firmaene. Radikal Portal er kjent med at det er satt i gang et tilsyn med bedriftene. Spesialrådgiver Stein Tore Næprud bekrefter at man for øyeblikket er i ferd med å avslutte et tilsyn med firmaene, men ønsker utover dette ikke å kommentere saken ytterligere.

Skulle tilsynet finne at firmaene har opptrådt ulovlig, kan de i verste fall frata selskapene deres inkassobevilling.

Verken Oslo Creditservice eller Norkreditt ønsker å kommentere saken overfor Radikal Portal. Vi har, som en rekke andre medier, forsøkt å få firmaene i tale både via telefon og e-mail uten å få noen respons.

Endringer i loven

Foreningen mot urimelig forretningspraksis håper nå saker som disse kan føre til at det vil bli et sterkere tilsyn med inkassobransjen og at det i framtiden vil bli lettere for den vanlige mannen i gata å gå til kamp mot det han måtte mene er urettmessige krav fra inkassobransjen.

– Vi ønsker nå å jobbe for at man får på plass et regelverk, som på en mye bedre måte enn i dag ivaretar den vanlige forbrukers rettigheter i møte med inkassobransjen, framholder Spangelid.

Foreningen ser det blant annet som viktig å få gjennomslag for at skyldnere i inkassosaker skal få en enklere klageadgang enn hva som er tilfellet i dag. I tillegg ønsker man også å få gjennomført tiltak som vil framtvinge en offentlig klagestatistikk når det gjelder klager mot inkassobransjen.

– Vi ønsker at folk som har blitt utsatt for urettmessig inkassopågang, med loven i hånd skal ha rett til å få utbetalt erstatning så raskt det har blitt avklart at pågangen var urettmessig, understreker han.

Endringer i Forliksrådet

Foreningen ønsker også en endring av praksisen ved landets forliksråd, hvor de fleste inkassosaker som ikke betales avgjøres. Her peker Michelsen spesielt på ordningen med uteblivelsesdommer som et stort «svart punkt».

– I 2003 ble det ifølge statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) avsagt 160.000 dommer i norske forliksråd hvor tilsvar ikke var inngitt eller saksøkte ikke møtte til meglingsmøtet. Dette vil si at alt for mange ikke fikk talt sin egen sak i forliksrådet, sier han.

Ifølge foreningen er en stor del av grunnen til det store antallet dommer uten at den saksøkte får talt sin egen sak, rutinene for innkallinger til forliksrådet.

– Innkallingen til megling i forliksrådet skjer i dag pr. post uten at mottaker trenger å bekrefte at han har mottatt innkallingen. Jeg har snakket med en dommer i Sør-Trøndelag tingrett og flere jurister som er rystet over at myndighetene godtar «postforkynning uten mottakskvittering» i slike saker, forteller han.

Michelsen og foreningen er heller ikke veldig imponert over den juridiske kompetansen forliksrådene besitter.

– Når en ser på kompleksiteten i mange av de sakene vi har sett i forhold til illegitime krav, er det ingen tvil om at forliksrådet ofte ikke har den juridiske kompetansen de burde ha for å kunne avsi dom i slike saker. Dette har ikke minst blitt bevist ved at det nå finnes flere tingrettsdommer som har fått et helt annet utfall enn hva sakene gjorde i forliksrådet, sier han.

 

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned

1 kommentar på Til krig mot inkassosvindel

  1. AvatarHarald Baustad // 2014-09-27 kl 22:46 //

    Dette er vel litt på siden av tema; men forretningsførselen til Canal Digital burde blitt satt under lupen! Er selv oppe i en sak med dem; de har ennå ikke sendt kravet til inkasso, men har truet med det nå i flere måneder, uten at det har skjedd. Min avtalegirokontrakt med DNB har i flere år gått ut på belastning av parabolabonnement en gang pr. måned, og min fastsatte limit dekket dette. Så fant CD ut i april, at man skulle endre forfallsdato, slik at det plutselig ble to forfall innen samme måned, noe limiten på konto ikke var stor nok til. DNB stoppet overførselen til DC, og jeg fikk beskjed fra CD om at jeg «ikke hadde overholdt betalingsfristen»! Etter ca 20-30 telefoner fra dem (jeg har da ikke hatt grunn til å påføre meg dyre telefoner for å «snakke» med dem) og trusler fra CD’s lakeier i inkassobransjen, har jeg gitt et fyldig tilsvar på e-mail! Og tro det eller ei: Parabolavdelingen er det ikke mulig å kontakte pr. e-mail. Disse havner hos kabelavdelingen, som påstår at de ikke har mulighet til å sende e-mailen videre til parabol! Etter ganske klart språk fra min side, gjorde de det likevel! Og ingenting i e-mail-adressen til CD skulle tilsi at det er kun kabelavdelingen man kommer til! Og noe like galt: Når CD sender kunden en sms, så sier de samtidig at denne ikke kan besvares! At CD gjør det vanskelig for en kunde å nå frem med sine anliggender, må jo være for å beskytte seg selv, og ikke tanke på god kundebehandling! Og vil man si opp et CD-abonnement, forlanger selskapet enda i dag, at man enten skriver et gammeldags papirbrev, eller ringer 06090! Hva synes man om dette kronglete, kundeuvennlige systemet. Anbefaling: Les TRUSTPILOT’s omtale av CD, så får man virkelig øynene opp for hva kunder mener om dette selskapet. At både CD har stengt mine signaler (9.6.14) og at jeg har sendt brev med oppsigelse av abonnementet, er kanskje unødvendig å nevne. Tross sine egne disposisjoner, mener CD at jeg fremdeles skylder dem avgift i «oppsigelseperioden». Ble blankt avvist fra min side. Hva skal man mene om slik piratvirksomhet? Mvh H. Baustad.

Kommentarfeltet er lukket.