Kraftig oppgjør med ekstremismen

Foto: Christian Boger

Det islamske miljøet i Norge tok under demonstrasjonen i Oslo mandag et kraftig oppgjør med ekstremistene i ISIL og Profetens Ummah.

Christian Boger
Om Christian Boger (6 artikler)
Christian Øivindsønn Boger er barne- og ungdomsarbeider. I tillegg er han utdannet innen journalistikk og media og har journalistisk bakgrunn fra A-Pressen.
– Det er ingen tvil om at disse organisasjonene står for verdier vi ikke ønsker å se her i landet, sier lederen i Islamsk Råd Norge (IRN) Metab Afshar.

Mandagens demonstrasjon i Oslo sentrum samlet de aller fleste av hovedstadens muslimske menigheter i tillegg til en rekke andre muslimske og norske organisasjoner i en samlet aksjon mot den siste tids negative fokus på ekstremistene i ISIL og Profetens Ummah. I alt rundt 5000 mennesker deltok i markeringen og gjennomgangstonen under appellene var klar. Slik ekstremisme er noe man ikke ønsker å se verken i Norge eller andre steder i verden.

– Vi må alle stå sammen for å bekjempe utbredelsen av denne form for ekstremisme, understreket Afshar.

Også tidligere visepresident på Stortinget, Akhtar Chaudry (SV) var svært klar på at ekstremistene ikke er velkomne med sitt tankegods her i landet.

– Vi kan ikke godta at slikt tankegods, som det ISIS og PU sprer, blir en del av vår historie. Derfor må vi ta ansvar for det som skjer og gjøre alt det som står i vår makt for å bekjempe slik ekstremisme, slo han fast.

PU farer med løgn
Dagens kanskje mest hardtslående apell kom fra 19-årige Faten Maden al-Husseini. Husseini var en av initiativtagerne til demonstrasjonen og gikk hardt ut i sine angrep på ekstremistene.

– Det Ubaydullah Hussein og gruppa hans prøver å fortelle den norske befolkning er en eneste stor løgn. Ikke bare dreper de mennesker men de dreper også hjerner gjennom sin indoktrinering av sine løgner og feiltolkninger av islam, tordnet hun.

Hun belyste også viktigheten av at nordmenn nå får øynene opp for forskjellen mellom vanlige muslimer og ekstremistene.

– Det er viktig at nordmenn ikke har fordommer mot den gjengse muslim. Dermed er det også viktig at man ser at det er en forskjell på den store majoriteten av muslimer og det fåtall ekstremister som kaller seg muslimer, understreket hun.

Det ble også uttrykt en stor enighet om at kampen mot ekstremistene er noe som må kjempes i fellesskap og at dette ikke er en kamp som det muslimske miljøet alene kan vinne.

– Vi skal gjøre det vi kan for å bekjempe disse ekstreme kreftene men vi kommer ingen vei om ikke hele samfunnet står sammen i kampen og da hjelper det ikke å hate. Hat avler hat og skaper bare ytterligere ekstremister på begge sider, understreket den somaliske politikeren Base Muse.

Dette kan ikke minst sees på som et stikk mot den etablerte politiske eliten her i landet som mange ikke mener gjør noe annet enn å skape ytterligere ekstremisme med sine holdninger til spørsmålet og den politikk de fører i spørsmål knyttet til problematikken.

Ny utenrikspolitikk
Flere av appellantene tok også til tok også til ordet for at det nå er på tide å se på den internasjonale politikken i Midt-Østen. Flere var kritiske til hvordan Vestens intervensjoner og støtte til militærkupp og diktatorer har skapt en god grobunn for ekstremisten en nå ser har sin fremgang i store deler av regionen. En av kritikerne var fungerende Oslo-biskop Anne May Grasaas.

– De ekstremistiske bevegelsene vi nå ser er en trussel både mot fellesskapet, religions- og ytringsfriheten og det er farlig om slike bevegelser får bre seg over store områder. Derfor tror jeg det er en god ide om regjeringen hadde revurdert sin Midt-Østen politikk, understreket hun.

DSCN0466

Liker du det du leser?

VIPPS noen kroner til 137267
eller betal direkte til konto 1254.05.88617
Støtt oss med fast bidrag hver måned