– Ny handelsavtale truer velferden

Foto: Ida Tlgensbakk

Den nye internasjonale frihandelsavtalen innen servicenæringen TISA utgjør en stor trussel mot jobbsikkerheten innen næringen hevder Fagforbundet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Under forbundets landsstyremøte fredag vedtok man en sterk advarsel mot den nye frihandelsavtalen som nå er i ferd med å bli forhandlet frem blant femti nasjoner over hele verden.

-­ Denne avtalen er en trussel mot alle som jobber i tjenestesektoren da nasjonalstatene kan bli tvunget til å avvikle lover som kan bli karakterisert som handelshindringer. Blir avtalen vedtatt kan det bli vanskeligere å forbedre velferd, miljø, arbeidsmiljø og forbrukerrettigheter, da alle disse kan ansees som hindringer etter avtalen, heter det i uttalelsen fra forbundet.

De oppfordrer nå norske myndigheter til å avvise avtalen.

Stadig mer privatisering
Fagforbundet frykter en av konsekvensene av avtalen, om den blir vedtatt, vil være at man i fremtiden vil se en se stadig større privatisering også innenfor servicenæringen.

– Forpliktelsene i avtalene er irreversible og mekanismen som avtalen benytter er at man bare kan øke liberaliseringen i markedet og ikke minske denne. Dette vil i realiteten i framtiden umuliggjøre nye politiske flertall å rette opp en politikk som åpner for privatisering og konkurranseeksponering, står det å lese i presemeldingen fra Norges største fagforbund med 333.000 medlemmer.

I tillegg er man sterkt kritiske til at forhandlingene som den nye avtalen skjer i streng hemmelighet og at det til nå har vært liten eller ingen offentlig debatt rundt disse.

– Konsekvensene av en slik avtale må utredes grundig og det må være en brei demokratisk prosess før en så vidtrekkende avtale eventuelt kan signeres. Kommunestyrer og fylkesting må kunne reservere seg mot virkningene av en eventuell avtale slik at de har nødvendig demokratisk handlingsrom, krever Fagforbundet.

Ny frihandelsavtale
Den såkalte TISA-­avtalen (Trade in Services Agreement) omhandler den internasjonale handelen med tjenester og forhandles utenfor Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Dette er hovedårsaken til at avtalen kan framforhandles i hemmelighet og ikke faller innenfor åpenhetsreglene til WTO.

En rekke juridiske eksperter er svært kritiske til hemmeligholdet av forhandlingene rundt handelsavtalen, og mener dette bryter med WTOs prinsipper for åpenhet.­

«Dette er imot åpenheten man har kjempet for i WTO, Hemmelighold for forhandlinger om en bindende handelsavtale er udemokratisk og innbyr til dårlig informerte og partiske beslutninger», skriver jusprofessor ved Auckland­universitetet på New Zealand, Jane Kelsey.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned