Ber Nationaltheateret kutte samarbeid med Israel

Foto: Wikipedia Commons

Flere norske kunstnere er skeptiske til at Nationaltheateret samarbeider med det israelske nasjonalteateret Habima. De mener teateret utgjør en del av det israelske propagandamaskineriet og krever en avvikling samarbeidet.

Nyhet
Om Nyhet (774 artikler)
Har du noen tips eller tilbakemelding å gi oss om denne nyheten, mail oss på rp@marx,su.

Av Christian Boger

Etter den siste tids opptrapping av konflikten i Gaza ser nå flere norske kunstnere med lite glade øyne på at Nationaltheateret ønsker å fortsette sitt samarbeid med sin israelske motpart. De mener det er en implisitt støtte til massakrene i Gaza.

En av de som har reagert er den norske kunstneren og skribenten Marius von der Fehr. I en epost til ledelsen ved Nationaltheateret som Radikal Portal har fått tilgang til stiller han en rekke kritiske spørsmål i forhold til hvordan teateret kan fortsette samarbeidet med Habima. Han skriver:

Ikke bare spiller Habima teater i de illegale bosetningene på Vestbredden og i Gaza, men på sine hjemmesider gir de også tydelig støtte til massakrene i Gaza.

I forbindelse med påstandene om Habimas støtte til massakrene på Gaza viser von der Fehr til en video postet på teaterets hjemmeside hvor teaterets direktør gir en uforbeholden støtte til Israels krigføring.

Ren propaganda

Von der Fehr er også meget skeptisk til at Nationaltheateret hevder at Habima er et kritisk teater.

– Det er lite ved disse uttalelsene som indikerer at Habima er et kritisk teater og mange vi har snakket med ser på Habima som en genuin del av det israelske propagandamaskineriet, skriver han i brevet.

Han setter også spørsmålstegn ved om Nationaltheateret har vært i kontakt med skuespillere og ansatte ved teateret eller om de bare har snakket med teaterledelsen i spørsmålet om å fortsette samarbeidet.

Ut av teaterunionen

I tillegg til von der Fehr er også tankesmien TeaterTanken svært kritiske til samarbeidet. I et åpent brev fra denne, hvor også von der Fehr er medlem, til ledelsen ved Nationaltheateret tas det til ordet for at de burde vurdere sitt medlemskap i det europeiske teatersamarbeidet så lenge israelerne har ledelsen der.

Habima er ikke bare et medlem av den europeiske teaterunionen, men innehar for øyeblikket også presidentskapet gjennom Habimas kunstneriske leder, Ilan Ronen. Det er etter vårt syn uforsvarlig at et teater som bryter internasjonal lov, er medlem av og leder den europeiske teaterunionen. Vi mener derfor at Nationaltheatret også bør vurdere sin rolle i UTE, heter det i brevet til det som regnes som én av tre hovedscener for norsk teaterkunst.

TeaterTanken hevder også at Habima bryter både Geneve-konvensjonen og internasjonal lov og at norske teatre, av den grunn, ikke bør samarbeide med dem. 

Theatersjef ved Nationaltheateret, hanne Tømta, har ifølge NRK tidligere krevd at deres israelske partner skal slutte å spille på okkupert område. På tross av at dette kravet er avvist av Hadima vil hun ikke kutte  båndene.

– Vi har valgt å fortsette å være i terrorismeprosjektet, hvor Habima er ett av mange [samarbeidsteatre], fordi jeg tror meningsutveksling, protest og konfrontasjon med kunstneriske virkemidler har større effekt enn boikott og isolasjon, sier Tømta til NRK.

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned